Cenrādis

Pakalpojumu izcenojumi Līgatnes novada Sporta centrā

Sporta zāles noma 1h EUR 21,34
Sporta zāles noma sadalot laukumos 1h EUR 11,38
Trenažieru zāles noma 1h EUR 2,84  (no per.)
Trenažieru zāles abonements 12 reizes mēnesī/
3 reizes nedēļā
EUR 25,61
Saunas noma    1h EUR 14,23
Vingrošanas zāles noma  1h

EUR 4,26

Noteikt bērnu vai jauniešu vecāku, likumisko pārstāvju vai pilngadīgo dalībnieku līdzfinansējumu volejbola nodarbībām visām vecuma grupām (bērni un jaunieši) mēnesī EUR 7,11