Iesniegumu veidlapas

Pieteikuma anketa - iesniegums jauniešu vasaram darbam 2022

Iesnieguma veidlapa Līgatnes apvienības pārvaldei

Iesniegums - Par politiski represētās personas iekļaušanu politiski represēto personu – pabalsta saņēmēju sarakstā

Iesnieguma veidlapa - Par parāda nomaksas grafika sastādīšanu

Iesniegums Līgatnes apvienības pārvaldei atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai

Iesniegums SIA "Līgatnes nami"

Iesniegums par reģistrēšanu Līgatnes apvienības pārvaldes Palīdzības reģistrā

Iesniegums par tirdzniecības atļauju

Iesniegums par prāmja brīvbiļetes piešķiršanu

Iesniegums par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem Līgatnes novadā

Iesniegums Sociālajam dienestam

Iesniegums Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes atļaujas saņemšanai koku ciršanai ārpus meža 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E - iesniegums
No 2012.gada 1.septembra atbilstoši Iesniegumu likuma grozījumiem iedzīvotāji saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm savus iesniegumus varēs iesniegt elektroniski portālā www.Latvija.lv. Privātpersona ērtā veidā tagad varēs nosūtīt savu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumus un atbilstoši likumam, iedzīvotājs atbildi saņems ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

Jaunais e-pakalpojums ir iespēja privātpersonām ērtāk līdzdarboties valsts pārvaldē, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu "Latvija.lv” sarakstei ar valsts un pašvaldību institūcijām.
Iesniegumu varēs iesniegt iedzīvotājam autorizējoties vienotajā portālā "Latvija.lv", tādējādi attiecīgā iestāde varēs noskaidrot personas identitāti bez elektroniskā paraksta.

Savukārt, saskaņā ar Iesniegumu likuma 4.panta 4.punktu Iestādes, lai atbildētu uz iedzīvotāju iesniegumiem pēc iespējas izmanto elektroniskos sakarus, tai skaitā Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu.