Izglītības iestādes

Līgatnes apvienības pārvaldes izglītības sistēmas stratēģija

Vērtības – attieksme, drošība, izglītības kvalitāte

Vīzija – izglītojamais ar līdera potenciālu.

Misija – mēs esam šeit, jo ticam, ka mūsu šodienas veikums būs nozīmīgs rīt – mūsu izglītojamie    veidos sev drošu, pārtikušu un laimīgu dzīvi.

Mērķis nodrošināt uz individuālo spēju un prasmju attīstību vērstu, konkurētspējīgu izglītību.

Uzdevumi:

  •   Atbildīgi izturēties pret izglītojamo individuālajām vajadzībām, pilnvērtīgi attīstot katra personību.
  •  Sniegt katram izglītojamajam savlaicīgu atbalstu dažādu dzīves situāciju risināšanā.
  •  Nodrošināt atbilstošu vidi konkurētspējīgas izglītības iegūšanai.

            Jaunietis, pabeidzot izglītības ieguvi Līgatnes novadā:


Izglītība novadā

Līgatnes novadā izglītības apguvi nodrošina:

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"

Jauno Līderu vidusskola

Augšlīgatnes Jaunā sākumskola

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

Interešu izglītība un mūžizglītība:

Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde

Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"

Jauno Līderu vidusskola

Augšlīgatnes Jaunā sākumskola

Līgatnes Mūzikas un mākslas skola

P/A "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs"

Līgatnes novada Sporta centrs

Elektroniskais reģistrs

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Līgatnes novada vispārējās izglītības iestādēs

 

Kalendārs