Interešu izglītība

Informācija vecākiem par izmaiņām 2017. gadā pašvaldībā licencēto interešu izglītības pulciņu sarakstā 

Līgatnes novada pašvaldības izsniegtās licences (2017.-2018. gadā)

Interešu izglītība Līgatnes novadā (2018./2019. septembris - maijs)
Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
14.15 -15.00 Tautas dejas 1.kl. (Jaunā sākumskola    Andis Kozaks )   Tautas dejas 1.kl. (Jaunā sākumskola    Andis Kozaks )    
  Galda teniss 7 - 13 g (Sporta centrs - Uldis Sūna)    Galda teniss 7 - 13 g (Sporta centrs - Uldis Sūna)     
15 00 - 15 40 Dejošana sešgadnieki (Jaunā sākumskola    Andis Kozaks ) Angļu valoda sešgadniekiem  (Jaunā sākumskola  Santa Jākabsone) Dejošana sešgadnieki (Jaunā sākumskola  Andis Kozaks )    
15.00 - 16.00 Galda teniss 14 - 18 g ( Sporta centrs, Upes ielā 3, Augšlīgatne - Uldis Sūna)    Galda teniss 14 - 18 g ( Sporta centrs, Upes ielā 3, Augšlīgatne - Uldis Sūna)     
15.00 -17.00 Tehniskā jaunrade 6 - ... g ( Sporta centrs, Osvalds Puriņš)    Tehniskā jaunrade 6 - ... g (Sporta centrs, Osvalds Puriņš)     
15.00 - 18.00     Peldēšana Krimuldas peldbaseinā 7 - 12 g.   Peldēšana Krimuldas peldbaseinā 7 - 12 g.
15.00 - 18.00     Karatē 4 - 10 g (Sporta centrs, Agnese Auziņa)    
16 00 - 16 30 Dejošana  Jaunākā grupa (Sporta iela 14 Andis Kozaks ; Gaujas 7 Beate Kobilinska) Angļu valoda piecgadniekiem   (Gaujas 7   Santa Jākabsone) Dejošana  Jaunākā grupa (Sporta iela 14  Andis Kozaks ; Gaujas  7  Beate Kobilinska)    
16.30- 17 10 Dejošana  Vecākā grupa (Sporta iela 14 Andis Kozaks ; Gaujas 7  Beate Kobilinska) Angļu valoda sešgadniekiem  (Gaujas 7   Santa Jākabsone) Dejošana  Vecākā  grupa (Sporta iela 14  Andis Kozaks ; Gaujas 7    Beate Kobilinska)    
16.00 - 16.40   Mākslas studija (Jaunā sākumskola - darbs materiālā, sk. I.Briede; EUR 7,00 mēnesī Mākslas studija (Jaunā sākumskola - sk. J.Bindemanis AJS EUR 7,00 mēnesī Mūzika studija (Jaunā sākumskola Dace Bicāne;EUR 7.00/mēn.) Mūzika studija (Jaunā sākumskola Dace Bicāne;EUR 7.00/mēn.)
16.00- 17.00   Florbols 6 - 9 g (Sporta centrs, Ziedonis Skrivļa). Volejbols 6 -9 g Sallija Arhīpova   Florbols 6 - 9 g (Sporta centrs, Ziedonis Skrivļa). Volejbols 6 -9 g Sallija Arhīpova  
17.15 - 17.55   Deju studija (LMMS, Sporta ielā 14 - Andis Kozaks: EUR 7.00/mēn.)   Deju studija (LMMS, Sporta ielā 14 - Andis Kozaks: EUR 7.00/mēn.)  
17.00 - 18.30   Florbols 10 - 15 g  - Sporta centrs (Ziedonis Skrivļa). Volejbols 10 - 15 g Sallija Arhīpova   Florbols 10 - 15 g -  - Sporta centrs, (Ziedonis Skrivļa). Volejbols 10 - 15 g Sallija Arhīpova  
18.00 - 19.00   Florbols 15 - ... g - Sporta centrs (Ziedonis Skrivļa). Volejbols 15 ... g Sallija Arhīpova Karatē 10 - ... g Sporta centrs (Agnese Auziņa) Florbols 15 - ... g - Sporta centrs (Ziedonis Skrivļa). Volejbols 15 ... g Sallija Arhīpova  
*nodarbību sarakstā var būt precizējumi      
Maksa €/mēn.        
Volejbols 7,12        
Florbols 7,12        
Peldēšana 25,00        
Karatē  10,00        
Dejošana 5,6 gad. 2,85        

 

Interešu izglītība Līgatnes novada vidusskolā  (2018./2019.m.g. septembris - maijs)
Laiks Pirmdiena Otrdiena Trešdiena
8.00-8.30     Ansamblis (1.-2.klase, D.Zariņa)
10.00-11.30      
12.10-12.50 Dabas draugi (1.klase, A.Ziediņa)    
13.20-14.00 Dabas draugi (1.klase, A.Ziediņa) Tautiskās dejas (1.-2.klase, D.Meistere) Tautiskās dejas (3.-4.klase, A.Kozaks)
14.10-14.50 Dabas draugi (5.klase, S.Gasperte)   Tautiskās dejas (1.-2.klase, D.Meistere)
14.10-14.50   Teātra pulciņš (1.-6.klase, B.Aizupiete)  
15.00-15.40 Dabas draugi (6.klase, S.Gasperte) Teātra pulciņš (1.-6.klase, B.Aizupiete)  
15.00-15.40 Prāta spēles (1.-12.klase, O.Okonovs) Jaunsardze (no 10 g.v., E.Kaimiņš) Koris (5.-9.klase, M.Slotina-Brante)
15.50-16.30 Prāta spēles (1.-12.klase, O.Okonovs) Masu mediji un žurnalistika (5.-12.klase, J.Ramāns) Koris (5.-9.klase, M.Slotina-Brante)
15.50-16.30 Tautiskās dejas (7.-12.klase, D.Meistere) Masu mediji un žurnalistika (5.-12.klase, J.Ramāns)  
       
Laiks Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
8.00-8.30   Ansamblis (3.-4.klase, D.Zariņa)  
10.00-11.30     Robotika (5.-12.klase, J.Bročs)
12.10-12.50      
13.20-14.00 Mākslas pulciņš (1.-3.klase, L.Pīlēģe) Tautiskās dejas (5.-6.klase, D.Meistere)  
14.10-14.50 Mākslas pulciņš (1.-3.klase, L.Pīlēģe) Lasīšanas biedrība (5.-6.klase, E.Veide)  
14.10-14.50 Tautiskās dejas (5.-6.klase, D.Meistere)    
15.00-15.40      
15.00-15.40 Lasīšanas biedrība (3.-4.klase, E.Veide)    
15.50-16.30 Lasīšanas biedrība (5.-6.klase, E.Veide)    
15.50-16.30 Tautiskās dejas (7.-12.klase,D.Meistere)    
       
*nodarbību sarakstā var būt precizējumi      
Maksa €/mēn.    
Robotika 10,00    
Masu mediji un žurnālistika 3,00    

 

Laika ziņas
Aptaujas