Iepirkumi

No 2019. gada 1. janvāra pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju (Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punkts). 

Līgatnes apvienības pārvaldes aktuālā informācija aplūkojama šeit.

Līgatnes Novada pašvaldības informācija aplūkojama šeit.

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes iepirkumu plāns 2022.gadam

Līgatnes apvienības pārvaldes publisko iepirkumu organizēšanas kārtība

Līgatnes apvienības pārvaldes noslēgtie līgumi 2021 (Cenu aptaujas) 

Līgatnes apvienības pārvaldes 2020. gadā paredzēto iepirkumu plāns