Izglītība
LMMS audzēkņu uzņemšana
2021-06-13
LMMS audzēkņu uzņemšana
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus.

 

Līgatnes apvienības izglītības sistēmas stratēģija

Vērtības – attieksme, drošība, izglītības kvalitāte

Vīzija – izglītojamais ar līdera potenciālu.

Misija – mēs esam šeit, jo ticam, ka mūsu šodienas veikums būs nozīmīgs rīt – mūsu izglītojamie    veidos sev drošu, pārtikušu un laimīgu dzīvi.

Mērķis – nodrošināt uz individuālo spēju un prasmju attīstību vērstu, konkurētspējīgu izglītību.

Uzdevumi:

1.      Atbildīgi izturēties pret izglītojamo individuālajām vajadzībām, pilnvērtīgi attīstot katra personību.

2.      Sniegt katram izglītojamajam savlaicīgu atbalstu dažādu dzīves situāciju risināšanā.

3.      Nodrošināt atbilstošu vidi konkurētspējīgas izglītības iegūšanai.

 

Jaunietis, pabeidzot izglītības ieguvi Līgatnes pilsētā un pagastā:

Izstrādāja: Līgatnes apvienības pārvaldes Izglītības padome