Iepirkumi

No 2019. gada 1. janvāra pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju (Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punkts). 

Lūdzam sekot informācijai pasūtītāja profilā, kas atrodams šeit.

Līgatnes novada domes publisko iepirkumu organizēšanas kārtība

Līgatnes novada domes noslēgtie līgumi 2021 (Cenu aptaujas) 

Līgatnes novada domes 2020. gadā paredzēto iepirkumu plāns