Izglītība

 

Līgatnes novada izglītības sistēmas stratēģija

Vērtības – attieksme, drošība, izglītības kvalitāte

Vīzija – izglītojamais ar līdera potenciālu.

Misija – mēs esam šeit, jo ticam, ka mūsu šodienas veikums būs nozīmīgs rīt – mūsu izglītojamie    veidos sev drošu, pārtikušu un laimīgu dzīvi.

Mērķis – nodrošināt uz individuālo spēju un prasmju attīstību vērstu, konkurētspējīgu izglītību.

Uzdevumi:

1.      Atbildīgi izturēties pret izglītojamo individuālajām vajadzībām, pilnvērtīgi attīstot katra personību.

2.      Sniegt katram izglītojamajam savlaicīgu atbalstu dažādu dzīves situāciju risināšanā.

3.      Nodrošināt atbilstošu vidi konkurētspējīgas izglītības iegūšanai.

 

Jaunietis, pabeidzot izglītības ieguvi Līgatnes novadā:

Izstrādāja: Līgatnes novada domes Izglītības padome