Iepirkumu arhīvs

Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā

 

  • Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 10 000 līdz EUR 42 000)
  • Būvdarbu veikšana (no EUR 20 000 līdz EUR 170 000)

 Informācija par iepirkumu

Rezultātu paziņojums

Iepirkuma
identifik.
Nr. (ID)

Izsludināšanas datums

Iepirkuma priekšmeta nosaukums

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš

Iepirkuma dokumentu
elektronoskā
versija

Lēmuma pieņemšanas
datums

Iepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR

LND/2019/15

10.12.2019

Līgatnes novada domes informatīvā izdevuma "Līgatnes Novada Ziņas" izdošana

 23.12.2019.

plkst. 08.30

Nolikums

 23.12.2019.

Lēmums

 SIA "ERANTE"
 EUR 9029.00 bez PVN

Līgums

 LND/2019/14

27.11.2019

Līgatnes novada domes informatīvā izdevuma "Līgatnes Novada Ziņas" izdošana

12.12.2019.

plkst. 08.30

Nolikums

 10.12.2019.

Lēmums

Pārtraukts

Pamatojums: ir nepieciešams veikt Iepirkuma nolikuma informācijas precizēšanu

LND/2019/13

13.09.2019.

Ielu un ceļu mehanizētā tīrīšana 2019./2020.gada ziemas sezonā

27.09.2019.

plkst. 10:00

Nolikums

Pielikums

 

 27.09.2019.

Lēmums

 1.daļa - SIA "DGR serviss"
par piedāvājuma summu EUR 11416,75 bez PVN;

Līgums

2.daļa - ZS "ASARU KROGS"
par piedāvājuma summu EUR 8283,42 bez PVN;

Līgums

3.daļa - ZS "ASARU KROGS"
par piedāvājuma summu EUR 8541,72 bez PVN;

Līgums

4.daļa - ZS "ASARU KROGS"
par piedāvājuma summu EUR 4494,42 bez PVN:

Līgums

 

LND/2019/12 Mērniecības un zemes ierīcības darbu pakalpojumi Līgatnes novada pašvaldības vajadzībām

26.08.2019.

plkst. 10:00

Nolikums

Pielikumi

27.08.2019.

Lēmums 

 SIA  "Latīpašums - mērniecības birojs"

EUR 41 999.00 bez PVN

Līgums

 

LND/2019/11

Jumta seguma piegāde SIA ''Līgatnes nami'' vajadzībai

05.08.2019.

plkst. 10:00

Nolikums

Pielikumi

 

29.07.2019.

Jautājums - atbilde

26.08.2019.

Lēmums 

 PĀRTRAUKTS

Pamatojums:Pārsniedz SIA Līgatnes nami rīcībā (budžetā) plānotos finanšu līdzekļus

LND/2019/10

Līgatnes novada pašvaldības un tās iestāžu finanšu pārskatu audita pakalpojumi un konsultācijas grāmatvedības jautājumos

06.08.2019.

plkst. 10:00

Nolikums

Pielikumi

06.08.2019.

Lēmums 

 SIA ''AUDITORFIRMA PADOMS'', Reģ.nr. 40002056598

EUR 5000,00 bez PVN

Līgums

LND/2019/08

03.06.2019.

Siltumtrases remontdarbi Augšlīgatnē

18.06.2019.

plkst.11:00

Nolikums

Pielikumi

01.07.2019. 

Lēmums.

07.08.2019.

Lēmums nr. 2

 PĀRTRAUKTS

LND/2019/07

24.04.2019.

Datortehnikas piegāde Līgatnes novada izglītības iestādēm

07.05.2019.

Nolikums

Pielikumi

 23.05.2019.

Lēmums

PĀRTRAUKTS 

LND/2019/06

17.04.2019.

Minerālmateriāla piegāde SIA ''Līgatnes komunālserviss'' vajadzībām

02.05.2019.

Nolikums

Pielikumi

02.05.2019.

Lēmums

SIA  Amatas Energo Celtnieks, Reģ. nr. 44103096938

EUR 29980,00 bez PVN

Līgums

LND/2019/05

01.04.2019.

Kancelejas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

12.04.2019.

plkst. 9:00 

Nolikums

Pielikumi

17.04.2019. 

Lēmums

SIA ''A-BIROJS", Reģ. nr. 40003972121

EUR 20 000,00 bez PVN

Līgums

LND/2019/03

06.02.2019.

Līgatnes novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

18.02.2019.

plkst.:10:00

 

Atvēršana:

18.02.2019.

plkst: 10:10

Nolikums

Pielikums Nr1

Pielikums Nr2

Pielikums Nr3

Pielikums Nr4

Pielikums Nr5

 

 19.02.2019.

Lēmums

 AAS "BALTA"
Reģ.Nr.40003049409


EUR 17194,58 bez PVN

Līgums

LND/2019/02

21.01.2019.

Upes ielas seguma pārbūve Augšlīgatnē

01.02.2019.

plkst. 10:00

 

Atvēršana: 05.02.2019.

Nolikums

Darba apjomi (pielikums nr.9)

Tehniskā specifikācija

Būvprojekts

Jautājums-atbilde1

Jautājums-atbilde2

Drukas kļūda

 19.02.2019.

Lēmums

 SIA  Karjeru Tehnikas noma

Reģ. nr. 44103082232

EUR 99640,26 bez PVN

Līgums

LND/2018/24

25.10.2018.

Saimniecības un higiēnas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

06.11.2018.

Plkst. 10:00

Nolikums

Tehniskais - Finanšu piedāvājums

15.11.2018.

Lēmums 

1.daļa - SIA "SELDING"
Reģ.Nr.40003684081
EUR 20126,04 bez PVN
Līgums


2.daļa - SIA "SELDING"
Reģ.Nr.40003684081
EUR 4560,44 bez PVN
Līgums

 

LND/2018/23

05.10.2018.

Remontdarbu materiālu iegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

16.10.2018.

Plkst.10:00

Nolikums

Tehniskais - Finanšu piedāvājums

16.10.2018.

Lēmums 

SIA  "Tirdzniecības nams "Kurši""
Reģ.Nr.40003494995
Līdz EUR 41999,99 bez PVN

Līgums

LND/2018/22

28.09.2018.

Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2018./2019.gada ziemas sezonā

09.10.2018.

Plkst.10:00

Nolikums

Ielu un ceļu shematisks attēlojumus 1.1_1.daļa

Ielu un ceļu shematiskais attēlojums 1.2_1.daļa

Ceļu shematisks attēlojums _2.daļa

Ceļu shematisks attēlojums_3.daļa

Ceļu shematisks attēlojums_4.daļa

09.10.2018.

Lēmums 

1.daļa - SIA  "Jumis"
Reģ.Nr. 40103032305
EUR 13929,79 bez PVN
Līgums

2.daļa - z/s  "Asaru krogs" 
Reģ.Nr. 44101029650
EUR 8097,71 bez PVN
Līgums

3.daļa - z/s  "Asaru krogs" 
Reģ.Nr.44101029650
EUR 7841,18 bez PVN
Līgums


4.daļa - z/s "Asaru krogs"
Reģ.Nr. 44101029650
EUR 3905,28 bez PVN
Līgums

LND/2018/20

05.09.2018.

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas fasādes un iekštelpu atjaunošana

17.09.2018.

Plkst.13:30

Nolikums

Darbu apjomi_fasāde

Darbu apjomi_iekštelpas

Būvprojekts_fasāde

Būvprojekts_iekštelpas

18.09.2018.

Lēmums 

SIA  "AB Vidzemes nami"
Reģ.Nr.44103078595
EUR 73750,38 bez PVN

Līgums

 

LND/2018/19

04.09.2018.

Upes ielas seguma pārbūve Augšlīgatnē

17.09.2018.

Plkst. 13:00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Darbu apjomi

Būvprojekts -skaidrojošais apraksts

GP - vispārīgie rādītāji

TS-0_Vispārīgie rādītāji

TS-1-1_Plāns

TS-1-2_Plāns

TS-2-1_Garenprofils

TS-2-2_Garenprofils

TS-3_Šķērsprofils

TS-4_ceļa seguma konstrukcijas

TS-5-1_Tipveida elementi

TS-5-2_Tipveida elementi

TS-5-3_Tipveida elementi

TS-5-4_Tipveida elementi

TS-5-5_Tipveida elementi

 25.09.2018.

Lēmums

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu un iepirkuma nolikuma 8.6. punktu pārtraukt iepirkumu bez rezultātiem.

Pamatojums: Pretendenta piedāvātā līguma cena būtiski pārsniedz Pasūtītāja paredzēto līguma cenu.

LND/2018/18

09.08.2018.

Ķempju ielas pārbūve. 1.kārta

23.08.2018.

Plkst. 11:00

Nolikums

Būvprojekts

Darbu apjomi

GP-1 izbūves plāns 1

GP-1 izbūves plāns 2

TS-1 Vispārīgie rādītāji

TS-2 Garenprofils

TS-3 Griezumi

TS-4 Caurteka

 23.08.2018.

Lēmums

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu un iepirkuma nolikuma 8.6. punktu pārtraukt iepirkumu.

Pamatojums: Piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz Pasūtītāja rīcībā (budžetā) esošos līdzekļus

LND/2018/15

11.06.2018.

Līgatnes novada ceļu planēšanas un profilēšanas darbi

28.06.2018.

Plkst.11:00

Nolikums

 02.07.2018.

Lēmums

SIA "GDC"
Reģ.Nr. 40203034336
EUR 37760,00 bez PVN

 Līgums

LND/2018/14

08.06.2018.

Dabasgāzes piegāde Līgatnes novada pašvaldības vajadzībām

26.06.2018.

Plkst. 10:00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 2

 26.06.2018.

Lēmums

AS "AJ Power Gas"
Reģ. Nr. 40203049079
EUR 0,02017 bez PVN par 1kWh
Kopējā līgumcena EUR 20564,36 bez PVN

Līgums

LND/2018/12

28.05.2018.

Dīzeļdegvielas piegāde SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

08.06.2018.

Plkst.10:00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

 08.06.2018.

Lēmums

AS "VIRŠI-A"
Reģ.Nr.40003242737
EUR 23371,40 bez PVN

Līgums

LND/2018/11

02.05.2018.

Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana SIA  "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

15.05.2018.

Plkst.10:00

Nolikums

 15.05.2018.

Lēmums

Z/S "ASARU KROGS"
Reģ.Nr.44101029650
EUR 24300,00 bez PVN

Līgums

LND/2018/10

25.04.2018.

Telpu remontdarbi Līgatnes novada izglītības iestādēs

08.05.2018.

Plkst.10:00

Nolikums

Telpu plāns_1

Telpu plāns_2

 15.05.2018.

Lēmums Nr.1

Lēmums Nr.2

1.iepirkuma daļa - SIA "Volko Būve"
Reģ.Nr.44103078307
EUR 20600,76 bez PVN

Līgums 

Papildus vienošanās


2.iepirkuma daļa - SIA  "Malahīts 7"
Reģ.Nr.44103058724
EUR 10485,20 bez PVN

Līgums

Papildus vienošanās

LND/2018/09

16.04.2018.

Mikroautobusa (8+1 sēdvietas) iegāde operatīvajā līzingā

27.04.2018.

plkst.10:00

Nolikums

 02.05.2018.

Lēmums

SIA  Autofavorīts"
Reģ.Nr.40003222622
EUR 20900,83 bez PVN

Līgums

LND/2018/08

12.04.2018.

Līgatnes novada ceļu bedrīšu remontdarbi

23.04.2018.

Plkst.13:00

Nolikums

 23.04.2018.

Lēmums

SIA  "CEĻINIEKS 2010"
Reģ.Nr. 44103059132
EUR 36042,00 bez PVN

 Līgums

LND/2018/07

28.03.2018.

Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas telpu remonts

11.04.2018.

Plkst.14:00

Nolikums

Telpu plāns

12.04.2018.

Lēmums  

SIA "Balti Construction"
Reģ.Nr. 40103810894
EUR 27980,63 bez PVN

Līgums

Papildus vienošanās

Papildus vienošanās

LND/2018/06

19.03.2018.

Ārējā apgaismojuma tīklu projektēšana un izbūve Augšlīgatnē

04.04.2018.

Plkst.10:00

Nolikums

Shēma

Atbildes uz jautājumiem

 04.04.2018.

Lēmums

SIA  "FARADS"
Reģ.Nr.59503004211
EUR 16616,79 bez PVN

Līgums

Papildus vienošanās

Papildus vienošanās

LND/2018/05

07.03.2018.

Jumta atjaunošanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Spriņģu ielā 1, Līgatnē

19.03.2018.

Plkst.10:00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

 20.03.2018.

Lēmums

11.05.2018.

Lēmums

SIA "HB service"
Reģ.Nr. 40103516860
EUR 22528,57 bez PVN

Iepirkums pārtraukts:
Pamatojums: zudusi nepieciešamība pēc iepirkuma priekšmeta

LND/2018/03

12.02.2018.

Līgatnes novada pašvaldības darbinieku apdrošināšana

26.02.2018.

Plkst.10.00

Nolikums

26.02.2018.

Lēmums 

AAS "BALTA"
Reģ.Nr.40003049409
EUR 18243,03 bez PVN

Līgums

Papildus vienošanās

LND/2017/30

20.12.2017.

Līgatnes novada tūrisma objekta - strādnieku dzīvokļa remonts Brīvības ielā 5-6, Līgatnē, Līgatnes novadā

05.01.2018.

Plkst.10.00

Nolikums

 05.01.2018.

Lēmums

SIA "VV būvnieks" 
Reģ.Nr.45403045836
EUR 17928,14 bez PVN

 Līgums

LND/2017/29

06.12.2017.

Iekšējais audits SIA "Līgatnes komunālserviss" komunālo pakalpojumu tarifu aprēķinu metodikā un uzskaitē

19.12.2017.

Plkst. 10.00

Nolikums

 19.12.2017.

Lēmums

 Izbeigt iepirkumu bez rezultātiem.

Pamatojums: nav iesniegts neviens piedāvājums

LND/2017/28

22.11.2017.

Līgatnes novada domes informatīvā izdevuma "Līgatnes novada ziņas" izdošana

05.12.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

 05.12.2017.

Lēmums

SIA "Valmieras tipogrāfija LAPA"
Reģ.Nr.44103002862
EUR 9720,00 bez PVN

 Līgums

LND/2017/27

13.11.2017.

Jumta seguma un koka materiālu piegāde Spriņģu ielā 1, Līgatnē, Līgatnes novadā

28.11.2017.

plkst.10.00

Nolikums

 28.11.2017.

Lēmums

1.daļa - SIA "Metāla Alianse" 
Reģ.Nr.44103013461
EUR 11583,34 bez PVN

Līgums

2.daļa - izbeigt iepirkumu bez rezultātiem

Pamatojums: nav iesniegts neviens piedāvājums

LND/2017/26

25.10.2017.

Ēku remonta un uzturēšanas materiālu regulāra iegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

07.11.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

 07.11.2017.

Lēmums

1.daļa - SIA "Nodus" 
Reģ.Nr.40003228822
EUR 8772,18 bez PVN

Līgums

Papildus vienošanās


2.daļa - SIA "Nodus"
Reģ.Nr.40003228822
EUR 3400,73 bez PVN

Līgums

Papildus vienošanās

LND/2017/25/ELFLA

09.10.2017.

Krēslu iegāde Līgatnes kultūras namam

24.10.2017.

Plkst. 10.00

Nolikums

 06.11.2017.

Lēmums

UAB "JS Baltic"
Reģ.Nr.302780922
EUR 36750,00 bez PVN

 Līgums

LND/2017/24

03.10.2017.

Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2017./2018. gada ziemas sezonā

16.10.2017.

Plkst. 10.00

Nolikums

Pielikums Nr.7 - 1.1 daļa

Pielikums Nr. 7 - 1.2 daļa

Pielikums Nr.7 - 2.daļa

Pielikums Nr.7 - 3.daļa

Pielikums Nr.7 - 4.daļa

 16.10.2017.

Lēmums

1.daļa - SIA "Jumis" 
Reģ.Nr. 40103032305
EUR 13690,09 bez PVN.

Līgums

 2.daļa - SIA "Auto MN" 
Reģ.Nr. 40003572043
EUR 8097,71 bez PVN.

Līgums

3.daļa - ZS "Kociņi"
Reģ. Nr. 49501018658
EUR 7676,00 bez PVN.

Līgums

 4.daļa - ZS "Slaņi"
Reģ. Nr. 44101030895
EUR 3905,28 bez PVN.

Līgums

LND/2017/23

11.08.2017.

Minerālmateriāla piegāde SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

22.08.2017.

Plkst. 10.00

Nolikums

 22.08.2017.

Lēmums

SIA "Auto MN"
Reģ.Nr.40003572043
EUR 28000,00 bez PVN

 Līgums

LND/2017/22

09.08.2017.

Līgatnes novada domes lokālplānojumu izstrāde

21.08.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

 21.08.2017.

Lēmums

 IK "Plānošanas eksperti"
Reģ.Nr.40002142175
EUR 3600,00 bez PVN

Līgums

Papildus vienošanās

LND/2017/21

14.07.2017.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana

31.07.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

Būvprojekts

Inventarizācijas lieta

 31.07.2017.

Lēmums

 KS "KUBS Būvsabiedrība"
Reģ.Nr.44103060061
EUR 158 907.32 bez PVN

Līgums

Vienošanās Nr.1

Vienošanās Nr.2

LND//2017/20

05.07.2017.

Ūdensvada un kanalizācijas izbūves projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

17.07.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

 17.07.2017.

Lēmums

 SIA "Baltijas Energomontāža"
Reģ.Nr.51503056371
EUR 43966.93 bez PVN

Līgums

LND/2017/19

19.06.2017.

Līgatnes novada vidusskolas sporta zāles remonts Strautu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā

03.07.2017.

Plkst.10.20

Nolikums

Plāns

03.07.2017.

Lēmums 

 SIA "BD&C"
Reģ.Nr.40103329844
EUR 18716.20 bez PVN

Līgums

Papildus vienošanās

LND/2017/18

19.06.2017.

Līgatnes novada vidusskolas telpu remonts Strautu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā

03.07.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

Telpu plāns

 03.07.2017.

Lēmums

 SIA "BD&C"
Reģ.Nr.40103329844
EUR 19874.06 bez PVN

Līgums

Papildus vienošanās

LND/2017/17

15.06.2017.

Degvielas iegāde Līgatnes novada domes vajadzībām

28.06.2017.

Plkst. 10.00

Nolikums

 28.06.2017.

Lēmums

 AS "VIADA Baltija"
Reģ.Nr.40103867145
EUR 21757.00 bez PVN

Līgums

Līgums

LND/2017/16

05.06.2017

Degvielas piegāde SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

16.06.2017.

Plkst. 10.00

Nolikums

Precizējums

 16.06.2017.

Lēmums

 1.daļa - AS "VIRŠI-A"
Reģ.Nr. 40003242737
EUR 5985.00 bez PVN

Līgums

2.daļa - AS "VIRŠI-A"
Reģ.Nr. 40003242737
EUR 13050.00 bez PVN

Līgums

LND/2017/15

02.06.2017.

Dabasgāzes piegāde Līgatnes novada pašvaldības vajadzībām

14.06.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

 14.06.2017.

Lēmums

 AS "AJ Power Gas"
Reģ.Nr.40203049079
EUR 0.01951 bez PVN par 1 kWh

Līgums

LND/2017/14

26.05.2017.

Dabasgāzes piegāde Līgatnes novada pašvaldības vajadzībām

07.06.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

 01.06.2017.

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts

Pamatojums: ir nepieciešamība veikt iepirkuma nolikuma (līguma projekta) papildinājumus

LND/2017/13

09.05.2017.

Jumta atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Spriņģu ielā 1, Līgatnē

26.05.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

Apliecinājuma karte

Atļauja

Jautājums/Atbilde

 31.05.2017.

Lēmums

20.06.2017.

Lēmums Nr.2

 SIA "HB service"
Reģ.Nr.40103516860
EUR 31962.04 bez PVN

Iepirkums pārtraukts:
Pamatojums: zudusi nepieciešamība pēc iepirkuma priekšmeta

LND/2017/12

03.04.2017.

Skaņas un apgaismojuma aprīkojuma iegāde Līgatnes novada domes iestāžu vajadzībām

18.04.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

 18.04.2017.

Lēmums

06.07.2017.

Lēmums par procedūras izbeigšanu

 SIA "BANG!"
Reģ.Nr.42103035687
EUR 29161.41 bez PVN

Iepirkums pārtraukts:
Pasūtītājam netiek piešķirts ELFLA finansējums projektu realizācijai

LND/2017/11

28.03.2017.

Minerālmateriāla piegāde SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

10.04.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

 10.04.2017.

Lēmums

 SIA "Eco Baltia vide"
Reģ.Nr.40003309841
EUR 8400.00 bez PVN

Līgums

LND/2017/10

23.03.2017.

Kancelejas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

03.04.2017. 

Plkst.10.20

 Nolikums

 05.04.2017.

Lēmums

 SIA "Officeday Latvia"
Reģ.Nr.40003249449
EUR 16521.78 bez PVN

Līgums

LND/2017/9 

23.03.2017.

Pārtikas produktu piegāde Līgatnes novada izglītības iestādēm

03.04.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

 03.04.2017.

Lēmums

 1.daļa "Piena un piena produktu piegāde"
PKS "Straupe", reģ.Nr.49503003835
EUR 14315.35 bez PVN;

Līgums

2.daļa "Saldēto produktu piegāde"
SIA 'VALKS", reģ.Nr.40103146908
EUR 4571.60 bez PVN

Līgums

LND/2017/8

13.03.2017.

Līgatnes novada kapsētu inventarizācija, datu digitalizācija un informācijas tehnoloģiju sistēmas nodrošināšana

 24.03.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

 24.03.2017.

Lēmums

 SIA "CEMETY"
Reģ.Nr.40103618951
EUR 13445.92 bez PVN

Līgums

LND/2017/7

08.03.2017.

Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

20.03.2017.

Plkst.10.00

Nolikums

  20.03.2017.

Lēmums

 SIA "SKUBA Latvija"
Reģ.Nr.40003948098
EUR 33800.00 bez PVN

Līgums

LND/2017/6

10.02.2017.

Līgatnes novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

21.02.2017.

Plkst.10.00

Noteikumi

 27.02.2017.

Lēmums

 AAS "BALTA "
Reģ.Nr.40003049409
EUR 17711.45 bez PVN

Līgums

LND/2017/4

03.02.2017.

Līgatnes pagasta kultūras nama 2.stāva atjaunošanas darbi

14.02.2017.

Plkst. 10.00

Nolikums

Interjera projekta dokumentācija

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

Inventarizācijas plāni

Lēmums

 SIA "EKERS"
Reģ.Nr.44103001903
EUR 98355.57 bez PVN

Līgums

Vienošanās

LND/2017/3

11.01.2017

Nekustamo īpašumu vērtēšana Līgatnes novada pašvaldības vajadzībām

25.01.2017

Plkst. 10.20

Noteikumi Lēmums 

 SIA "DZIETI"
Reģ.Nr.42403010964
EUR 4160.00 bez PVN

Līgums

 LND/2017/2

11.01.2017

Mērniecības un zemes ierīcības darbu pakalpojumi Līgatnes novada pašvaldības vajadzībām

25.01.2017

Plkst. 10.00

Noteikumi

Atbilde uz jautājumu

 Lēmums

 SIA "METRUM"
Reģ.Nr.40003388748
EUR 15000.00 bez PVN
Finanšu piedavājuma kopējā cena
EUR 3014.00 bez PVN.

Līgums

LND/2017/1

05.01.2017

Nekustamo īpašumu vērtēšana Līgatnes novada pašvaldības vajadzībām

18.01.2017

Plkst. 11.00

Noteikumi

Atbilde uz jautājumu

 Lēmums

 Iepirkums pārtraukts:

Pamatojums: ir nepieciešami tehniskās specifikācijas labojumi.

LND/2016/38

 

Papildus maģistrālā ūdensvada remontdarbi Līgatnes pilsētā

30.11.2016.

Plkst. 15.00

 Uzaicinājums

 30.11.2016.

Lēmums

 SIA "Baltijas Energomontāža"
Reģ.Nr.51503056371
EUR 9251.82 bez PVN

Vienošanās

Vienošanās

LND/2016/37

11.11.2016

Ārējā apgaismojuma tīklu projektēšana un izbūve Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

28.11.2016.

Plkst. 11.00

Noteikumi

Shēma

 02.12.2016.

Lēmums

12.12.2016.

Lēmums

 SIA "WOLTEC"
Reģ.Nr.44103097350
EUR 37880.49 bez PVN

Līgums

LND/2016/36

27.10.2016

Saimniecības un higiēnas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

07.11.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 09.11.2016.

Lēmums

 1.daļa - SIA "Merida-Latvija"
Reģ.Nr. 40003681850
EUR 20154.62 bez PVN;

Līgums

2.daļa - SIA "Merida-Latvija"
Reģ.Nr. 40003681850
EUR 4854.28 bez PVN.

Līgums

LND/2016/35

13.10.2016. 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība par Ošu ielas un Ošu ielas turpinājuma pārbūvi Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

24.10.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

Shēma

 01.11.2016.

Lēmums

 SIA "Projektēšanas Birojs
AUSTRUMI"
Reģ.Nr.42403019889
EUR 10700.00 bez PVN

Līgums

Vienošanās

Vienošanās

Līgums par autoruzraudzību

LND/2016/34

06.10.2016.

Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2016./2017. gadu ziemas sezonā

 17.10.2016.

Plkst. 08.40

Noteikumi

Pielikums Nr.5 - 1.daļa

Pielikums Nr.5 - 2.daļa

Pielikums Nr.5 - 3.daļa

Pielikums Nr.5-4.daļa

 17.10.2016.

Lēmums

 1.daļa - SIA "Eco Baltia vide"
Reģ.Nr.40003309841
EUR 10984.16 bez PVN;

Līgums

2.daļa - ZS "SLAŅI"
Reģ.Nr.44101030895
EUR 8143.61 bez PVN;

Līgums

3.daļa - ZS "SLAŅI"
Reģ.Nr.44101030895
EUR 8407.69 bez PVN;

Līgums

4.daļa - SIA "Auto MN"
Reģ.Nr.4000357204
EUR 4012.38 bez PVN.

Līgums

LND/2016/33

05.10.2016.

Līgatnes novada grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

17.10.2016.

Plkst.08.15

Noteikumi

Jautājums

 17.10.2016.

Lēmums

 SIA "Projekts EAE"
Ŗeģ.Nr.44103073494
EUR 36210.00 bez PVN

Līgums

Vienošanās

Līgums 

Līgums

LND/2016/32

26.09.2016.

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un montāža Līgatnes pagasta kultūras namam Nītaures ielā 4, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

07.10.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

Projekts

 07.10.2016.

Lēmums

 SIA "AJ Furniture"
Reģ.Nr.54103100991
EUR 21555.60 bez PVN

Līgums

LND/2016/31

15.09.2016.

Siltummezglu komplektējošo detaļu piegāde SIA "Līgatnes nami" vajadzībām

26.09.2016

Plkst.08.15

Noteikumi

 26.09.2016.

Lēmums

 SIA "Santehnikas Resursi"
Reģ.Nr.40003718369
EUR 12803.04 bez PVN

Līgums

LND/2016/30

31.08.2016.

Kancelejas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

 12.09.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 12.09.2016.

Lēmums

 SIA "Hermess"
Reģ.Nr.40003057181
EUR 16720.79 bez PVN

Līgums

LND/2016/28

11.08.2016.

Jaunaudžu kopšana Līgatnes novada domes apsaimniekošanā esošajos mežos

22.08.2016.

Plkst 08.15

Noteikumi

 22.08.2016.

Lēmums

 SIA "Sila Matuļi"
Reģ.Nr.44103067553
EUR 1899.50 bez PVN

Līgums

LND /2016/27

09.08.2016.

Papildus atjaunošanas darbi pie noslēgtā līguma par telpu atjaunošanas darbiem Līgatnes pagasta kultūras namā Augšlīgatnē,Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

16.08.2016.

Plkst. 12.00

Noteikumi

 16.08.2016.

Lēmums

 SIA "EKERS"
Reģ.Nr.44103001903
EUR 11889.70 bez PVN

Vienošanās

LND/2016/26

27.07.2016.

Jumta seguma un papildmateriālu piegāde

08.08.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 08.08.2016.

Lēmums

 SIA "LATROOF LTD"
Reģ.Nr.40103298629
EUR 1782.23 bez PVN

Līgums

LND/2016/25

21.07.2016.

Papildus būvdarbi pie noslēgtā līguma par ielu seguma atjaunošanu dažādos posmos Līgatnes novadā

 27.07.2016.

Plkst.16.00

Noteikumi

 27.07.2016.

Lēmums

 SIA "Vianova"
Reģ.Nr.40103387753
EUR 16775.50 bez PVN

Vienošanās

LND/2016/24

21.07.2016.

Līgatnes novada pašvaldības in tās iestāžu finanšu pārskatu audita pakalpojumi un konsultācijas grāmatvēdības jautājumos

04.08.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 

 04.08.2016.

Lēmums

 SIA "BDO Audit"
Reģ.Nr.40103888857
EUR 14800.00 bez PVN

Līgums

Līgums

Līgums

Līgums

LND/2016/23

15.07.2016.

Maģistrālā ūdensvada remontdarbi Līgatnes pilsētā

 26.07.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

Teh.specifikācijas A pielikums

Teh.specifikācijas B pielikums

Atbildes uz jautājumiem

 27.07.2016.

Lēmums

 SIA "Baltijas Energomontāža"
Reģ.Nr.51503056371
EUR 80605.95 bez PVN

Līgums

Vienošanās

Vienošanās

LND/2016/22

28.06.2016.

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un montāža Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādei Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

11.07.2016.

Plkst.08.15

 Noteikumi

 11.07.2016

Lēmums

 SIA "AJ Furniture"
Reģ.Nr.54103100991
EUR 6306.00 bez PVN

Līgums

LND/2016/21

22.06.2016.

Līgatnes novada vidusskolas teplu remontdarbi Strautu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā

05.07.2016.

Plkst.08.15

Noteikumi

Telpu plāns

Telpu plāns 2

 05.07.2016.

Lēmums

 SIA "PRO DEV"
Reģ.Nr.40003776456
EUR 16590.39 bez PVN

Līgums

LND/2016/20

15.06.2016.

Degvielas iegāde Līgatnes novada domes vajadzībām

28.06.2016.

Plkst.08.15

Noteikumi

 28.06.2016.

Lēmums

 AS "VIADA Latvija"
Reģ.Nr. 40103867145
EUR 21537.00 bez PVN

Līgums 1

Līgums 2

LND/2016/19

10.06.2016.

Aktu zāles remontdarbi Līgatnes pirmsskolas izglītības iestādē Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

21.06.2016.

Plkst.08.15

Noteikumi

Instrukcija

 21.06.2016.

Lēmums

 SIA "CELTCOM "
Reģ.Nr.44102015893
EUR 15310.09 bez PVN

Līgums

LND/2016/18

07.06.2016.

Degvielas piegāde SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

20.06.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 20.06.2016.

Lēmums

1.iepirkuma daļa
 AS "VIRŠI-A"
Reģ.Nr.40003242737
EUR 7677.00 bez PVN

Līgums

2.iepirkuma daļa
AS "VIRŠI-A"
Reģ.Nr.40003242737
EUR 10530.00 bez PVN

Līgums

LND/2016/17

19.05.2016.

Ielu seguma atjaunošana dažādos posmos Līgatnes novadā

30.05.2016.

Plkst. 08.30

Noteikumi 

Dārza iela

Spriņģu iela

Skaļupes

Jautājumi-atbildes

 07.06.2016.

Lēmums

SIA "Vianova"
Reģ.Nr.40103387753
EUR 103695.11 bez PVN 

Līgums

LND/2016/16

25.04.2016.

Aktīvas zonas izveide Līgatnes pilsētā ELFLA projekta "Aktīva dzīvesveida attīstība Līgatnes pilsētā" ietvaros

 09.05.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 10.05.2016.

Lēmums

20.07.2016.

Lēmums par procedūras izbeigšanu

 1.iepirkuma daļa - SIA "ARENA SPORTS"
Reģ.Nr.50003971471
EUR 11067.52 bez PVN;

2.iepirkuma daļa - SIA "RANTZOWS SPORT"
Reģ.Nr.40003528045
EUR 2026.82 bez PVN.

LND/2016/15

22.04.2016.

Laivenes atpūtas parka izveide Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā ELFLA projekta ietvaros

05.05.2016.

Plkst. 08.45

Noteikumi

Jautājums/atbilde

 06.05.2016.

Lēmums

20.07.2016.

Lēmums par procedūras izbeigšanu

 SIA "ARENA SPORTS"
Reģ.Nr.50003971471
EUR 23648.06 bez PVN

LND/2016/14

22.04.2016.

Telpu atjaunošanas darbi Līgatnes pagasta kultūras namā Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

05.05.2016.

Plkst. 08.15

Nolikums

9.pielikums

11.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

Svarīga informācija pretendentiem

TIEK PAPILDINĀTS 13.PIELIKUMS!!!

Jautājums/atbilde

  06.05.2016.

Lēmums

 SIA "EKERS"
Reģ.Nr.44103001903
EUR 54370.78 bez PVN

Līgums

LND/2016/13

18.04.2016.

Ielas posma (Pluču strauta tilta) atjaunošana Brīvības ielā, Līgatnē

29.04.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi 

Pielikums Nr.5

Informācija pretendentiem

 02.05.2016.

Lēmums

 SIA "Ceļinieks 2010"
Reģ.Nr.44103059132
EUR 52530.57 bez PVN

Līgums

Vienošanās

Vienošanās

LND/2016/12

14.04.2016.

Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

25.04.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 26.04.2016.

Lēmums

 1.iepirkuma daļa - SIA "Digger 8"
Reģ.Nr.40103673559
EUR 2200.00 bez PVN

Līgums

2.iepirkuma daļa - SIA "Jumis"
Reģ.Nr.40103032305
EUR 6570.00 bez PVN

Līgums

LND/2016/10

06.04.2016.

Līgatnes novada ceļu bedrīšu remontdarbi

18.04.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 18.04.2016.

Lēmums

 SIA "CEĻINIEKS 2010"
Reģ.Nr.44103059132
EUR 27432.00 bez PVN

Līgums

LND/2016/9

01.04.2016.

Ielu ar grants segumu mehanizēta apstrāde pret putēšanu

12.04.2016.

Plkst. 08.15

 Noteikumi

 13.04.2016.

Lēmums

 SIA "Eco Baltia vide"
Reģ.Nr.40003309841
EUR 7538.83 bez PVN

Līgums

LND/2016/8

21.03.2016.

Līgatnes novada ceļu planēšanas un profilēšanas darbi

04.04.2016.

Plkst. 08.15

 Noteikumi

 04.04.2016.

Lēmums

 SIA "Eco Baltia vide"
Reģ.Nr.40003309841
EUR 29426.00 bez PVN

Līgums

LND/2016/7

11.03.2016.

Speciālās tehnikas piegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Līgatnes novadā

22.03.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi 

 22.03.2016.

Lēmums

 1.daļa - SIA "Omicron"
Reģ.Nr.40103272028
EUR 2972.73 bez PVN.

Līgums

2.daļa - SIA "KEMEK ENGINEERING"
Reģ.Nr.40003269036
EUR 1294.69 bez PVN.

Līgums

LND/2016/6

08.03.2016.

Kvadracikla piegāde zivju resursu aizsardzības pasākumiem Līgatnes novadā

21.03.2015.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 23.03.2016.

Lēmums

 SIA "SDK"
Reģ.Nr.40003352064
EUR 9644.63 bez PVN

Līgums

LND/2016/4

01.02.2016.

Līgatnes novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

12.02.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 12.02.2016.

Lēmums

 AAS "Gjensidige Baltic"
Reģ.Nr.50003210451
EUR 14320.80 bez PVN

Līgums

LND/2016/2

27.01.2016.

Līgatnes novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

08.02.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 01.02.2016.

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums; nepieciešams precizēt un papildināt Noteikumu tehnisko specifikāciju.

LND/2015/43

30.12.2015.

Operatīvā transporta piegāde Līgatnes novada pašvaldības policijas vajadzībām

12.01.2015.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 12.01.2016.

Lēmums

14.01.2016.

Lēmums Nr.2

 SIA "Skandi Motors"
Reģ.Nr.40003532750
EUR 25834.38 bez PVN

Līgums

LND/2015/42

23.12.2015.

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ķempju ielas seguma atjaunošanas darbos Līgatnē, Līgatnes novadā

08.01.2016.

Plkst. 08.15

Noteikumi

Shēma

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

 01.02.2016.

Lēmums

 Iepirkum pārtraukts.

Pamatojums: Tehniski atbilstoša pretendenta SIA   BM-projekts" piedāvātā zemākā cena pārsniedz Pasūtītāja finansiālās iespējas.

LND/2015/41

02.12.2015.

Līgatnes novada domes informatīvā izdevuma "Līgatnes novada ziņas" izdošana

14.12.2015.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 14.11.2015.

Lēmums

 SIA "Izdevniecība Auseklis"
Reģ.Nr.44103005799
EUR 11 340.00 bez PVN

Līgums

LND/2015/40

05.11.2015.

Būvniecības materiālu regulārā iegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

16.11.2015.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 16.11.2015.

Lēmums

 1.iepirkuma daļā - SIA "NODUS "
Reģ.Nr.40003228822
EUR 13 469.40 bez PVN

Līgums

2.iepirkuma daļā - SIA "NODUS"
Reģ.Nr.40003228822
EUR 2 455.73 bez PVN

Līgums

LND/2015/39

02.11.2015.

 

Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2015./2016. gadu ziemas sezonā

 13.11.2015.

Plkst. 08.15

Noteikumi

Pielikums Nr.5 - 1.daļa

Pielikums Nr.5 - 2.daļa

Pielikums Nr.5 - 3.daļa

Pielikums Nr.5 - 4.daļa

 19.11.2015.

Lēmums

24.11.2015.

Lēmums

 1.iepirkuma daļā - SIA "Eco Baltis vide"
Reģ.Nr.40003309841
EUR 16588.42 bez PVN

Līgums

2.iepirkuma daļā - SIA "Auto MN"
Reģ.Nr.40003572043
EUR 8380.49 bez PVN

Līgums

3.iepirkuma daļā - SIA "Auto MN"
Reģ.Nr.40003572043
EUR 8652.33 bez PVN

Līgums

4.iepirkuma daļā - SIA "Auto MN"
Reģ.Nr.40003572043
EUR 4012.38 bez PVN

Līgums
 

LND/2015/38

27.10.2015.

Saimniecības un higiēnas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

09.11.2015.

Plkst. 08.15

Noteikumi

09.11.2015.

Lēmums 

 1.iepirkuma daļā - SIA "Merida-Latvija"
Reģ.Nr.40003681850
EUR 10 565.74 bez PVN;

Līgums

2.iepirkuma daļā - SIA ""Merida-Latvija"
Reģ.Nr.40003681850
EUR 2 417.02 bez PVN

LND/2015/37 Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2015./2016. gadu ziemas sezonā

30.10.2015.

Plkst.  08.15

Noteikumi

Pielikums Nr.5 - 1.daļa

Pielikums Nr.5 - 2.daļa

Pielikums Nr.5 - 3.daļa

Pielikums Nr.5 - 4.daļa 

 02.11.2015.

Lēmums

Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums: Atbilstošu piedāvājumu kopējā līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrajā daļā noteikto līgumcenas robežu līdz kurai pieļaujams veikt iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

LND/2015/36 Saimniecības un higiēnas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

23.10.2015.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 23.10.2015.

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums: Ir nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma Noteikumos.

LND/2015/35

11.09.2015.

Līgatnes novada domei piederošo nekustamo īpašumu novērtēšana

22.09.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums

Jautājums/Atbilde

 23.09.2015.

Lēmums

 SIA "Eiroeksperts"
Reģ.Nr.40003650352

EUR 756.00 bez PVN

Līgums

LND/2015/34

03.09.2015.

Datortehnikas iegāde Līgatnes novada domes un tās stuktūrvienības vajadzībām

14.09.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums

 14.09.2015.

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums: pretendenta piedāvātā zemākā līguma cena būtiski pārsniedz paredzamo līguma cenu.

LND/2015/33

03.09.2015.

Kancelejas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

14.09.2015.

Plkst. 08.30

Nolikums

 16.09.2015.

Lēmums

 SIA "Officeday Latvia"
Reģ.Nr.40003249449

EUR 8192.94 bez PVN

Līgums

LND/2015/32

26.08.2015.

Gāzes katlu piegāde un uzstādīšana SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

07.09.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums

 09.09.2015.

Lēmums

 SIA "Intego plus"
Reģ.Nr.40003280457

EUR 22800.00 bez PVN

Līgums

LND/2015/31

06.08.2015.

Jumta seguma remontdarbi

17.08.2015.

Plkst. 08.45

Nolikums

 20.08.2015.

Lēmums

 SIA "Erbauer gropu"
Reģ.Nr.55403039511

EUR 4296.00 bez PVN

Līgums

LND/2015/30

06.08.2015.

Jumta seguma un papildmateriālu piegāde

17.08.2015.

Plkst. 08.30

Nolikums

 24.08.2015.

Lēmums

 SIA "REGO"
Reģ.Nr.541030562310

EUR 2874.69 bez PVN

Līgums

LND/2015/29

06.08.2015.

Logu - durvju bloku iegāde un montāža SIA Rehabilitācijas centra "Līgatne" vajadzībām

17.08.2015.

Plkst. 08.15

 Nolikums

 19.08.2015.

Lēmums

 SIA "Logi 24"
Reģ.Nr.40103147903

EUR 11053.19 bez PVN

Līgums

LND/2015/28

24.07.2015.

Jumta seguma remontdarbi

04.08.2015.

Plkst. 08.30

 Nolikums

 30.07.2015.

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums: nepieciešams precizēt un papildināt tehnisko specifikāciju

LND/2015/27

24.07.2015.

Jumta seguma un papildmateriālu piegāde

04.08.2015.

Plkst. 08.15

 Nolikums

 30.07.2015.

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums: nepieciešams precizēt un papildināt tehnisko specifikāciju

LND/2015/26

24.07.2015.

Uzaicinājums piedalīties Sarunu procedūrā:

Papildus būvniecības darbi Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādē Sporta ielā 14, Augšlīgatnē

Sarunu procedūrā var piedalīties tikai uzaicināti kandidāti!

31.07.2015.

Plkst. 08.15

Uzaicinājums

 12.08.2015.

Lēmums

 SIA "OTIC"
Ŗeģ.Nr.40103319583

EUR 5450.85 bez PVN

Vienošanās

LND/2015/25

23.07.2015.

Logu - durvju bloku iegāde un montāža SIA Rehabilitācijas centra "Līgatne" vajadzībām

03.08.2015.

Plkst. 08.45.

Nolikums

 30.07.2015.

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums: nepieciešams precizēt un papildināt  tehnisko specifikāciju

LND/2015/24

21.07.2015.

Logu iegāde un montāža SIA Rehabilitācijas centra "Līgatne" vajadzībām

03.08.2015.

Plkst. 08.45

 Nolikums

 22.07.2015.

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums: nepieciešams veikt precizējumus tehniskajā specifikācijā

LND/2015/23

21.07.2015.

Ventilācijas ar rekuperāciju ierīkošana Līgatnes vidusskolā Strautu ielā 4, Līgatnē

03.08.2015.

Plkst. 08.30

 Nolikums

Shēma

 17.08.2015

Lēmums

 SIA 'KRIMONT"
Rēģ.Nr.40003856592

EUR 7982.50 bez PVN 
Līgums

LND/2015/22

21.07.2015.

Līgatnes novada domes objektu tehniskās apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana 

03.08.2015.

Plkst. 08.15

Noteikumi

 04.08.2015.

Lēmums

 SIA "EVOR.L"
Reģ.Nr.40003048653

Kopēja Līgumu summa
EUR 3994.00 bez PVN

Līgums

Līgums

LND/2015/21

16.07.2015.

Kokskaidu granulu piegāde

27.07.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums

 07.08.2015.

Lēmums

19.08.2015.

Lēmums

 SIA "Byko-Lat"
Reģ.Nr.40003139859

EUR 7450.00 bez PVN

Līgums

LND/2015/19

30.06.2015.

Pamatu hidroizolācijas izbūve Līgatnes vidusskolā Strautu ielā 4, Līgatnē

13.07.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums

 14.07.2015.

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums: pretendenta piedāvātā līguma cena būtiski pārsniedz paredzamo līguma cenu

LND/2015/18

19.06.2015.

Degvielas iegāde Līgatnes novada domes vajadzībām

02.07.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums

 09.07.2015.

Lēmums 

16.07.2015.

Lēmums

1.daļa - izbeigta bez rezultātiem

Pamatojums: vienīgais pretendents ir noraidīts

 2.daļa - SIA "LUKoil Baltija R"
Reģ.Nr.40003134777

EUR 21510.00 bez PVN

Līgums

LND/2015/17

12.06.2015.

Degvielas piegāde SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

25.06.2015.

Plkst. 08.30

 Nolikums

 25.06.2015.

Lēmums

 1.daļa - AS "VIRŠI-A"
Reģ.Nr.40003242737
EUR 8550.00 bez PVN

Līgums

2.daļa- AS "VIRŠI-A"
Reģ.Nr.40003242737
EUR 12795.00 bez PVN

Līgums
 

LND/2015/16

10.06.2015.

Pamatu hidroizolācija un pieplūdes gaisa vadu izbūve Līgatnes vidusskolā Strautu ielā 4, Līgatnē

25.06.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums

 25.06.2015.

 Lēmums

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem.

Pamatojums: nav iesniegts neviens piedāvājums

LND/2015/15

03.06.2015.

Līgatnes ielu seguma atjaunošana dažādos posmos

15.06.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums 

 Plāns Nr.1

Plāns Nr.2

Jautājums/Atbilde

Jautājums/Atbilde

 16.06.2015.

Lēmums

30.06.2015.

Lēmums

 

 Iepirkums pārtraukts.

Pamatojums: nepietiekams finansējums

LND/2015/14

01.06.2015.

Degvielas piegāde SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

12.06.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums 

 12.06.2015.

 Lēmums

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem

Pamatojums: Nav iesniegts neviens piedāvājums

LND/2015/13

08.05.2015.

Līgatnes novada pamatskolas un tās palīgēkas remontdarbi

20.05.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums

Plāni 1.daļa

Plāni 2.daļa

 21.05.2015.

Lēmums

 1.daļa - SIA "CELTCOM 
Reģ.Nr.44102015893

EUR 25500.80 bez PVN
Līgums

2.daļa - SIA "CELTCOM"
Reģ.Nr.44102015893

EUR 66348.96 bez PVN
Līgums

LND/2015/12

07.05.2015.

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes Sporta ielā 14, Augšlīgatnē telpu remonts

19.05.2015.

Plkst. 08.15

Nolikums

Plāns

 20.05.2015.

Lēmums

 SIA "OTIC"
Reģ.Nr.40103319583

EUR 15198.34 bez PVN

Līgums

LND/2015/11

24.04.2015.

Zāles pļāvēja iegāde un garantijas apkalpošana SIA "Līgatnes komunālserviss" vajadzībām

08.05.2015.

plkst. 08.30

Nolikums

 08.05.2015.

Lēmums

 ZS "BLICAVAS"
Reģ.Nr.49501002214

EUR 3140.50

Līgums

LND/2015/10

23.04.2015.

Papildaprīkojuma iegāde daudzfunkcionālam mazjaudas traktoram Belarus 320,4

06.05.2015.

plkst. 08.15

Nolikums

 13.05.2015.

Lēmums

 1.daļa - SIA "TORRES"
Reģ.Nr.42103035831

EUR 2100.00 bez PVN
Līgums

2.daļa - SIA "TORRES"
Reģ.Nr.42103035831

EUR 2982.00 bez PVN

LND/2015/9

23.04.2015.

Brīvības ielas ietves atjaunošana Līgatnē

08.05.2015.

plkst. 08.10

Noteikumi

Plāns

 11.05.2015.

Lēmums

 SIA "IMBERTEH"
Reģ.Nr.44103069041

EUR 16008.00 bez PVN

Līgums

LND/2015/7

19.03.2015.

Ielu ar grants segumu mehanizēta apstrāde pret putēšanu

31.03.2015.

Plkst. 08.30

Nolikums

Līguma projekts

 31.03.2015.

Lēmums

 

 SIA "GORA" 
reģ.Nr.41203038055

EUR 5862.43 bez PVN

Līgums

LND/2015/6 Gaismekļu nomaiņa KPFI projekta "Pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Līgatnē un Augšlīgatnē" ietvaros

10.04.2015.

plkst. 11.00

Nolikums

Pielikumi

 29.04.2015. 

Lēmums

 Piegādātāju apvienība
SIA "VIZULO"
Reģ.Nr.40103590897

SIA "VIZULO Solutions"
Reģ.Nr.40103841199

EUR 83158.53 bez PVN

Līgums

LND/2015/5

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu remonts Līgatnes pilsētā

 

23.03.2015.

Plkst. 08:15

Nolikums

NAI shēma

 27.05.2015.

Lēmums

 Iepirkums izbeigts.

Pamatojums: zudusi vajadzība pēc konkrēta iepirkuma priekšmeta

LND/2015/4 Pārtikas piegāde Līgatnes novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm

03.03.2015.

Plkst. 10:00

Nolikums

 04.03.2015.

Lēmums

 1.daļa - SIA Forevers"
reģ.Nr.40003307535
EUR 4 337.30 bez PVN

Līgums

2.daļa - SIA "SANITEX"
reģ.Nr.40003166842
EUR 555.00 bez PVN

3.daļa - SIA "SANITEX"
reģ.Nr.40003166842
EUR 2 216.50 bez PVN

Līgums

4.daļa - SIA "Premia FFL"
reģ.Nr.40003483493
EUR 4 413.70 bez PVN

Līgums

LND/2015/3 Malkas piegāde Līgatnes novada domes komunālo pakalpojumu nodaļai

27.02.2015.

Plkst.9:00

Nolikums

nolikuma pielikums

Līguma projekts

 02.03.2015.

Lēmums

 1.daļa - SIA "STRAZDKALNI"
reģ.Nr.44101022031
EUR 12 075.00 bez PVN

2.daļa - SIA "STRAZDKALNI" reģ.Nr.44101022031
EUR 9 660.00 bez PVN

3.daļa - SIA "STRAZDKALNI" reģ.Nr.44101022031
EUR 7 245.00 bez PVN

4.daļa - SIA "STRAZDKALNI" reģ.Nr.44101022031
EUR 7 245.00 bez PVN

Līgums

5.daļa - Z/S "Slaņi"
reģ.Nr.44101030895
EUR 1 260.00 bez PVN

Līgums

LND/2015/2 Renovācijas darbi Līgatnes pagasta kultūras namā

 17.02.2015.

plkst. 9.00

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.piel(doc)

9.piel(xls)

10.pielikums

11.1.pielikums

11.2.pielikums

12.pielikums

13.pielikums

14.pielikums 

Jautājumi/atbildes 9.02.2015.

Jautājumi/atbildes 10.02.2015.

Jautājumi/atbildes 12.02.2015.

AR - 16

Jautājumi/atbildes 13.02.2015.

Jautājumi/atbildes 16.02.2015.

17.02.2015.

Lēmums 

18.02.2015.

Lēmums

 SIA "Erbauer group"

Reģ.Nr. 55403039511

EUR 117 595,36 bez PVN

Līgums

LND/2015/1 Datortehnikas iegāde Līgatnes novada domes vajadzībām 20.01.2015. plkst. 9.00 Noteikumi

06.02.20.15

Lēmums

AS "Capital", Reģ.Nr.40003088497 

EUR 2560,35  bez PVN

Līgums

LND/2014/33 Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana

12.12.2014.

plkst. 8.15

Noteikumi

 19.12.2014.

Lēmums

AS STA Grupa, reģ.Nr.40003019103 EUR 11234,74 bez PVN

Līgums

LND/2014/32 Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana 12.12.2014. plkst. 8.15 Noteikumi

 01.12.2014.

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts, nepieciešams precizēt nolikumu
LND/2014/31 Datortehnikas, datorprogrammu un printera iegāde 31.10.2014. plkst. 8.15 Noteikumi

 03.11.2014.

Lēmums

A/S "Capital", reģ.Nr.40003088497

EUR 1422,43 bez PVN

Līgums

LND/2014/30 Saimniecības un higiēnas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām 24.10.2014. plkst. 8.15

Noteikumi

Pielikums Nr. 3

24.10.2014.

Lēmums 

1.daļa - SIA "Merida-Latvija", reģ.Nr.40003681850

EUR 7948,50

Līgums

2.daļa - SIA "Prāna Ko", reģ.Nr.40003277283

EUR 3120,00

Līgums

LND/2014/27 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Līgatnes pilsētā 26.09.2014. plkst. 8.15

Noteikumi

Tehniskās specifikācijas

A Pielikums

B Pielikums

C (1)Pielikums

C (2)Pielikums

jaut-atb

 

 07.10.2014.

Lēmums

SIA "Drafts VD", reģ.Nr.40103204661

EUR 139040,00

Līgums

LND/2014/26 Ielu un ceļu mehanizētā tīrīšana 2014./2015.gadu ziemas sezonā 26.09.2014. plkst. 8.30

Noteikumi

Pielikums Nr. 5-1.daļa

Pielikums Nr. 5-2.daļa

Pielikums Nr. 5-3.daļa

Pielikums Nr. 5-4.daļa

26.09.2014.

Lēmums 

 Iepirkums pārtraukts, iesniegtais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja izvēlēto iepirkuma procedūras slieksni, kā arī nepieciešams precizēt tehnisko specifikāciju
LND/2014/28 Skolas saimniecības ēkas jumta siltināšana un seguma ierīkošana 15.09.2014. plkst. 9.00 Noteikumi

26.09.2014.

Lēmums 

 SIA"Balti Construction", Reģ.Nr.40103810894 EUR 5531,74

Līgums

LND/2014/25 Zemes vienības "Lejas Vēveri", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, ar kadastra apzīmējumu 4262 001 0121, zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšana 08.09.2014. plkst. 9.00

Noteikumi

Pielikums Nr. 4

24.09.2014.

Lēmums 

SIA "Topometrs", Reģ.Nr.44103080513 EUR 588,00

Līgums

LND/2014/24 Kancelejas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām

05.09.2014.

plkst. 8.00

Noteikumi

Pielikums Nr. 3

05.09.2014.

Lēmums 

 SIA "Hermess", Reģ.Nr.40003057181 EUR 5716,55

Līgums

LND/2014/23 Autobusa noma ar šoferi 08.08.2014. plkst. 8.00 Noteikumi

 08.08.2014.

Lēmums

 Iepirkums pārtraukts (pārsniedz finanšu iespējas)
LND/2014/22 Koncerta tērpu piegāde

08.08.2014.

plkst. 8.00

Noteikumi

08.08.2014.

Lēmums

 Agnese Laudere, EUR 4890,00

Līgums

LND/2014/21 Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana 08.08.2014. plkst. 8.00 Noteikumi

08.08.2014.

Lēmums

 Iepirkums izbeigts (netika iesniegti piedāvājumi)
LND/2014/20 Autobusa noma ar šoferi 15.07.2014. plkst. 8.00 Noteikumi

18.07.2014.

Lēmums 

 Iepirkums pārtraukts, nepieciešams precizēt finanšu piedāvājumu
LND/2014/19 Tautas un koncerta tērpu piegāde

08.07.2014.

plkst. 8.00

Noteikumi

Attēls daļai Nr.2

 14.07.2014.

Lēmums

 SIA "ANVI AM", Rēg'.Nr. 40003513270 EUR 2472,34

Līgums

LND/2014/18 Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana

11.07.2014.

plkst. 8.00

Noteikumi

jaut-atb

14.07.2014.

Lēmums 

 Iepirkums pārtraukts (pārsniedz finanšu iespējas)

LND/2014/17

13.06.2014.

Skuju koku zāģu skaidu piegāde 27.06.2014. plkst. 9.00  Noteikumi

27.06.2014.

Lēmums

 

 

 SIA "SK Green Enerģija", Reģ.Nr. 44103066149 EUR 35568,00

Līgums

LND/2014/16

03.06.2014.

Jumta seguma un papildmateriālu piegāde 16.06.2014. plkst. 9.00 Noteikumi

18.06.2014.

Lēmums

 

 SIA "Latroof LTD", Reģ.Nr. 40103298629 EUR 4237,90

Līgums

LND/2014/15

03.06.2014.

Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana 20.06.2014. plkst. 8.00 Noteikumi

20.06.2014.

Lēmums

 

 

 Iepirkums izbeigts (netika iesniegti piedāvājumi)

LND/2014/14

02.06.2014.

Kokskaidu granulu piegāde 20.06.2014. plkst. 8.00 Noteikumi

20.06.2014.

Lēmums

 

 

 SIA "Turbo AK", Reģ.Nr.45403013173 EUR 8250,00

Līgums

LND/2014/12

09.04.2014.

Līgatnes novada pašvaldības gada pārskatu audita pakalpojumi un konsultācijas vispārējos grāmatvedības jautājumos, SIA"Līgatnes nami" saimnieciskās darbības pārbaude par laika periodu 01.07.2010. - 31.12.2013. un Līgatnes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas funkciju audits 23.04.2014.
plkst.8:30

Noteikumi

Pielikumi

 21.05.2014.

Lēmums

 

 

 SIA "Inspekcija AMJ", Reģ.Nr.40003373598 EUR 7900,00

Līgums

LND/2014/11

28.03.2014.

Daudzfunkcionāla mazjaudas traktora un papildus aprīkojuma iegāde 09.04.2014.
plkst.8:30
Noteikumi

 16.04.2014.

Lēmums

 1.daļa SIA "Torres", Reģ,Nr.42103035831, EUR 14950,00, 2.daļa SIA "Torres", reģ.Nr.42103035831 EUR 2750,00

Līgums Nr. 1

Līgums Nr. 2

LND/2014/10

21.03.2014.

Līgatnes novada skolas pievadceļa apgaismojuma izveide gar piebraucamo ceļu "Papīrfabrika - Ainavas" 02.04.2014.
plkst.8:30

Noteikumi

TP

4.pielikums

 09.04.2014.

Lēmums

 SIA "VIDZEMES ENERGOCELTNIEKS",
Reģ.Nr.441030018831,
EUR 9035,85

LND/2014/9

12.03.2014.

Ielu ar grants segumu mehanizēta apstrāde pret putēšanu 26.03.2014.
plkst.8:30
Noteikumi

 09.04.2014.

Lēmums

 SIA "GORA",
Reģ.Nr.41203038055,
EUR 5942,01
Līgums
 

LND/2014/7

28.02.2014.

Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta "Sports" standarta īstenošanai Līgatnes novada izglītības iestādēs 12.03.2014.
plkst.9:00
Noteikumi

19.03.2014.

Lēmums

 1.daļa
SIA "RIPO AISK",
Reģ.Nr.45402005925,
EUR 1388,40

2.daļa
SIA "TOMAS",
Reģ.Nr.43603006585,
EUR 638,55

3.daļa
SIA "RIPO AISK",
Reģ.Nr.45402005925,
EUR 1305,80

LND/2014/6

28.02.2014.

Ielu ar grants segumu mehanizēta apstrāde pret putēšanu 12.03.2014.
plkst.8:30
Noteikumi 12.03.2014.  Pārtraukts, nav iesniegti piedāvājumi

LND/2014/5

28.02.2014.

Līgatnes pagasta ambulances ieejas mezgla rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 26.02.2014.
plkst.9:00

Noteikumi

Pielikumi

05.03.2014.

Lēmums

 SIA"BŪVE WOOD LINE", Reģ.Nr.49503003430,
EUR 28670,00
Līgums
 

LND/2014/2

23.01.2014.

Datortehnikas piegāde Līgatnes novada struktūrvienībām

05.02.2014.
plkst.8:30

Noteikumi 12.02.2014.
Lēmums
 

 SIA"Ms Modius",
Reģ.Nr.440003998012,
EUR 2602,98
Līgums

LND/2013/35

14.12.2013.

Līgatnes pagasta ambulances ieejas mezgla rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

08.01.2014.
plkst.9:00

Noteikumi

pielikumi

 12.02.2014.
Lēmums
 Pārtraukts

LND/2013/34

27.11.2013.

Datortehnikas iegāde Līgatnes novada domes struktūrvienību vajadzībām 09.12.2013.
plkst.13:00
Noteikumi  09.12.2013
Lēmums

 SIA"TelCom",
Reģ.Nr.40003899464,
Ls 551,18
Līgums

SIA"ATEA",
Reģ.Nr.40003312822,
Ls 1576,35
Līgums

LND/2013/32

01.11.2013.

Līgatnes novada domes informatīvā izdevuma "Līgatnes novada ziņas" iespiešana 13.11.2013.
plkst.9:00
Noteikumi 20.11.2013.
Lēmums
 

 SIA"Siguldas Elpa",
Reģ.Nr.40103448210,
EUR 9840,00
Līgums

LND/2013/31

11.10.2013.

Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2013./2014. gadu ziemas sezonā 23.10.2013.
plkst.8:00

Noteikumi

5.pielikums

30.10.2013.
Lēmums
 

 1. un 2. daļa
SIA"DGR serviss",
Reģ.Nr.44103035223,
Ls 162,35 un Ls 24,60
Līgums

3.un 4.daļa
Z/s "Slaņi",
Reģ.Nr.44101030895,
Ls 31,50 un Ls 32,00
Līgums

LND/2013/30

04.10.2013.

Saimniecības un higiēnas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām 16.10.2013.
plkst.8:00

Noteikumi

3.pielikums

 23.10.2013.
Lēmums

 1.daļa
SIA"SELDING",
Reģ.Nr.40003684081,
Ls 8627,51
Līgums

2.daļa
SIA"Prāna Ko",
Reģ.Nr.40003277283,
Ls 2016,79
Līgums

LND/2013/29

20.09.2013.

Ģeotehniskā izpēte, tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība nogāzes noslīdējuma nostiprināšanai un piebraucamā ceļa atjaunošanai Rīgas ielā 5a, Līgatnē, Līgatnes novadā 02.10.2013.
plkst.8:00

Noteikumi

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

16.10.2013.
Lēmums
 
 AS"Ceļuprojekts",
Reģ.Nr.40003026637,
Ls 9078,00
Līgums

LND/2013/28

13.09.2013.

Datortehnikas piegāde Līgatnes novada domes vajadzībām

25.09.2013.
plkst.8:00

Noteikumi  26.09.2013.
Lēmums

 SIA "ATEA",
Reģ.Nr.40003312822,
Ls 1342,74
Līgums
 

LND/2013/27

29.08.2013.

Kancelejas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām 11.09.2013.
plkst. 8:00

Noteikumi

3.pielikums

18.09.2013.
Lēmums
 

 SIA "Hermess",
Reģ.Nr.40003057181,
Ls 5052,47
Līgums

LND/2013/26

02.08.2013.

Skuju koku zāģu skaidu piegāde 14.08.2013.
plkst.9:00
Nolikums

14.08.2013.
Lēmums 
 

 SIA "TIKALA ID", Reģ.Nr.48503013533,
Ls 27322,00

Līgums

LND/2013/25

12.07.2013.

Vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karšu izstrāde energoefektivitātes paaugstināšanai Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādei Sporta ielā 14, Līgatnes pagastā,'Līgatnes novadā un Līgatnes Mūzikas un mākslas skolai Mākslas ielā 2, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā 24.07.2013.
plkst.8:45

Nolikums

11.pielikums

12.pielikums

 Iepikums pārtraukts 15.07.2013.,

 Pasūtītājam vairs nav nepieciešami iepirkumā minētie darbi

 

LND/2013/24

01.07.2013.

Līgatnes novada domes objektu tehniskās apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana 15.07.2013.
plkst.15:45

Nolikums

jaut.-atb.

 15.07.2013.
Lēmums
 SIA "EVOR.L",
Reģ.Nr.40003048653,
Ls 3693,00

LND/2013/23

19.06.2013.

Kokskaidu granulu piegāde 03.07.2013.
plkst.8:45
Nolikums

 03.07.2013.
Lēmums

 SIA "Biko-Lat",Reģ.Nr.40003139859,
Ls 5370,00

LND/2013/22

13.06.2013.

Resursu vadības sistēmas Horizon uzturēšana un apkalpošana 26.06.2013.
plkst.9:00
Nolikums 26.06.2013.
Lēmums 

 SIA "ARISE",
Reģ.Nr.40003733097,
Ls 7815,40

LND/2013/19

30.04.2013.

Asfaltbetona AC 8 piegāde un tehniskais nodrošinājums 15.05.2013.
plkst.9:30
Nolikums  15.05.2013.
Lēmums
 A/S Latvijas autoceļu uzturētājs Rīgas ceļu raj., Reģ.Nr.40003356530,
Ls 10138,00

LND/2013/18

26.04.2013.

Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošana Līgatnes novadā 10.05.2013.
plkst.15:00
Nolikums

 13.05.2013.
Lēmums

 A/S Latvijas autoceļu uzturētājs Rīgas ceļu raj.,
Reģ.Nr.40003356530,
Ls5544,00

LND/2013/17

26.04.2013.

Grants un šķembu maisījumu piegāde ielu un ceļu seguma remontam Līgatnes novadā 10.05.2013.
plkst.15:00
Nolikums  13.05.2013.
Lēmums
 SIA AG Ceļubūve,
Reģ.Nr.41203041267,
1.daļa Ls 3790,72
2.daļa Ls 1181,36

LND/2013/13

26.04.2013.

Līgatnes kultūras centra skatuves un zāles drapēriju un to stiprinājumu piegāde un uzstādīšana 10.05.2013.
plkst. 15:00
Nolikums  13.05.2013.
Lēmums

 SIA BEA,
Reģ.Nr.47403004944,
Ls 11257,72
EUR 16018,29

Līgums

LND/2013/16

18.04.2013.

Līgatnes novada pašvaldības nesaistīta seguma ceļu klājuma profilēšanas un planēšanas darbi 29.04.2013.
plkst.15:00
Nolikums  08.05.2013.
Lēmums
 AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Rīgas ceļu rajons, Reģ.Nr.40003356530,
Ls 8575,00

LND/2013/15

18.04.2013.

Ielu ar grants segumu mehanizēta apstrāde pret putēšanu 29.04.2013.
plkst. 15:00
Nolikums

 29.04.2013.
Lēmums

 SIA "GORA",
Reģ.Nr.4210308055,
Ls 4191,46

LND/2013/14

18.04.2013.

Dažādu iespieddarbu izgatavošana un piegāde 29.04.2013.
plkst.15:00
Nolikums  08.05.2013.
Lēmums
 SIA "McĀbols Poligrāfija",
Reģ.Nr.40003187469,
Ls 8000,00

LND/2013/11

05.04.2013.

Nekustamo īpašumu aktuālu apgrūtinājumu un situācijas plānu izgatavošana un reģistrēšana NĪVKI sistēmā 17.04.2013.
plkst 9:00

Nolikums

pielikumi

 24.04.2013.

Lēmums

 SIA "Topometrs",
Reģ.Nr.44103080513,
Ls 3066,00

LND/2013/9

22.03.2013.

Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Līgatnes novada domei 10.04.2013.
plkst 9:00
Nolikums

 10.04.2013.

Lēmums

 1.daļa
Z/s "Gubkalni",
Reģ. Nr.49501006095,
Ls 2568,00

2.daļa
Z/s "Asaru krogs",
Ls 5070,00

LND/2013/8

15.03.2013.

Līgatnes novada domes autotransporta līdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi 27.03.2013.
plkst.9:00

Nolikums

5.pielikums

dzinēju tilpumi

 10.04.2013.

Lēmums

 SIA "ReiLat",
Reģ.Nr.40103450821,
Ls 17204,56

LND/2013/7

22.02.2013.

Jaunaudžu kopšana Līgatnes novada domes apsaimniekošanā esošajos mežos 06.03.2013.
plkst.9:00
Nolikums

 13.03.2013.

Lēmums

 Dimitrijs Doroškins
Ls 3564,10

LND/2013/6

15.02.2013.

Dažādu iespieddarbu izgatavošana un piegāde

27.02.2013.
plkst.9:00

Nolikums  15.04.2013  Iepirkums pārtraukts, pretendentu iesniegtie piedāv'ājumi neatbilst iepirkumā noteiktajām prasībām

LND/2013/5

07.02.2013.

Nekustamo īpašumu apgrūtinājumu uzmērīšana un reģistrēšana NĪVKI sistēmā 20.02.2013.
plkst.9:20

Nolikums

izplidshēmas

 14.02.2013.

 

Iepirkums pārtraukts, nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā.

LND/2013/4

07.02.2013.

Alatu mazuļu 10 000 gab. un līdaku mazuļu   10 000 gab. piegāde 20.02.2013.
plkst 9:40
Nolikums  27.02.2013.

 SIA "Rūjas zivju audzētava",
Reģ.Nr.40003696678,
Ls 1710,00

 SIA "Faps",
Reģ.Nr.440003235260,
Ls 2000,00

LND/2013/2

18.01.2013.

Zaļā tirgus izbūve Dārza ielā 4a, Līgatnē, Līgatnes novadā 30.01.2013.
plkst.9:00

Nolikums

4.pielikums

 

 30.01.2013.  SIA "Warss+",
Reģ.Nr.44103055272,
Ls 14581,73

LND/2013/1

03.01.2013.

Dažādu iespieddarbu izgatavošana un piegāde 16.01.2013.
plkst.9:00
Nolikums  06.02.2013.  Iepirkums pārtraukts, nepieciešami grozījumi tehniskajā specifikācijā

LND/2012/36

03.12.2012.

Dažādu iespieddarbu izgatavošana un piegāde 14.12.2012.
plkst.9:00

Nolikums

jaut.-atb.

 02.01.2013.

 1.iepirkuma daļa:
SIA "Siguldas Elpa",
Reģ.Nr.40103448210,
Ls 4591,51

2.iepirkuma daļa:
izbeigta bez rezultātiem - nav iesniegti piedāvājumi

LND/2012/35

16.11.2012.

 

Grāvju pļaujmašīnas piegāde Līgatnes novada domei 05.12.2012.
plkst. 9:20
 
Nolikums  12.12.2012.

 SIA "Baltic Invest",
Reģ.Nr.42103030158,
Ls 6536,00

LND/2012/34

16.11.2012.

Traktora piekabes piegāde Līgatnes novada domei 05.12.2012.
plkst. 9:00
Nolikums  12.12.2012.

 SIA "Mija", Reģ.Nr.43603006617,
Ls 7554,00

LND/2012/32

26.10.2012.

Lietotas automašīnas iegāde finanšu līzingā komunālās un teritoriju labiekārtošanas nodaļas vajadzībām 07.11.2012.
plkst.9:00
Nolikums  14.11.2012.  SIA "Auto Īle un Herbst",
Reģ.Nr.40003154562,
Ls 3926,84

LND/2012/31

11.10.2012.

Ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2012/2013.gadu ziemas sezonā 23.10.2012.
plkst.16:00
Nolikums

 25.10.2012.

31.10.2012.

 

1.daļa SIA "DGR Serviss",
Reģ.Nr.44103035223,
Ls 50,00

2.daļa
SIA "East-West Marketing",
Reģ.Nr.44103048092,
Ls 32,00

3.un 4.daļa
Z/s"Asaru Krogs",
Reģ.Nr.44101029650,
Ls 31,90

 

LND/2012/30

05.10.2012.

Garantijas remonta darbi notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Līgatnes pilsētā 17.10.2012.
plkst.9:15
Nolikums

 24.10.2012.

Lēmums

 SIA "Vides eksperts",
Reģ.Nr.44103030669,
Ls 4522,02

LND/2012/29

05.10.2012.

Tehniskā projekta "Līgatnes zaļais tirgus" izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana 17.10.2012.
plkst.9:00

Nolikums

4.pielikums

 25.10.2012.

Lēmums

 SIA "DG Baltic",
Reģ.Nr. 40003989077,
Ls 858,00

LND/2012/28

28.09.2012.

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Līgatnes novada domes struktūrvienībām 10.10.2012.
plkst.9:00
 
Nolikums

 17.09.2012.

Lēmums

 SIA "LMT", Reģ.Nr.50003050931,
Ls 12000,00

LND/2012/26

27.07.2012.

Projekta Nr.PPA/3.4.2.1/09/02/003 īstenošanas rezultātā veikto ilgtermiņa ieguldījumu apdrošināšana 08.08.2012.
plkst. 9:00
Nolikums

 22.08.2012

Lēmums

 AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams",
Reģ.Nr.40003494976,
Ls 1526,86

LND/2012/25

25.06.2012.

Kancelejas preču piegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām 06.07.2012.
plkst. 9:30

Nolikums

4.pielikums

 29.08.2012.

Lēmums

 SIA "Officeday Latvia",
Reģ.Nr.40003249449,
Ls 3790,26

LND/2012/24

25.06.2012.

Saimniecības preču iegāde Līgatnes novada domes un tās iestāžu vajadzībām 06.07 2012.
plkst 9:00

Nolikums

4.pielikums

 04.09.2012.

Lēmums

 1.daļa
SIA "Merida-Latvija",
Reģ.Nr.40003681850,
Ls 8864,75

2.daļa
SIA "Prāna Ko",
Reģ.Nr.40003277283,
Ls 4448,10
 

LND/2012/23

08.06.2012.

Brīvības ielas posma remonts, Līgatnē, Līgatnes novadā 20.06.2012.
plkst 9:00
Nolikums  27.06.2012.  SIA "Ceļinieks 01",
Reģ.Nr.44103022572,
Ls 7130,20

LND/2012/21
ELFLA

25.05.2012.

Skatuves priekškaru, aizkaru un vinču mehānismu piegāde un uzstādīšanas darbi Līgatnes kultūras centram 06.06.2012.
plkst 9:00
Nolikums  30.05.2012.  Iepirkums pārtraukts, jo nepieciešami būtiski grozījumi tehniskajā specifikācijā

LND/2012/20

18.05.2012.

Gājēju celiņa gar autoceļu P32 Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcija Līgatnes pagastā, 1. un 2.kārta

30.05.2012.
plkst 9:00

Nolikums

8.pielikums

jaut-atb

 04.07.2012.  SIA "Ceļinieks 2010",
Reģ.Nr.44103059132,
Ls 50029,09

LND/2012/19

01.06.2012.

Līgatnes novada vidusskolas Augšlīgatnes skolas ēkas jumta seguma nomaiņa  13.06.2012.
plkst 9:00 

 Nolikums

Invent.lieta

pielikums

 21.06.2012.  SIA "Metāla Alianse",
Reģ.Nr.44103013461,
Ls 17585,37

LND/2012/18

02.05.2012.

Ielu ar grants segumu mehanizēta apstrāde pret putēšanu 16.05.2012.
plkst.9:00
Nolikums  16.05.2012.  SIA "GORA",
Reģ.Nr.42103038055,
Ls 3421,97

LND/2012/17

25.04.2012.

Santehnikas un apkures sistēmu un materiālu piegāde Līgatnes novada domei, tās struktūrvienībām un iestādēm, slēdzot vispārīgo vienošanos

09.05.2012.
plkst.9:30

Nolikums

3.pielikums

 23.05.2012.

 SIA "NODUS",
Reģ.Nr.40003228822,
 

SIA "VITA mārkets",
Reģ.Nr.40003351054

Ls 19 999,00

LND/2012/16

25.04.2012.

Būvmateriālu piegāde Līgatnes novada domei, tās struktūrvienībām un iestādēm, slēdzot vispārīgo vienošanos 09.05.2012.
plkst.9:00

Nolikums

3.pielikums

 23.05.2012.

 SIA "NODUS",
Reģ.Nr.40003228822,

SIA "VITA mārkets",
Reģ.Nr.40003351054

Ls 19 999,00

LND/2012/15
ERAF

19.04.2012.

Būvekspertīzes veikšana būvprojektam "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un ietaišu būvniecība Līgatnes novada "Skaļupēs"" 02.05.2012.
plkst 9:30

Nolikums

4.pielikums

 09.05.2012.  SIA "DG Baltic",
Reģ.Nr.40003989077,
Ls 1150,00

LND/2012/13

19.04.2012.

Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Līgatnes novada teritorijā  02.05.2012.
plkst 9:00
Nolikums  16.05.2012.  SIA "Strim CeļuBūve",
Reģ.Nr.40003643844,
1.daļa: Ls 11252,00
2.daļa: Ls 80000,00
3.daļa: Ls 3800,00

LND/2012/12

16.04.2012.

Tehniskā projekta "Laivenes atpūtas parks" izstrāde 09.05.2012.
plkst 9:00

Nolikums

Pielikumi

 30.05.2012.  SIA "Baltex Group",
Reģ.Nr.40103274353,
Ls 6800,00

LND/2012/11

12.04.2012.

Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Līgatnes novada domei 25.04.2012.
plkst 9:30
 
Nolikums  27.04.2012.

 Daļa Nr.1
Z/s "Gubkalni",
Reģ.Nr.49501006095,
Ls 1820,00

Daļa Nr.2
Z/s "Asaru Krogs",
Reģ.Nr.44101029650,
Ls 5070,00

LND/2012/10

12.04.2012.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu projektēšana un uzstādīšana Līgatnes novada vidusskolā 25.04.2012.
plkst.9:00

Nolikums

8.pielikums

 17.05.2012.  SIA "EVOR L",
Reģ.Nr.40003048653,
Ls 2315,00

LND/2012/9

23.03.2012.

Lietotas automašīnas iegāde finanšu līzingā

04.04.2012.
plkst.10:30

Nolikums 05.04.2012.  SIA Moller Auto Latvia,
Reģ.Nr.40003055104,
Ls 5897,69

LND/2012/8
ERAF

23.03.2012.

Būvuzraudzības nodrošināšana līgumam "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un ietaišu būvniecība Līgatnes novada "Skaļupēs"" 04.04.2012.
plkst.10:00
Nolikums  25.04.2012

 SIA "AKORDA", Reģ.Nr.40003686472,
Ls 2940,00

LND/2012/7 ERAF

23.03.2012.

Būvekspertīzes veikšana būvprojektam "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un ietaišu būvniecība Līgatnes novada "Skaļupēs"" 04.04.2012.
plkst 9:30
Nolikums  11.04.2012.  Nav iesniegti piedāvājumi

LND/2012/6

08.03.2012.

Tehniskā projekta "Laivenes atpūtas parks" izstrāde 04.04.2012.
plkst.9:00
 

Nolikums

Atb.uz jaut.

Topogr.dwg

 11.04.2012.  Iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām  kvalifikācijas prasībām

LND/2012/3

10.02.2012.

Datortehnikas, biroja tehnikas un materiālu piegāde Līgatnes novada domei 22.02.2012.
plkst.9:00

Nolikums

Atb.uz jaut.

 06.03.2012.

 1.daļa
SIA ATEA , Reģ.Nr.40003312822,
Ls 3886,37

2.daļa
SIA NOS PRO,
Reģ.Nr.44103050576,
Ls 575,00

3.daļa
SIA IB Serviss
Reģ.Nr.40003099113,
Ls 1458,78

4.daļa
SIA Officeday Latvia,
Reģ.Nr.40003249449,
Ls 1536,82

LND/2012/1
ERAF

13.01.2012.

Būvprojekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un ietaišu būvniecība Līgatnes novada "Skaļupēs" izstrāde"

25.01.2012.

plkst 9:00

Nolikums

6.pielikums

7.1 pielikums

7.2 pielikums

9.pielikums

 

 22.02.2012.  SIA "Firmus DC", Reģ.Nr.40103239428,
Ls 7030,00
LND/2011/39 Dārza ielas posma no Brīvības ielas līdz Gaujas ielai rekonstrukcijas un Piebraucamā ceļa "Papīrfabrikas ceļš-Ainavas" rekonstrukcijas un gājēju celiņa jaunbūves projektu izstrāde un autoruzraudzība

18.01.2012.

plkst 9:00

Nolikums

5.pielikums

6.pielikums

Kanalizācijas tīkli-skiču risinājums

Atbilde uz jautājumu

 01.02.2012.

 1.daļa: SIA "Belss", Reģ.Nr.40003237609,
Ls 2210,00

2.daļa: SIA "Belss",
Reģ.Nr.40003237609,
Ls 2020,00

LND/2011/41 Piena produktu piegāde Līgatnes novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm 2012.gadā 19.12.2011.
plkst.15:00

Nolikums

2.pielikums

 04.01.2012.

 Daļa Nr.1
AS"Tukuma piens",
Reģ.Nr.40003294211,
Ls 7343,50

Daļa Nr.2
SIA "Mālpils piensaimnieks",
Reģ.Nr.40103083443,
Ls 1591,70

LND/2011/40 Brīvības ielas (100m) un Līgatnes upes krasta noslīdējuma vispārējās noturības nodrošināšanas darbi

07.12.2011.
plkst.9:00

Nolikums

Būvprojekts

 14.12.2011.

 1.daļa-Pazemes gruntsūdeņu drenāžas sistēmas izbūve
SIA Latenergoprojekts,
Reģ.Nr.50003004491,
Ls 17106,28

2.daļa - Tilta balsta un upes krasta stiprināšana
SIA Tilts,
Reģ.Nr.50103005331,
Ls 40431,39

3.daļa - Brīvības ielas posma rekonstrukcija 100m garumā
Pārtraukta - finansējuma trūkuma dēļ nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā projektā

LND/2011/33
ELFLA
Aprīkojuma iegāde projekta "Atpūtas laukuma izveide veselīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Līgatnes novadā" ietvaros 28.09.2011.
plkst.9:00
Nolikums  02.11.2011.

 SIA "TROJA", Reg.Nr.40003093873,
Ls 4954,12

LND/2011/31 Kombinēta kokapstrādes darbagalda ar aprīkojumu piegāde 07.09.2011.
plkst. 9:00
Nolikums  09.09.2011.  Iepirkums pārtraukts finanšu nepietiekamības dēļ
LND/2011/30 Līgatnes novada domes objektu tehniskās apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana      14.09.2011.  SIA "EVOR.L",
Reģ.Nr.40003048653,
Ls 2311,00
LND/2011/29 Kancelejas preču piegāde 27.07.2011.
plkst. 8:30

Nolikums

4.pielikums
 

 27.07.2011.  SIA "Officeday Latvia",
Reģ.Nr.40003249449,
Ls 3811,51
LND/2011/27 Vienas lietotas automašīnas iegāde 15.07.2011
plkst.9:00
Nolikums  15.07.2011.  Nav iesniegti piedāvājumi
LND/2011/25 Dažādu mēbeļu iegāde Līgatnes novada pašvaldības struktūrvienībām 08.07.2011.
plkst 9:00

Nolikums

skice 1

skice 2

 13.07.2011.

 1.un 3.daļa:
IK "RITME",
Reģ.Nr.40002155659
Ls 2704,59

2.daļa:
SIA "DK INVEST",
Reģ.Nr.40003822647,
Ls 2431,00

3.daļa:
SIA "Sanoda",
Reģ.Nr.40003737336,
Ls 322,94
 

LND/2011/24 Kokskaidu granulu piegāde 15.06.2011.
plkst 9:00
Nolikums  27.06.2011.  SIA "BIKO-LAT",
Reģ.Nr.40003139859,
Ls 5350
LND/2011/23 Dīķa tīrīšana Augšlīgatnes ciemā 01.06.2011.
plkst 9:30

Nolikums

aerofoto1

 06.06.2011.  SIA "Melio C".
Reģ.Nr.49503002168,
Ls 4346,00
LND/2011/22 Divu lietotu automobiļu iegāde finanšu līzingā 01.06.2011.
plkst 9:00
Nolikums  04.07.2011.

 1.daļa:
SIA "Auto Īle un Herbst",
Reģ.Nr.40003154561,
Ls 8899,85

2.daļa:izbeigta bez rezultātiem, nav iesniegti piedāvājumi

LND/2011/21 Mūzikas instrumentu iegāde Līgatnes mūzikas un mākslas skolai un mākslinieciskajiem kolektīviem 18.05.2011.
plkst 9:30
Nolikums  06.06.2011.  SIA "RDL",
Reģ.Nr.40003215103,
Ls 3090,98
LND/2011/20 Ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas izbūve un uzstādīšana Līgatnes PII "Zvaniņos" 18.05.2011.
plkst 9:45

Nolikums

Projekts

 27.05.2011.

 SIA "Enkoder",
Reģ.Nr.40103225080,
Ls 1736,51

LND/2011/19 ZF Alatu mazuļu piegāde 10 000 gab 09.05.2011.
plkst 15:00
 
Nolikums

 09.05.2011.

 SIA "FAPS",
Reģ.Nr.40003235260
Ls 2000,82
LND/2011/17 Siltumtrases nomaiņa Augšlīgatnes ciemā 27.04.2011.
plkst 9:00
Nolikums  27.05.2011.

 SIA "Poliurs",
Reģ.Nr.40003242370
Ls 40672,09

LND/2011/16 Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Līgatnes novada teritorijā 13.04.2011.
plkst 9:30
Nolikums  13.04.2011.

 1.daļa:
SIA "STRIM Ceļubūve",
Reģ.Nr.40003643844
Ls 10 379,00

2.daļa:
SIA "STRIM Ceļubūve",
Reģ.Nr.40003643844
Ls 10 500,00

LND/2011/15 Grants ceļu mehanizēta apstrāde pret putēšanu 13.04.2011.
plkst 9:00
Nolikums  13.04.2011.  SIA "GORA",
Reģ.Nr.41203038055,
Ls 3520,63
LND/2011/14 Asfaltbetona ceļu seguma remonts 06.04.2011.
plkst 10:00
Nolikums  20.04.2011.

 SIA "Gludi LM",
Reģ.Nr.40003901044,
Ls 12078

LND/2011/13 Saimniecības preču piegāde Līgatnes novada domes vajadzībām 06.04.2011.
plkst 9:30

Nolikums

3.pielikums

 27.04.2011.  SIA "Prāna Ko",
Reģ.Nr.40003277283,
Ls 7150,05
LND/2011/12 Uzņēmuma resursu vadības sistēmas HORIZON uzturēšana un apkalpošana 06.04.2011.
plkst 9:00
Nolikums  13.04.2011.  SIA "RGP",
Reģ.Nr.40003618014,
Ls 7470,40
LND/2011/11 Datortehnikas, biroja tehnikas un materiālu piegāde Līgatnes novada domei 14.03.2011.
plkst 15:00
Nolikums

1.daļa: 17.03.2011.
25.03.2011
 

 

 

2.,3.daļa:
25.03.2011.

 

 

1.daļa:
SIA "ATEA",
Reģ.Nr.40003312822
Ls 3246,00 atsakās slēgt līgumu

SIA "NOS PRO"
Reģ.Nr.44103050576
Ls3477,00

SIA "NOS PRO"
Reģ.Nr.44103050576
Ls 1125,20

SIA "FORMULA"
Reģ.Nr.40003089257
Ls 159,02

LND/2011/10 Elektrotehnikas un materiālu piegāde Līgatnes novada domei, tās struktūrvienībām un iestādēm, slēdzot vispārīgo vienošanos  18.03.2011.
plkst.10:00

Nolikums 

3.pielikums

 30.03.2011.

 SIA "NODUS",
Reģ.Nr.40003228822;

SIA "VITA mārkets",
Reģ.Nr.40003351054;

SIA"SpecEnergomontāža"
Reģ.Nr.40103211979

Ls 19 999,99

LND/2011/9 Santehnikas un materiālu piegāde Līgatnes novada domei, tās struktūrvienībām un iestādēm, slēdzot vispārīgo vienošanos 18.03.2011.
plkst.10:00 

 Nolikums

3.pielikums

 30.03.2011.

 SIA "NODUS"
Reģ.Nr.40003228822;

SIA "Firma KURMĪTIS",
Reģ.Nr.44103008653;

SIA "VITA mārkets",
Reģ.Nr.40003351054;

SIA "Santehnikas Resursi",
Reģ.Nr.40003718369;

SIA "JS Services",
Reģ.Nr.40003964891;

SIA "Nidija",
Reģ.Nr.40003131785

Ls 19 999,99

LND/2011/8 Celtniecības materiālu piegāde Līgatnes novada domei, tās struktūrvienībām un iestādēm, slēdzot vispārīgo vienošanos

 18.03.2011.
plkst.10:00

 Nolikums

3.pielikums

 30.03.2011.

 SIA "NODUS", Reģ.Nr.40003228822;

SIA "Firma KURMĪTIS",
Reģ.Nr.44103008653;

SIA "VITA mārkets",
Reģ.Nr.40003351054

Ls 19 999,99

LND/2011/7
ELFLA
 
Telpu rekonstrukcija Līgatnes novada amatnieku centra izveidei 11.03.2011.
plkst 10:00
Nolikums  05.05.2011.  SIA "Wood Constractions",
Reģ.Nr.40003701466,
Ls 10833,49
LND/2011/6
ELFLA
Līgatnes Centra kapličas interjera restaurācija, 1.kārta 04.03.2011.
plkst 10:00
 
Nolikums  11.03.2011.  SIA "Būve Wood Line",
Reģ.Nr.49503003430
Ls 11848,71
LND/2011/4 KF Pasūtītāja prasību sagatavošana būvdarbu līgumam Nr.5 "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Līgatnē" 09.02.2011.
plkst 11:00
Nolikums  02.03.2011.  SIA "AKVATEKS",
Reģ.Nr.40003435084
Ls 7490,00
LND/2011/2 Gaļas izstrādājumu un svaigu augļu un dārzeņu piegāde Līgatnes novada izglītības un sociālās aprūpes iestādēm 24.01.2011.
plkst 9:00
Nolikums  24.01.2011.

 SIA "Rēzeknes gaļas kombināts",
Reģ.Nr.42403012397
Ls 2814,40

SIA "Lietas MD",
Reģ.Nr.40003592976
Ls 2599,71

LND/2011/1 ERAF 30 000 gab bukletu un 3000 gab ceļvežu-bukletu drukāšana un piegāde Tūrisma informācijas centram 17.01.2011.
plkst 9:00
Nolikums  17.01.2011.  SIA "MicroDot",
Reģ.Nr.40003660384
Ls1214
LND/2010/36
KF
Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līgatnē" būvdarbu līgums Nr.4 "Priekšattīrīšanas un spiedvadu izbūve SIA "Papīrfabrika Līgatne" teritorijā 19.01.2011.
plkst 16:30

Nolikums

A sadaļa

A sadaļa pielikums

 16.02.2011.  SIA "Būve Wood Line",
Reģ.Nr.49503003430
Ls 94350,00
LND/2010/34
ELFLA
Līgatnes novada kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija 17.11.2010.
plkst 16:15

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

 25.11.2010.

 SIA "Būve Wood Line"
Reģ.Nr.49503003430
Ls 94 350,00

LND/2010/32
ELFLA
Līgatnes novada kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija 05.11.2010.
plkst. 14:00

Nolikums

Atbilde uz jautājumu

 02.11.2010.  Iepirkums pārtraukts.

Nepieciešams precizēt būvdarbu apjomus.
LND/2010/31 Līgatnes novada ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2010./2011 .gadu ziemas sezonā 01.11.2010.
plkst 15:00
Nolikums  17.11.2010.

 1.daļa: AS"LAU"Cēsu ceļu rajons, Reģ.Nr.40003356530
Ls 5898,48

2.daļa: izbeigta bez rezultātiem

3.daļa: Z/s"Asaru krogs",
Reģ.Nr.44101029650
Ls 3499,28

DGR serviss", Reģ.Nr.4410303035223,
Ls 2309,44

5.daļa:SIA"DGR serviss",
Reģ.Nr.44103035223,
Ls 1229,76

6.daļa:Z/s "Asaru krogs",
Reģ.Nr. 44101029650,
Ls 1969,79

7.daļa: Z/s "Gubkalni",
Reģ.Nr.49501006095,
Ls 873,60

LND/2010/30
ERAF
Ūdens kvalitātes noteikšanas iekārtas iegāde 25.10.2010.
plkst 14:00
Nolikums  27.10.2010.

 SIA "FANEKS",
Reģ.Nr.40002012606
Ls 2449,00

LND
2010/25
ELFLA
Līgatnes novada kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija 15.09.2010.
plkst 14:00

Nolikums

Atbildes uz jautājumiem

 01.10.2010.  Iepirkums pārtraukts
LND 2010/22 Līgatnes pamatskolas vestibila remonts 26.07.2010.
plkst 14:00
Nolikums  29.07.2010.  SIA "EXPRO",
Reģ.Nr.50003897501
Ls 7402,67
LND 2010/21 Siltumtrases atjaunošana Līgatnes pilsētas Gaujasmalas dzīvojamā mikrorajonā 23.07.2010.
plkst 11:00
 

Nolikums

skice 1
skice 2
skice 3
skice 4
skice 5

 10.08.2010.

 SIA "Ū.K.A",
Reģ.Nr.40003838794
Ls 11492,69

LND 2010/20 Kokskaidu granulu piegāde

02.07.2010.
plkst 14:30

Nolikums  16.07.2010.  SIA "Latgranula",
Reģ.Nr. 40003399224
Ls 5598,00
LND 2010/19 ELFLA Skaņas un  gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana Līgatnes novada kultūras namam 28.06.2010. plkst 14:00

Nolikums

Pielikums

 29.06.2010.  SIA "Muzikālā dizaina grupa", Reģ.Nr.40003456423,
Ls 8197,80
LND 2010/18 Kancelejas preču piegāde 28.06.2010.
plkst 16:00
 

Nolikums 

Pielikums

 02.07.2010.  SIA "Officeday Latvia", Reģ.Nr.40003249449
Ls 3473,01
LND 2010/11 Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi Līgatnes novada teritorijā 24.05.2010. plkst 16:00    27.05.2010.

 SIA "STRIM ceļubūve"
Reģ.Nr.40003643844
Ls 7755,00

SIA "STRIM ceļubūve"
Reģ.Nr.40003643844
Ls 10223,00

LND 2010/17 Asfaltbetona ceļu seguma remonts 24.05.2010. plkst 16:00    27.05.2010.  SIA "AB Ceļi"
Reģ.Nr.40003907189
Ls 1248,00
LND 2010/15 Dārza un meža tehnikas rezerves daļu iegāde un remonta pakalpojumi 14.05.2010. plkst 12:00    27.05.2010  Z/s "Blicavas"
Reģ.Nr.49501002214
Ls 3719,01
LND 2010/08 ERAF Būvuzraudzība projekta "Līgatnes kultūrvēstures tūrisma takas izveide" 1.kārtas būvdarbiem 14.05.2010. plkst 11:00    02.06.2010.  SIA "Sistēmeksperts"
Reģ.Nr.44103048105
Ls 5590
LND 2010/16 Dažādu mēbeļu iegāde Līgatnes novada struktūrvienībām 07.05.2010. plkst 14:00

 

 17.05.2010.

 SIA MKLA
Reģ.Nr.40003375071
Ls 855,84

SIA Standard Latvia
Reģ.Nr.40003402399
Ls 211,90

SIA Sanoda
Reģ.Nr.40003737336
Ls 544,34

SIA Inter Rino
Reģ.Nr.43603040960
Ls 962

LND 2010/14 Pasākumu apskaņošanas un apgaismes sistēmu nodrošināšana 05.05.2010. plkst 14:00    07.05.2010.  SIA "Eiropas Skaņa", Reģ.Nr.40003647403
Ls 4876,60
LND 2010/12 Biroja tehnikas un oriģinālo izejmateriālu iegāde 06.05.2010 plkst 11:00    07.05.2010.

 SIA "INTER-RĪGA"
Reģ.Nr.40003100234
Ls 1235,00

SIA "NOS PRO"
Reģ.Nr.44103050576
Ls 2139,09

SIA "NOS PRO"
Reģ.Nr.44103050576
Ls 1258,99

LND 2010/10 Grants ceļu mehanizēta apstrāde pret putēšanu 12.04.2010.
plkst 11:00
   07.05.2010.  SIA "GUNDAS"
Reģ.Nr.40103215260
3706,69
LND 2010/09  Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Līgatnes novada vidusskolas 7.-9. klašu deju kolektīvam 07.04.2010.
plkst 10:00 


 

 05.05.2010.

 SIA "ANVI AM"
Reģ.Nr.40003513270
Ls 1417,40

Biedrība Latgales tradicionālās kultūras centrs "Latgaļu sāta"
Reģ.Nr.40008123854
Ls 795

LND 2010/06 ERAF Autoruzraudzība būvobjekta "Līgatnes kultūrvēstures tūrisma takas izveide" 1.kārtai     24.03.2010. SIA Arhitektūras birojs "FORMA", Reģ.Nr.40003021983
Ls 6000,00

LND
2010/04

Remontmateriālu un celtniecības materiālu piegāde Līgatnes novada domei, tās struktūrvienībām un iestādēm, slēdzot vispārīgo vienošanos 05.03.2010 plkst 15:30

 

 

 17.03.2010.

 SIA "NODUS", Reģ.Nr.40003228822;

SIA "Firma  KURMĪTIS", Reģ.Nr.44103008653;

AS "Siguldas Būvmeistars", Reģ.Nr.40003047821

Ls 19999,00

LND
2010/03
Saimniecības preču piegāde Līgatnes novada domes vajadzībām 2010.gadā 15.02.2010.
plkst. 15:00
   04.03.2010.  SIA "Merida-Latvija", Reģ.Nr.40003681850
Ls 7580,00
LND
2010/02
Malkas iegāde Līgatnes novada domes vajadzībām 02.02.2010.
plkst. 15:00
03.02.2010. Z/s "Asaru krogs",
44101029650,
 19470,00
LND
2009/16
Par tiesībām veikt finanšu revīziju Līgatnes novada domē, pašvaldības ietādēs un sniegt
zvērināta revidenta ziņojumu
30.11.2009. plkst. 11:00    04.12.2009.  SIA auditorfirmai „Inspekcija AMJ”,
40003373598,
1400,00
LND
2009/15
Padziļināts finanšu un vadības audits SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne” 02.11.2009.
plkst. 16:30
    SIA auditorfirma "Inspekcija AMJ", 40003373598,
2560,00
 
LND
2009/14
Līgatnes novada pašvaldības ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2009./2010. gada ziemas sezonā 20.11.2009. plkst. 15:00    23.11.2009.  Iep.uzvarētāji,
16072,00
LND
2009/13
Uzņēmuma resursu vadības sistēmas HORIZON papildināšana, uzturēšana un apkalpošana 28.10.2009.
plkst. 18:00
    SIA "RGP", 40003618014, 
7343,60
 
LND
2009/12 ERAF
Papildus būvdarbi projektam „Gaujas ielas renovācija satiksmes drošības uzlabošanai Līgatnē” 05.10.2009.
plkst. 16:00
    SIA „8CBR”,
43903002559,
1851,06
 
LND
2009/11
Līgatnes novada domes un tās iestāžu datortehnikas, biroja tehnikas uzturēšana un datortīkla administrēšana 09.10.2009.
plkst. 16:30
    SIA "NOS PRO", 44103050576,
7080,00
 
LND
2009/10
ESF
Inventāra iegāde projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai" 01.09.2009.
plkst. 15:00
    SIA „VITA mārkets”,
40003351054,
1584,97
 
LND
2009/09
Līgatnes novada domes īpašumā esošu un lietošanā nodotu transporta vienību OCTA apdrošināšana 06.11.2009.
plkst. 15:00
    AAS "ERGO Latvija", 40003131253,
762,20
LND
2009/08
Līgatnes novada domes mājas lapas www.ligatne.lv dizaina un tehniskā
risinājuma izstrāde un uzturēšana
24.09.2009.
plkst. 10:00
    SIA „ALT RD”,
40003394227,
1104,00
 
LND
2009/07
Līgatnes novada domes objektu tehniskās apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšana 15.09.2009.
plkst. 16:00
    SIA “Ādažu Glābšanas dienests”,
40003439071,
8082,39
 
 LND
2009/06
 Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Līgatnes novada vidusskolai 13.08.2009.
plkst. 10:00 
    SIA "Sasilver",
43603019787,
1418,39
 
LND
2009/05
 ELFLA
Skaņas un gaismas aparatūras piegāde un uzstādīšana Līgatnes novada domes kultūras namam 14.08.2009.
plkst. 15:00
    SIA "MUZIKĀLĀ DIZAINA GRUPA",
40003456423,
8197,80
 
LND
2009/04
Par Līgatnes novada domes komunālās nodaļas apsaimniekošanā esošo dūmvadu tīrīšanu 31.07.2009.
plkst. 16:00
    SIA "Salons R",
40003724011
 
LND
2009/02
Četru portatīvo datoru piegāde Līgatnes novada domei 24.07.2009.
plkst. 16:00
    SIA "Sonex Technologies Latvia",
40003312822,
1977,20
 
LND
2009/01
Par ūdenssildāmā apkures katla E-1.0-9гн-1 – remonta darbu veikšanu 15.07.2009.
plkst. 16:00
    SIA "Prometāls",
40003335204,
6463,66
 
LD
06-2009
Gaujas ielas rekonstrukcija satiksmes drošības uzlabošanai Līgatnē 30.06.2009.
plkst. 12:00
  09.07.2009. SIA "8 CBR",
43903002559,
58725,04
LD
5-2009
Līgatnes pilsētas kultūras nama rekonstrukcija 29.06.2009.

Laika ziņas
Aptaujas