Iepirkumu arhīvs

Sociāli un citi īpaši iepirkumi saskaņā ar PIL 2.pielikumu

 

 Informācija par iepirkumu

Rezultātu paziņojums

Iepirkuma
identifikācijas
numurs (ID)

Izsludināšanas datums

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas  termiņš

Iepirkuma dokumentu elektron.
versija

Lēmuma pieņemš.
datums

Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR

LND/2016/3

27.01.2016.

Līgatnes novada vidusskolas skolēnu apmācība profesionālās pilnveides programmā "Projektu vadība"

01.02.2016.

Plkst. 10.00

Noteikumi

 28.01.2016.

Lēmums

  Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums: nepieciešams precizēt tehnisko specifikāciju.

LND/2016/5

02.02.2016. 

 Līgatnes novada vidusskolas skolēnu apmācība profesionālās pilnveides programmā "Projektu vadība"

 15.02.2016.

Plkst.10.00

Noteikumi

 17.02.2016.

Lēmums

 SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC"
Reģ. Nr. 454030009746
EUR 1570.87 bez PVN

Laika ziņas
Aptaujas