Izsoles
Līgatnes novada dome izsola zemes nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Saules ielā 3
2020-09-08
Līgatnes novada dome izsola zemes nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Saules ielā 3
Līgatnes novada pašvaldība izsola zemes nomas tiesības atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli uz Līgatnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Saules ielā 3, Līgatnē, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42110070090) 2975 m2 platībā. Gada nomas maksas sākuma cena izsolē – EUR 50,00 (bez PVN).
Līgatnes dabas taku informācijas centra otrā rakstiskā nomas tiesību izsole
2020-08-12
Līgatnes dabas taku informācijas centra otrā rakstiskā nomas tiesību izsole
Līgatnes novada pašvaldība rīko ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra otro rakstisko nomas tiesību izsoli.
Līgatnes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu
2020-07-07
Līgatnes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi.
Līgatnes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu
2020-01-03
Līgatnes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi Mēness ielā 2, Līgatnē, un dzīvokli Gaujas ielā 18-17, Līgatnē. Izsole notiks 14. janvārī.
Līgatnes novada dome izsolē pārdod zemi
2019-10-23
Līgatnes novada dome izsolē pārdod zemi
Līgatnes novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi un lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamo zemi.
Līgatnes novada dome izsolē pārdod dzīvokļus
2019-10-23
Līgatnes novada dome izsolē pārdod dzīvokļus
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus - dzīvokļus Gaujas ielā 11-10 un Gaujas ielā 18-17.
Līgatnes novada dome izsola nekustamos īpašumus - dzīvokļus
2019-08-06
Līgatnes novada dome izsola nekustamos īpašumus - dzīvokļus
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus - dzīvokļus Gaujas ielā 17-2 un Gaujas ielā 9-19. Izsole notiks 3. septembrī.
Līgatnes novada dome izsolē pārdod dzīvojamo māju apbūves zemi
2019-08-06
Līgatnes novada dome izsolē pārdod dzīvojamo māju apbūves zemi
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi Egļu ielā 6 un Mēness ielā 2 un lauksaimniecības zemi "Grūdenīšus". Izsole notiks 3. septembrī.
Līgatnes novada dome rīko atkārtotu izsoli tirdzniecības vietu nomai pie Līgatnes dabas taku informācijas centra
2019-05-28
Līgatnes novada dome rīko atkārtotu izsoli tirdzniecības vietu nomai pie Līgatnes dabas taku informācijas centra
Līgatnes novada pašvaldība rīko atkārtotu ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra rakstisku nomas tiesību izsoli. Sākuma cena kopējai sezonas nomas maksai EUR 300,00 (bez PVN).
Līgatnes novada dome rīko nekustamā īpašuma "Mežsargi 2" izsoli
2019-03-08
Līgatnes novada dome rīko nekustamā īpašuma "Mežsargi 2" izsoli
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli
2018-11-13
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli Līgatnes pagasta pārvaldē, Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā 27. novembrī plkst. 10.00.
Līgatnes novada dome pārdod mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus
2018-06-04
Līgatnes novada dome pārdod mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus-dzīvokļus: Rīgas iela 1-15, Līgatnē ar nosacīto cenu - EUR 200,00; Rīgas iela 1-16, Līgatnē ar nosacīto cenu - EUR 200,00 ;Rīgas iela 3-16, Līgatnē ar nosacīto cenu - EUR 1000,00.
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu un apaļkoku izsoli
2018-04-29
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu un apaļkoku izsoli
Līgatnes novada dome rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42110060201 elektrolīnijas nodalījuma joslā nozāģētiem kokiem ar likvidās krājas apjomu 10,59 m3 un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42110030201 sausiem koki ar likvidās krājas apjomu 5,94 m3.
Līgatnes novada dome izsola lauksaimniecībā izmantojamas zemes nomas tiesības
2018-04-29
Līgatnes novada dome izsola lauksaimniecībā izmantojamas zemes nomas tiesības
Līgatnes novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola pašvaldības nekustamā īpašuma daļas – lauksaimniecībā izmantojamās zemes "Grūdeņos", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kadastra Nr. 4262 0030087 ), zemes nomas tiesības.
Līgatnes novada pašvaldība rīko atkārtotu ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
2018-04-16
Līgatnes novada pašvaldība rīko atkārtotu ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
Līgatnes novada pašvaldība rīko atkārtotu ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli. Sākuma cenakopējai sezonas nomas maksai EUR 300,00 (bez PVN).
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
2018-04-16
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli. Sākuma cena viena gada nomas maksai EUR 500,00.
Par izsoles rezultātiem
2018-04-15
Par izsoles rezultātiem
Līgatnes pašvaldības kustamās un nekustamās mantas izsoļu un atsavināšanas komisijas organizētajā Ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsolē tika izsolītas 5 tirdzniecības vietas.
Par izsoles rezultātiem
2018-04-15
Par izsoles rezultātiem
Pamatojoties uz noteikumu “Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas IZSOLES NOTEIKUMI” 8.11.1. punktu Līgatnes pašvaldības kustamās un nekustamās mantas izsoļu un atsavināšanas atzinusi izsoli par nenotikušu.
Līgatnes novada pašvaldība rīko ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
2018-03-30
Līgatnes novada pašvaldība rīko ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
Līgatnes novada pašvaldība rīko ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli. Sākuma cena kopējai sezonas nomas maksai EUR 300,00 (bez PVN).
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
2018-03-30
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli. Sākuma cena kopējai nomas maksai EUR 500,00.
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus
2018-03-19
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus Gaujas ielā 18-10, Gaujas ielā 14-13, Pilsoņu ielā 6-26, Skolas ielā 6-5.
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Blodziņu mežs"
2018-03-19
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Blodziņu mežs"
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Blodziņu mežs".
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Lejas Vēveri"
2018-03-19
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Lejas Vēveri"
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē (atkārtotā) nekustamo īpašumu "Lejas Vēveri" sastāvošu no dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un zemes vienības. Nekustamā īpašuma sākuma cena EUR 9360,00.
Par izsoles rezultātiem
2018-02-11
Par izsoles rezultātiem
Notikusi izsole par Līgatnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Parks" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42110020201 daļas iznomāšanu tīklu atrakciju parka ierīkošanai.
Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Parks" daļai
2018-01-03
Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Parks" daļai
Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Parks" daļai, 13500 m2 platībā, tīklu atrakciju parka ierīkošanai. Gada nomas maksas sākuma cena izsolē – EUR 100,00.
Laika ziņas
Aptaujas