Iepirkumu arhīvs

Atklāti konkursi

 

  • Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 42 000)
  • Būvdarbu veikšana (no EUR 170 000)

 

Informācija par iepirkumu

Rezultātu paziņojums

Iepirkuma identifik. 
Nr. (ID)

Paziņojuma ievietošanas datums

Iepirkuma priekšmeta nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš Iepirkuma dokumentu elektron. versija Lēmuma pieņemšanas datums Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR
LND/2019/09 Dabasgāzes piegādes Līgatnes novada domes un tās struktūrvienību vajadzībām 11.07.2019.

Nolikums

Pielikumi (precizēts- 28.06.2019.)

 

Jautājumi un atbildes

 11.07.2019.

Lēmums

AS "AJ Power Gas"
Reģ.Nr.40203049079
EUR 0.01746 par 1kWh 

Līgums

LND/2019/04

01.03.2019.

Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības iestādēm

22.03.2019.

plkst. 10:00

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

29.03.2019.

Lēmums 

 1.daļa - PĀRTRAUKTS.

2.daļa - Desu un kūpinātu gaļas produktu piegāde - SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", EUR 6508,40 bez PVN

 Līgums

3.daļa - Piena un piena produktu piegāde - PKS "STRAUPE", EUR 13095,50 bez PVN

 Līgums

4.daļa - Sieru piegāde - SIA ''Kabuleti fruit'',EUR 2678,00 bez PVN.

Līgums

5.daļa  - Latvijā audzētu augļu, dārzeņu un sezonas ogu piegāde - SIA  Līgatnes ābele", EUR 5204,80 bez PVN

Līgums

6.daļa - Augļu un dārzeņu piegāde - SIA  ''KABULETI FRUIT", EUR 5151,59 bez PVN

Līgums

7.daļa - Maizes un mīklas izstrādājumu piegāde - SIA  BEĀTUS", EUR 5881,28 bez PVN

Līgums

8.daļa - Bakalejas un citu saistīto produktu piegāde - SIA  ''Sanitex", EUR 16945,83 bez PVN

Līgums

9.daļa - Saldēto produktu piegāde - SIA  ''VALKS", EUR 5939,00 bez PVN

 

LND/2018/21

10.09.2018.

Ķempju ielas pārbūve 1.kārta

03.10.2018.

Plkst.10:00

Skatīt: www.eis.gov.lv    

LND/2018/17

25.07.2018.

Elektroenerģijas piegāde Līgatnes novada domes, tās iestāžu, kapitālsabiedrību vajadzībām

27.08.2018.

plkst.10:00

Skatīt: www.eis.gov.lv

Atbildes uz jautājumiem

 

 

LND/2018/16

12.07.2018.

Ķempju ielas pārbūve

01.08.2018.

Plkst.10:00

Skatīt: www.eis.gov.lv

 

PĀTRAUKTS
Pamatojums:Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Pasūtītāja sākotnējo paredzamo līgumcenu un budžetā plānotos finanšu līdzekļus

LND/2018/13

31.05.2018.

Degvielas iegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu, kapitālsabiedrību vajadzībām

25.06.2018.

Plkst.10.00

Skatīt: www.eis.gov.lv

 

 

LND/2018/04 Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības iestādēm

13.03.2018.

Plkst.10:00

Nolikums

Pielikums Nr.3

Atbildes uz jautājumiem

 16.03.2018.

Ziņojums

 1.daļa - Gaļas produktu piegāde - SIA  "Rēzeknes gaļas kombināts", EUR 12642,00 bez PVN;

Līgums

2.daļa - Desu un kūpinātu gaļas produktu piegāde - SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", EUR 6726,51 bez PVN

Līgums

3.daļa - Apstrādātu zivju piegāde - pārtraukt saskaņā ar MK Not. Nr.107  230.punktu

4.daļa - Piena un piena produktu piegāde - PKS "STRAUPE", EUR 12247,00 bez PVN

Līgums

5.daļa - Sieru piegāde - pārtraukt saskaņā ar MK Not. Nr.107 230.punktu

6.daļa  - Latvijā audzētu augļu, dārzeņu un sezonas ogu piegāde - SIA  Līgatnes ābele", EUR 4598,80 bez PVN

Līgums

7.daļa - Augļu un dārzeņu piegāde - SIA  KABULETI FRUIT", EUR 5010,38 bez PVN

Līgums

8.daļa - Maizes un mīklas izstrādājumu piegāde - SIA  BEĀTUS", EUR 5845,58 bez PVN

Līgums

9.daļa - Bakalejas un citu saistīto produktu piegāde - SIA  FUTURUS FOOD", EUR 15443,20 bez PVN

Līgums

10.daļa - Saldēto produktu piegāde - SIA  VALKS", EUR 4549,00 bez PVN

Līgums

LND/2018/02/ELFLA

02.02.2018.

Līgatnes novada grants ceļu pārbūve

28.02.2018.

Plkst.13:00

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 20.03.2018. plkst.10:00

Nolikums

Nolikuma grozījumi

3.pielikums ar grozījumiem

5.pielikums ar grozījumiem

1.iepirkuma daļai

Būvprojekta skaidrojošais apraksts

Ģenerālplāns 

TS-1

Rasējumi dwg

2.iepirkuma daļai

Būvprojekta skaidrojošais apraksts

Ģenerālplāns

TS-1

Rasējumi dwg

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem Nr.2

 09.04.2018.

Ziņojums

1.iepirkuma daļa - Ceļa "Ratnieki - Rūpnieki" pārbūve posmā no 1.99 km līdz 4.83 km - SIA  "DGR serviss", EUR 134953,18 bez PVN

Līgums

Vienošanās

2.iepirkuma daļa - Ceļa "Blodziņi (Vaisuļi)  - Asaru ceļš" posma "No dzelzceļa pārbrauktuves līdz Kumadas upei" pārbūve no 1,506 km līdz 4,348 km - SIA  DGR serviss", EUR 135416,93 bez PVN

Līgums

Vienošanās

LND/2018/01/ERAF

29.01.2018.

Ošu un Putnu ielas pārbūve Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

22.02.2018.

Plkst.10:00

 

Objekta apskate 07.02.2018. Plkst.11:00

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 22.03.2018. plkst.10:00

Nolikums

Nolikuma grozījumi

Nolikuma grozījumi Nr.2

Nolikuma grozījumi Nr.3

Tehniskā specifikācija ar papildinājumiem

Būvprojekts:

Skaidrojošs apraksts

Ģenerālplāns

Teritorijas sadaļa 1

Teritorijas sadaļa 2

Apgaismojuma sadaļa 1

Apgaismojuma sadaļa 2

Apgaismojuma sadaļa 3

Apgaismojuma sadaļa 4

Būvprojekts (nav aktuāls)

Ģenerālplāns (nav aktuāls)

Ģenerālplāns 0-1 (nav aktuāls)

Ģenerālplāns 0-2 (nav aktuāls)

Teritorijas sadaļa 1 (nav aktuāls)

Teritorijas sadaļa 2 (nav aktuāls)

Teritorijas sadaļa 3 (nav aktuāls)

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem Nr.2

 25.06.2018.

Ziņojums

SIA  "Vianova"
Reģ. Nr. 40103387753
EUR 379000,00 bez PVN

Līgums

Papildus vienošanās

Papildus vienošanās

LND/2017/5

07.02.2017.

Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības iestādēm

13.03.2017.

Plkst. 10.00

Nolikums

 16.03.2017.

Ziņojums

 1.daļa - Gaļas produktu piegāde - SIA "Nākotne Exports", EUR 12652.00 bez PVN;

Līgums

2.daļa - Desu un kupinātu gaļas pdoduktu piegāde - SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", EUR 6758.40 bez PVN;

Līgums

3.daļa - Apstrādātu zivju piegāde - SIA "LANEKSS", EUR 876.00 bez PVN;

Līgums

4.daļa - Piena un piena produktu piegāde - izbeigt bez rezultātiem;

5.daļa - Sieru piegāde - SIA "KABULETI FRUIT"
EUR 2538.00 bez PVN

Līgums

6.daļa - Latvijā audzētu augļu, dārzeņu un sezonas ogu piegāde -
SIA "Līgatnes ābele",
EUR 4630.60 bez PVN

Līgums

7.daļa - Augļu un dārzeņu piegāde - SIA "KABULETI FRUIT", EUR 4608.97 bez PVN

Līgums

8.daļa - Maizes un mīklas izstrādājumu piegāde - SIA "BEĀTUS", EUR 6022.80 bez PVN;

Līgums

9.daļa - Bakalejas un citu saistīto produktu piegāde - SIA "LANEKSS", EUR 18457.02 bez PVN;

Līgums

10.daļa - saldēto produktu piegāde - izbeigt bez rezultātiem.
 

LND/2016/29

31.08.2016.

Traktortehnikas ar papildaprīkojumu iegāde finanšu līzingā SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

06.10.2016.

Plkst. 08.15

Nolikums

 06.10.2016.

Ziņojums

 SIA "KONO"
Reģ.Nr. 40003275189
EUR 46175.13 bez PVN

Līgums

LND/2016/11

08.04.2016.

Līgatnes novada ceļu ikdienas uzturēšana vasaras periodā 16.05.2016. Nolikums

 16.05.2016.

Ziņojums

 1.daļa "Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošana"
SIA "Eco Baltia vide"
Reģ.Nr.40003309841
EUR 1600.00 bez PVN

Līgums

2.daļa "Dolomīta šķembu piegāde"
SIA "Amatas Energo Celtnieks"
Reģ.Nr.44103096938
EUR 1015.00 bez PVN

Līgums

3.daļa "Minerālmateriāla piegāde"
SIA "Eco Baltia vide"
Reģ.Nr.40003309841
EUR 6180.00 bez PVN

Līgums

4.daļa "Dabīgā minerālmateriāla piegāde"
SIA "Eco Baltia vide"
Reģ.Nr.40003309841
EUR 3780.00 bez PVN

Līgums

5.daļa "Smilts piegāde"
SIA "Amatas Energo Celtnieks"
Reģ.Nr.44103096938
EUR 1050.00 bez PVN

Līgums
 

LND/2016/1

12.01.2016.

Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības iestādēm

15.02.2016.

Plkst. 08.15

Nolikums

Informācija piegādātājiem

Nolikums ar grozījumiem

Informācija piegādātājiem

Nolīkums ar 25.01.2016. grozījumiem

 04.03.2016.

Ziņojums

15.03.2016.

Ziņojums

 1.daļa
"Gaļas produktu piegāde"
SIA "BAJARDS"
Reģ.Nr.40103308414

EUR 10517.00 bez PVN
Līgums

2.daļa "Desu un kupinātu gaļas produktu piegāde"
SIA "VALKS"
Reģ.Nr.40103146908

EUR 6504.50 bez PVN
Līgums

3.daļa "Apstrādātu zivju piegāde"
SIA "KABULETI FRUIT"
Reģ.Nr.40003959814

EUR 862.50 bez PVN
Līgums

4.daļa "Piena un piena produktu piegāde"
SIA "VALKS"
Reģ.Nr.40103146908

EUR 12666.50 bez PVN
Līgums
 

5.daļa "Siera, biezpiena sieriņu piegāde"
SIA "VALKS"
Reģ.Nr.40103146908

EUR 2720.00 bez PVN
Līgums

6.daļa "Latvijā audzētu augļu, dārzeņu un sezonas ogu piegāde"
SIA "Līgatnes Ābele"
Reģ.Nr.49503002134

EUR 4567.00 bez PVN
Līgums

7.daļa "Augļu un daārzeņu piegāde"
SIA  "Kabuleti Fruit"
Reģ.Nr.40003959814

EUR 4519.57 bez PVN
Līgums

8.daļa "Maizes un mīklas izstrādājumu piegāde" 
SIA "BEĀTUS"
Reģ.Nr.49502002230

EUR 6022.80 bez PVN
Līgums

9.daļa "Bakalejas un citu saistīto produktu piegāde"
SIA "Futurus Food"
Reģ.Nr. 40003348586

EUR 14430.81
Līgums

10.daļa "Saldēto produktu piegāde"
SIA "KABULETI FRUIT"
Reg.Nr.40003959814

EUR 5195.10 bez PVN
Līgums
 

LND/2015/20

08.07.2015.

Elektroenerģijas piegāde Līgatnes novada domei, tās iestādēm un kapitālsabiedrībām

04.09.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums

 04.09.2015.

Ziņojums

 SIA "Enefit"
Reģ.Nr.40003824046

EUR 134 408.31 bez PVN

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

LND/2015/8

24.03.2015.

Līgatnes novada ceļu ikdienas uzturēšana vasaras periodā

27.04.2015.

Plkst. 08.30

 

Nolikums

 29.04.2015.

Lēmums

12.05.2015.

Lēmums

1.daļa - SIA "Karjeru Tehnikas noma"
Reģ.Nr.44103082232

EUR 9310.00 bez PVN
Līgums

2.daļa - SIA "Karjeru Tehnikas noma"
Reģ.Nr.44103082232

EUR 1360.00 bez PVN
Līgums

3.daļa - SIA "Karjeru Tehnikas noma"
Reģ.Nr.44103082232

EUR 14640.00 bez PVN
Līgums

4.daļa - SIA "Melaana"
Reģ.Nr.50103410021

EUR 2700.00 bez PVN
Līgums

5.daļa - SIA "Karjeru Tehnikas noma"
Reģ.Nr.44103082232

EUR 5400.00 bez PVN
Līgums

6.daļa - SIA "Karjeru Tehnikas noma"
Reģ.Nr.44103082232

EUR 1200.00 bez PVN
Līgums

7.daļa - VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
Reģ.Nr.40003356530

EUR 11420.00 bez PVN
Līgums

8.daļa - SIA "CEĻINIEKS 2010"
Reģ.Nr.44103059132

EUR 10522.00 bez PVN
Līgums

LND/2014/34 Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm  03.02.2015. plkst. 9.00 Nolikums

 13.02.2015.

Lēmums

 1.daļa  - SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"

reģ.Nr.42403012397

EUR 9420.00 bez PVN

Līgums

4.daļa -  AS "Rankas piens"

reģ.Nr.44603001356

EUR 17782.50 bez PVN

Līgums

6.daļa - SIA "Līgatnes Ābele"

reģ.Nr.49503002134

EUR 3887.30 bez PVN

Līgums

7.daļa - SIA "Kabuleti Fruit"

reģ.Nr.40003959814

EUR 3800.71 bez PVN

Līgums

8.daļa - SIA "BEĀTUS"

reģ.Nr.49502002230

EUR 5231.85 bez PVN

Līgums

9.daļa - SIA "Futurus Food"

reģ.Nr.40003348586

EUR 13744.61 bez PVN

Līgums

 

LND/2014/29 Ielu un ceļu mehanizētā tīrīšana 2014./2015.gadu ziemas sezonā 07.11.2014. plkst. 8.15

Nolikums

Pielikums Nr.5-1.daļa

Pielikums Nr.5-2.daļa

Pielikums Nr.5-3.daļa

Pielikums Nr.5-4.daļa

Pielikums Nr. 6

 

 

 

 25.11.2014. Lēmums

01.12.2014.

Lēmums

01.12.2014.

Lēmums

 1.daļa SIA "DGR serviss", reģ.Nr.44103035223

EUR 31730,38

Līgums

2.daļa SIA "DGR serviss", reģ.Nr.44103035223

EUR 15853,10

Līgums

3.daļa SIA "DGR serviss", reģ.Nr.44103035223

EUR 15781,46

Līgums

4.daļa Z/s "Kociņi", reģ.Nr.49501018658

EUR 6951,67

Līgums

LND/2014/13 Degvielas iegāde Līgatnes novada domes vajadzībām 27.06.2014.
plkst.9:00
Nolikums

 27.06.2014.

Lēmums

 

1.daļa SIA "Vigo", Reģ.Nr.40003061505, EUR 26259,50

Līgums

2.daļa SIA "LUKoil Baltija R", Reģ.Nr.40003134777, EUR 33372,00 

Līgums

LND/2014/8

14.03.2014.

Līgatnes novada ceļu ikdienas uzturēšana vasaras periodā 16.04.2014.
plkst.8:30

Nolikums

 

 

 16.05.2014. un 20.05.2014.

Lēmums 1

Lēmums 2

 

 

 

 1.daļa SIA "Ceļinieks 01", Reģ.Nr. 44103022572, EUR 9800,00

Līgums

2.daļa SIA "Bites AZ", Reģ.Nr. 40003815749, EUR 1400,00

Līgums

3.daļa SIA "Ūdens Racējs", Reģ.Nr.44103074432, EUR 11700,00

Līgums

4.daļa SIA "Ūdens Racējs", Reģ.Nr.44103074432, EUR 1530,00

Līgums

5.daļa SIA "Ūdens Racējs", Reģ.Nr.44103074432, EUR 3480,00

Līgums

6.daļa SIA "Ūdens Racējs", Reģ.Nr.44103074432, EUR 900,00

Līgums

7.daļa SIA "Ceļinieks 2010", Reģ.Nr.44103059132, EUR 15812,00

Līgums

LND/2014/4

05.02.2014.

 

11.02.2014.

 

 

Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm 2014./2015.gadā 05.03.2014.
plkst.9:00

Nolikums

3.pielikums

 

Nolikuma grozījumi

3.pielikums ar groz.

17.02.jaut-atb

 

 19.03.2014.

 1.daļa - izbeigta

2.daļa
A/S "Rankas piens",
Reģ.Nr.44603001356,
EUR 21177,60

3.daļa
SIA "Futurus Food",
Reģ.Nr.40003348586,
EUR 14599,34

4.daļa
A/S "PREMIA FFL",
Reģ.Nr.40003483493
EUR 4821,70

LND/2014/3

30.01.2014.

Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Līgatnes novada domei 05.03.2014.
plkst. 8:30
Nolikums  19.03.2014.

 1.daļa
SIA "Ceļinieks 2010",
Reģ.Nr. 44103059132,
EUR 4540,00

2.daļa
SIA "Ceļinieks 2010",
Reģ.Nr.44103059132,
EUR 13000

LND/2014/1
 

24.01.2014.

Malkas iegāde Līgatnes novada komunālo pakalpojumu nodaļai 26.02.2014.
plkst.8:30
Nolikums  05.03.2014.

 1.,2.,3.,4.daļa
SIA"Strazdkalni",
Reģ.Nr.44101022031,
EUR 36150,00

5.daļa
Z/s "Slaņi",
Reģ.Nr.44101030895,
EUR 2291,10

LND/2013/33

21.11.2013.

Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm 2014.gadā 27.12.2013.
plkst.13:00

Nolikums

3.pielikums

 31.01.2014.

 1.daļa "Gaļas produkti"
SIA "Rēzeknes gaļas kombināts",
Reģ.Nr.42403012397,
EUR 11222,00

2.daļa "Desas un kūpināta gaļa"
SIA "Žabo",
Reģ.Nr.41503017194,
EUR 4997,30

3.daļa  "Apstrādātas zivis" pārtraukta

4.daļa  "Piens un piena produkti" pārtraukta

5.daļa "Siers, biezpiena sieriņi" pārtraukta

6.daļa "Dārzeņi un sezonas ogas"
SIA "Līgatnes Ābele",
Reģ.Nr.4950300214,
EUR 4738,40

7.daļa "Augļi un dārzeņi"
SIA"Kabuleti Fruit",
Reģ.Nr.40003959814,
EUR 3930,83

8.daļa "Maize un mīklas izstrādājumi"
SIA "Beātus",
Reģ.Nr.49502002230<
EUR 4346,98

9.daļa "Bakaleja un saistīti produkti" pārtraukta

10.daļa"Saldēti produkti" pārtraukta

LND/2013/21

13.06.2013.

Elektroenerģijas piegāde Līgatnes

novada domei un tās iestādēm

15.07.2013.
plkst.16:00

Nolikums

1.pielikums

 24.07.2013.  AS "Latvenergo",
Reģ.Nr.40003032949
 

LND/2013/20

30.05.2013.

Regulāra būvniecības remontmateriālu iegāde slēdzot vispārīgo vienošanos

03.07.2013.
plkst.9:00

pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš

24.07.2013.
plkst9:00

 

Nolikums

5.pielikums

Nolikums ar groz.

 07.08.2013.

 SIA "Nodus",
Reģ.Nr.40003228822

A/S "Diāna",
Reģ.Nr.41203000447

Ls 60335,74

LND/2013/12

11.04.2013.

 

Degvielas iegāde Līgatnes novada domes vajadzībām 15.05.2013.
plkst.9:00
 
Nolikums  05.06.2013.

 1.daļa
SIA Firma "VIGO",
Reģ.Nr.40003061505
Ls 18320,00

2.daļa
SIA "LUKoil Baltija R",
Reģ.Nr.40003134777
Ls 28225,00

LND/2013/10

27.03.2013.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un ietaišu būvniecība Līgatnes novada "Skaļupēs" 29.04.2013.
plkst.16:00

Nolikums

TP 1.sējums

TP 2.sējums

TP 3.sējums

jaut.-atb.22.04.2013.
 

 20.06.2013.  SIA"Vidzemes Energoceltnieks",
Reģ.Nr.44103008831,
Ls 299562,43

LND/2013/3

17.01.2013.

Malkas piegāde Līgatnes novada komunālo pakalpojumu nodaļai

20.02.2013.
plkst.9:00

Nolikums

 06.03.2013.

27.03.2013.

 1.,2.,3.,4.daļa
SIA "Latsin",
Reģ.Nr.50003121261
Ls 19666

5.daļa
SIA "Vidzeme lauks",
Reģ.Nr.44103071648
Ls1400

LND/2012/37

03.12.2012.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un ietaišu būvniecība Līgatnes novada "Skaļupēs"

02.01.2013.
plkst.9:00

23.01.2013.
plkst.9:00

 

Nolikums

Nolikums ar 10.12.2012.groz.

Nolikums ar 28.12.2012.groz.

Nolikums ar 28.12.2012.groz.Word

11.pielikums

12.piel.1.sējums

12.piel.2.sējums

12.piel.3.sējums

jaut-atb (07.12.)

jaut-atb 2 (11.12.)

Grozījumi nolikumā

Ieint.pieg.sanāksmē uzdotie jaut. 3 (13.12.)

jaut.-atb.4 (18.12.)

 

 30.01.2013.  Iepirkums pārtraukts, jo visu piedāvājumu cenas pārsniedz Pasūtītājam pieejamo finanšu apjomu  -  283175,13 Ls, neieskaitot PVN

LND/2012/33

13.11.2012.

Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm 2013.gadā 12.12.2012.
plkst 9:00

Nolikums

2.pielikums

 10.01.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.2013.

 1.daļa-SIA "Žabo",
Reģ.Nr.41503017194,
Ls 7404,80;
 2.daļa-SIA "Žabo",
Reģ.Nr.41503017194,
Ls 3762,00;
3.daļa-SIA "Žabo",
Reģ.Nr.41503017194,
Ls 723,10;
4.daļa-SIA"Kabuleti Fruit", Reģ.Nr.40003959814,
Ls 501,50;
5.daļa-A/S"Rankas piens", Reģ.Nr.44603001356,
Ls 10113,85;
6.daļa-izbeigta bez rezultātiem;
8.daļa - SIA"Kabuleti Fruit", Reģ.Nr.40003959814,
Ls 3116,83;
11.daļa-A/S"Premia FFL", Reģ.Nr.40003483493,
Ls 3038,40.

7.daļa-SIA"Līgatnes Ābele", Reģ.Nr.49503002134,
Ls 2762,80;
9.daļa-SIA "Fazer Latvija", Reģ.Nr.40003519875,
Ls 3118,80;
10.daļa-SIA "Futurus Food", Reģ.Nr.40003348586,
Ls 10726,56.

LND/2012/27

27.08.2012.

Zāģu skaidu piegāde 4000 kubikmetri 26.09.2012.
plkst 9:00
Nolikums  03.10.2012.  SIA "SINDA&VR", Reģ.Nr.48703003608,
Ls 29960,00

LND/2012/14

23.04.2012.

Elektroenerģijas piegāde Līgatnes novada domei un tās iestādēm 23.05.2012.
plkst 9:00
Nolikums  06.07.2012.  AS "Latvenergo",
Reģ.Nr.440003032949,
Ls 26916,27

LND/2012/5

24.02.2012.

Malkas piegāde Līgatnes komunālo pakalpojumu nodaļai 28.03.2012.
plkst.9:30
 
Nolikums  11.04.2012.

 1.daļa:
SIA PATA AB,
Reģ.Nr.40003448619,
Ls 4695,50

2.daļa:
SIA PATA AB,
Reģ.Nr.40003448619,
Ls 4695,50

3.daļa:
SIA LATSIN,
Reģ.Nr.50003121261,
Ls 4788,00

4.daļa:
SIA LATSIN,
Reģ.Nr.50003121261,
Ls 6152,00

LND/2012/4

24.02.2012.

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Līgatnes novada domes vajadzībām

28.03.2012.
plkst.9:00

 

05.04.2012.
plkst.9:30 

Nolikums

Nolikums ar groz.

 23.04.2012.

 1.daļa
SIA Firma "VIGO",
Reģ.Nr.40003061505,
Ls 20090,00

2.daļa
SIA "LUKoil Baltija R",
Reģ.Nr.40003134777,
Ls 32963,80

LND/2012/2
KPFI

03.02.2012.

Saules kolektoru izmantošana siltumenerģijas iegūšanai Rehabilitācijas centrā "Līgatne" 21.03.2012.
plkst.9:00

Nolikums

Nolikums ar groz.

jaut.-atb.

pielikums atbildei

12.pielikums

13.pielikums

 02.03.2012.  Iepirkums pārtraukts,
nepieciešami būtiski grozījumi tehniskajā specifikācijā

LND/2011/38
ERAF

Metu konkurss

Tilta pār Gauju pie Līgatnes projektēšana

28.11.2011.
plkst.13:00

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

2.-3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

Atbilde uz jaut.1

Atbilde uz jaut.2

Atbilde uz jaut. 3.1

Atbilde uz jaut. 3.2

Atbilde uz jaut 4

Atbilde uz jaut.5

 

 12.12.2011.  Metu konkurss pārtraukts saskaņā ar PIL 38.panta 2.daļu pamatojoties uz IUB 12.12.2011.lēmumu Nr.4-1.2/11-402
LND/2011/36 KF "Būvdarbu līgums Nr.5:"Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Līgatnē" saskaņā ar FIDIC iekārtu piegādes un projektēšanas-būvniecības darbu līguma noteikumiem 23.11.2011.
plkst.9:00

Nolikums

A pielikums 1.d

A pielikums 2.d

GEO PAU TN TOPO ZEME

B pielikums

Hidr.apr.

 22.12.2011.  SIA "Būve Wood Line",
Reg.Nr.49503003430,
Ls 290 699,00

LND/2011/35 ERAF

Sarunu procedūra

Līgatnes kultūrvēstures tūrisma takas izveide 1.kārta  2.daļas atlikušie darbi PIL 63.panta 1.daļas 1.punkts    04.11.2011.  SIA "Vidzemes energoceltnieks",
Reģ.Nr.44103008831,
Ls 83036,56
LND/2011/34 Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm 2012.gadā 16.11.2011.
plkst.9:00

Nolikums

2.pielikums

 29.11.2011.12.12.2011.19.12.2011.


 
 Nr.5 Piena produkti
Izbeigts bez rezultātiem - iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām
Nr.6 Dārzeņi un sezonas ogas
Z/s Upenes,
Reģ.Nr.59591995091,
Ls 2211,50
Nr.7 Augļi un dārzeņi
SIA LaFruta,
Reģ.Nr.40103313379
Ls 2902,30
Nr.8 Maizes izstrādājumi
SIA Beātus,
Reģ.Nr.49502002230,
Ls 2852,63
Nr.9 Bakaleja un citas preces
SIA Ažiņa komercfirma MARKETS,
Reģ.Nr. 49502001606
Ls 10290,06
Nr.10 Saldēti produkti
AS Premia FFL,
Reģ.Nr.40003483493
Ls 3420,30
Nr.1 Gaļas produkti
SIA ŽABO,
Reģ.Nr.41503017194
Ls 6104,00
Nr.2 Desas un zavēta gaļa
SIA ŽABO,
Reģ.Nr.41503017194
Ls 2387,10
Nr.3 Gaļas izstrādājumi,
SIA ŽABO
Reģ.Nr.41503017194
Ls 518,60
Nr.4 Apstrādātas zivis
Izbeigts bez rezultātiem-iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām
LND/2011/32 Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2011./2012. gadu ziemas sezonā 10.10.2011.
plkst 9:00
 
Nolikums  20.10.2011.

 1.daļa:
AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Cēsu ceļu rajons,
Reģ.Nr.40003356530,
Ls 9756,10

2.daļa:
Z/s "Asaru krogs",
Reģ.Nr.44101029650,
Ls 10600,00

3.daļa:
Z/s "Asaru krogs",
Reģ.Nr.44101029650,
Ls 9060,00

4.daļa:
Z/s "Zemzari",
Reģ.Nr.44101030274,
Ls 11862,80

5.daļa:
Z/s "Asaru krogs",
Reģ.Nr.44101029650,
Ls 4389,00

LND/2011/28 Zāģu skaidu piegāde, 3600 kubikmetri 10.08.2011.
plkst 9:00
Nolikums  24.08.2011.

 1.daļa:
SIA "TP Auto",
Reģ.Nr.44103020995,
Ls 20300,00

2.daļa:
SIA "AKORDS-U",
Reģ.Nr.40003448591,
Ls 2360,00

3.daļa:
SIA "AKORDS-U",
Reģ.Nr.40003448591,
Ls 1770,00

LND/2011/26 
ERAF 
Līgatnes kultūrvēstures tūrisma takas izveide, 1.kārta, 2.daļas atlikušie darbi

27.07.2011.
plkst.9:00

Nolikums

tehniskais projekts

kontaktpersona
Ēriks Liepiņš

mob.tālr.Nr.
29181845

 27.07.2011.  Izbeigts bez rezultātiem,
nav iesniegti piedāvājumi
LND/2011/18 ESF Eksperta pakalpojumu piesaiste "Līgatnes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam", "Līgatnes novada teritorijas plānojuma 2012.-2023. gadam" un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentu izstrādei 18.05.2011.
plkst.9:00

Nolikums

veidnes

 15.06.2011.  SIA"Baltkonsults",
Reģ.Nr.42103018526,
Ls 21800,00
LND/2011/5 Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Līgatnes novada domes vajadzībām 16.03.2011.
plkst 10:00
Nolikums

 21.03.2011.


 

23.03.2011.

 2.daļa:
SIA "LUKoil Baltija R",
Reģ.Nr.40003134777
Ls 30974,00

1.daļa:
SIA FIRMA "VIGO",
Reģ.Nr.40003061505
Ls14190,00
 

LND/2011/3 Malkas piegāde Līgatnes novada komunālo pakalpojumu nodaļai 23.02.2011.
plkst 9:00
Nolikums  09.03.2011.

 1.daļa:
Z/s "Asaru krogs",
Reģ.Nr.44101029650
Ls 10200,00

2.daļa:
Z/s "Asaru krogs",
Reģ.Nr.44101029650
Ls 6800,00

3.daļa:
Z/s "Asaru krogs"
Reģ.Nr.4410129650
Ls 5100,00

4.daļa:
Z/s "Asaru krogs"
Reģ.Nr.4410129650
Ls 5100,00

LND/2010/35 Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm 2011.gadā 20.12.2010.
plkst 11:00

Nolikums

3.pielikums

Atbilde uz jaut.

 10.01.2011.

 1.daļa:
"SIA Rēzeknes gaļas kombināts",
Reģ.Nr.42403012397
Ls 3804,00

2.daļa: izbeigta bez rezultātiem

3.daļa:
SIA "Sanitex Baltic Distribution",
Reģ.Nr.40003166842
Ls 742,00

4.daļa:
SIA "Mālpils Piensaimnieks",
Reģ.Nr.40103083443
Ls 8086,16

5.daļa:
SIA "Līgatnes Ābele",
Reģ.Nr.49503002134
Ls 2669,50

6.daļa: izbeigta bez rezultātiem

7.daļa:
SIA "Beātus",
Reģ.Nr.49502002230
Ls 2383,47

8.daļa:
SIA "Zingus",
Reģ.Nr.40003279636
Ls 9331,09

9.daļa:
SIA "Ingman Saldējums",
Reģ.Nr.50003625111
Ls1836,80

LND/2010/33
ERAF

Sarunu
procedūra

Līgatnes kultūrvēstures tūrisma takas izveide, 1.kārta, 1.daļa

24.11.2010.
plkst 15:00

Nolikums  29.12.2020.  SIA "Vidzemes energoceltnieks", Reģ.Nr.44103008831
Ls 346 865,85
LND/2010/29 Skolēnu autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde 08.10.2010
plkst 14:00
Nolikums  27.10.2010.  SIA "Domenikss"
Reģ.Nr.40003363354
Ls 31 594,15

LND
2010/26

Zāģu skaidu piegāde 4000 kubikmetri 09.09.2010 plkst.11:00 Nolikums  16.09.2010.

 SIA "HW ENERGO"
Reģ.Nr.44103038605
Ls 24800

LND 2010/24 ERAF Līgatnes kultūrvēstures tūrisma takas izveide, 1.kārta, 1.daļa 03.09.2010. plkst 11:00

Nolikums 1.daļa
Nolikums 2. daļa

 01.10.2010.  Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem
LND 2010/07 ERAF Līgatnes kultūrvēstures tūrisma takas izveide, 1.kārta 13.05.2010. plkst 11:00

 

 

28.05.2010.

 

01.06.2010.

 

02.06.2010.

 

27.05.2010.

 1.daļa
iepirkuma procedūra pārtraukta

2.daļa
SIA CB Meistars
Reģ.Nr.40103169826
Ls 72980,83

3.daļa
SIA Vidzemes Energoceltnieks
Reģ.Nr.44103008831
Ls 46462,29

4.daļa
SIA KUBS
Reģ.Nr.40003077794
Ls 44876,17

LND
2010/01
Par degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās Līgatnes novada domes vajadzībām 22.02.2010. plkst. 15:00   22.02.2010.

SIA Firma "Vigo", Reģ.Nr.40003061505
Ls 7674,44

SIA "LUKoil Baltija R", Reģ.Nr.40003134777
Ls 11976,00

SIA "LUKoil Baltija R", Reģ.Nr.40003134777
Ls 3163,20

LND
2009/03
 
Zāģu skaidu piegāde 4000 kubikmetri 18.08.2009.
plkst. 10:00 
   25.08.2009. SIA "TP AUTO",
44103020995,
Ls 22000,00

 

 

 

Laika ziņas
Aptaujas