Izsoles
Izsole automašīnas OPEL ASTRA STATION WAGON atsavināšanai
2022-05-30
Izsole automašīnas OPEL ASTRA STATION WAGON atsavināšanai
Līgatnes apvienības pārvaldes kustamās un nekustamās mantas izsoļu un atsavināšanas komisija rīko atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli vieglās automašīnas OPEL ASTRA STATION WAGON atsavināšanai.
Izsole dzīvoklim Gaujas ielā 23-15, Līgatnē
2022-05-06
Izsole dzīvoklim Gaujas ielā 23-15, Līgatnē
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko elektronisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma – dzīvokļa Gaujas iela 23-15, Līgatne, Cēsu novads atsavināšanai.
Izsole dzīvoklim Pilsoņu ielā 6-3, Līgatnē
2022-05-06
Izsole dzīvoklim Pilsoņu ielā 6-3, Līgatnē
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde rīko elektronisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma – dzīvokļa Pilsoņu iela 6-3, Līgatne, Cēsu novads, atsavināšanai.
Izsole automašīnas OPEL ASTRA STATION WAGON atsavināšanai
2022-03-30
Izsole automašīnas OPEL ASTRA STATION WAGON atsavināšanai
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes kustamās un nekustamās mantas izsoļu un atsavināšanas komisija rīko elektronisku izsoli vieglās automašīnas OPEL ASTRA STATION WAGON ( reģ. Nr. JC7390) atsavināšanai.
Nomas tiesību izsole koka ēkai - guļbūvei pie Līgatnes dabas taku informācijas centra 2022.gadā
2022-03-30
Nomas tiesību izsole koka ēkai - guļbūvei pie Līgatnes dabas taku informācijas centra 2022.gadā
Pašvaldības aģentūra “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs” izsola nomas tiesības uz koka ēku – guļbūvi tūrisma inventāra (velo, nūjošanas u.c. inventāra) nomas punkta attīstībai.
Nomas tiesību izsole uz piecām tirdzniecības vietām - kioskiem
2022-03-30
Nomas tiesību izsole uz piecām tirdzniecības vietām - kioskiem
Pašvaldības aģentūra “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs” izsola nomas tiesības uz piecām tirdzniecības vietām - kiosks ar elektrības pieslēgumu un iespēju pieslēgties apsardze.
Izsole zemes vienības Pilsoņu ielā 2B, Līgatnē, atsavināšanai
2022-03-07
Izsole zemes vienības Pilsoņu ielā 2B, Līgatnē, atsavināšanai
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes kustamās un nekustamās mantas izsoļu un atsavināšanas komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības Pilsoņu iela 2B, Līgatne, Cēsu novads atsavināšanai.
Izsole zemes vienības “Raspodiņi” Augšlīgatnē atsavināšanai
2022-03-07
Izsole zemes vienības “Raspodiņi” Augšlīgatnē atsavināšanai
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes kustamās un nekustamās mantas izsoļu un atsavināšanas komisija rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības “Raspodiņi”, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads ar kadastra apzīmējumu 42620040796 ar kopējo platību 0,4425 ha atsavināšanai.
Līgatnes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli
2021-06-15
Līgatnes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli
Līgatnes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli koka ēkai - guļbūvei - pie Līgatnes dabas taku informācijas centra tūrisma inventāra nomas punkta attīstībai Līgatnes dabas takās.
Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
2021-06-15
Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības īpašumam Spriņģu iela 7, Līgatne, Līgatnes novads (bijušā pansionāta ēka)
Elektroniskā izsole nekustamajiem īpašumiem
2021-06-03
Elektroniskā izsole nekustamajiem īpašumiem
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajiem īpašumiem.
Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam
2021-06-03
Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Springšļu dzirnavas”.
Līgatnes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli
2021-05-17
Līgatnes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli
Līgatnes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli koka ēkai - guļbūvei - pie Līgatnes dabas taku informācijas centra tūrisma inventāra nomas punkta attīstībai Līgatnes dabas takās.
Līgatnes novada pašvaldība rīko izsoli ar augšupejošu soli zemes nomas tiesībām
2021-04-28
Līgatnes novada pašvaldība rīko izsoli ar augšupejošu soli zemes nomas tiesībām
Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma - “Pagasta mežs 27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42620040643 lauksaimniecībā izmantojamai zemei 30,37 ha platībā
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisku izsoli nekustamajam īpašumam
2021-04-14
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisku izsoli nekustamajam īpašumam
Līgatnes novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Springšļu dzirnavas”.
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai
2021-04-14
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli SIA “Līgatnes komunālserviss” kustamai mantai - traktoram.
Līgatnes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli
2021-03-16
Līgatnes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli
Līgatnes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli tirdzniecības vietām pie Līgatnes dabas taku informācijas centra.
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli  nekustamajam īpašumam
2021-03-11
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Jānīši-2”, Līgatnes pag., Līgatnes nov.
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli  nekustamajam īpašumam
2021-03-11
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam
Līgatnes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Bebru mežs”, Līgatnes pag., Līgatnes nov.
Līgatnes novada dome rīko cirsmu izsoli
2021-01-08
Līgatnes novada dome rīko cirsmu izsoli
19.01.2021. notiks rakstiska cirsmu izsole ar augšupejošu soli.
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli
2020-10-26
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – dzīvokli
Izsole notiks 2020. gada 3. novembrī plkst. 10:00
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – lauksaimniecībā izmantojamo zemi
2020-10-26
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – lauksaimniecībā izmantojamo zemi
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Blodziņi” Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, kadastra Nr. 42620060066.
Līgatnes novada dome izsola zemes nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Saules ielā 3
2020-09-08
Līgatnes novada dome izsola zemes nomas tiesības uz nekustamo īpašumu Saules ielā 3
Līgatnes novada pašvaldība izsola zemes nomas tiesības atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli uz Līgatnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Saules ielā 3, Līgatnē, Līgatnes novadā (kad. Nr. 42110070090) 2975 m2 platībā. Gada nomas maksas sākuma cena izsolē – EUR 50,00 (bez PVN).
Līgatnes dabas taku informācijas centra otrā rakstiskā nomas tiesību izsole
2020-08-12
Līgatnes dabas taku informācijas centra otrā rakstiskā nomas tiesību izsole
Līgatnes novada pašvaldība rīko ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra otro rakstisko nomas tiesību izsoli.
Līgatnes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu
2020-07-07
Līgatnes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi.
Līgatnes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu
2020-01-03
Līgatnes novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi Mēness ielā 2, Līgatnē, un dzīvokli Gaujas ielā 18-17, Līgatnē. Izsole notiks 14. janvārī.
Līgatnes novada dome izsolē pārdod zemi
2019-10-23
Līgatnes novada dome izsolē pārdod zemi
Līgatnes novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi un lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamo zemi.
Līgatnes novada dome izsolē pārdod dzīvokļus
2019-10-23
Līgatnes novada dome izsolē pārdod dzīvokļus
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus - dzīvokļus Gaujas ielā 11-10 un Gaujas ielā 18-17.
Līgatnes novada dome izsola nekustamos īpašumus - dzīvokļus
2019-08-06
Līgatnes novada dome izsola nekustamos īpašumus - dzīvokļus
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus - dzīvokļus Gaujas ielā 17-2 un Gaujas ielā 9-19. Izsole notiks 3. septembrī.
Līgatnes novada dome izsolē pārdod dzīvojamo māju apbūves zemi
2019-08-06
Līgatnes novada dome izsolē pārdod dzīvojamo māju apbūves zemi
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi Egļu ielā 6 un Mēness ielā 2 un lauksaimniecības zemi "Grūdenīšus". Izsole notiks 3. septembrī.
Līgatnes novada dome rīko atkārtotu izsoli tirdzniecības vietu nomai pie Līgatnes dabas taku informācijas centra
2019-05-28
Līgatnes novada dome rīko atkārtotu izsoli tirdzniecības vietu nomai pie Līgatnes dabas taku informācijas centra
Līgatnes novada pašvaldība rīko atkārtotu ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra rakstisku nomas tiesību izsoli. Sākuma cena kopējai sezonas nomas maksai EUR 300,00 (bez PVN).
Līgatnes novada dome rīko nekustamā īpašuma "Mežsargi 2" izsoli
2019-03-08
Līgatnes novada dome rīko nekustamā īpašuma "Mežsargi 2" izsoli
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli
2018-11-13
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu izsoli ar augšupejošu soli Līgatnes pagasta pārvaldē, Nītaures ielā 6, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā 27. novembrī plkst. 10.00.
Līgatnes novada dome pārdod mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus
2018-06-04
Līgatnes novada dome pārdod mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus-dzīvokļus: Rīgas iela 1-15, Līgatnē ar nosacīto cenu - EUR 200,00; Rīgas iela 1-16, Līgatnē ar nosacīto cenu - EUR 200,00 ;Rīgas iela 3-16, Līgatnē ar nosacīto cenu - EUR 1000,00.
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu un apaļkoku izsoli
2018-04-29
Līgatnes novada dome rīko rakstisku cirsmu un apaļkoku izsoli
Līgatnes novada dome rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42110060201 elektrolīnijas nodalījuma joslā nozāģētiem kokiem ar likvidās krājas apjomu 10,59 m3 un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 42110030201 sausiem koki ar likvidās krājas apjomu 5,94 m3.
Līgatnes novada dome izsola lauksaimniecībā izmantojamas zemes nomas tiesības
2018-04-29
Līgatnes novada dome izsola lauksaimniecībā izmantojamas zemes nomas tiesības
Līgatnes novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola pašvaldības nekustamā īpašuma daļas – lauksaimniecībā izmantojamās zemes "Grūdeņos", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā (kadastra Nr. 4262 0030087 ), zemes nomas tiesības.
Līgatnes novada pašvaldība rīko atkārtotu ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
2018-04-16
Līgatnes novada pašvaldība rīko atkārtotu ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
Līgatnes novada pašvaldība rīko atkārtotu ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli. Sākuma cenakopējai sezonas nomas maksai EUR 300,00 (bez PVN).
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
2018-04-16
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli. Sākuma cena viena gada nomas maksai EUR 500,00.
Par izsoles rezultātiem
2018-04-15
Par izsoles rezultātiem
Līgatnes pašvaldības kustamās un nekustamās mantas izsoļu un atsavināšanas komisijas organizētajā Ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsolē tika izsolītas 5 tirdzniecības vietas.
Par izsoles rezultātiem
2018-04-15
Par izsoles rezultātiem
Pamatojoties uz noteikumu “Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas IZSOLES NOTEIKUMI” 8.11.1. punktu Līgatnes pašvaldības kustamās un nekustamās mantas izsoļu un atsavināšanas atzinusi izsoli par nenotikušu.
Līgatnes novada pašvaldība rīko ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
2018-03-30
Līgatnes novada pašvaldība rīko ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
Līgatnes novada pašvaldība rīko ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli. Sākuma cena kopējai sezonas nomas maksai EUR 300,00 (bez PVN).
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
2018-03-30
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli
Līgatnes novada pašvaldība rīko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas pie Līgatnes dabas taku informācijas centra nomas tiesību izsoli. Sākuma cena kopējai nomas maksai EUR 500,00.
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus
2018-03-19
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamos īpašumus - dzīvokļus Gaujas ielā 18-10, Gaujas ielā 14-13, Pilsoņu ielā 6-26, Skolas ielā 6-5.
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Blodziņu mežs"
2018-03-19
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Blodziņu mežs"
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Blodziņu mežs".
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Lejas Vēveri"
2018-03-19
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē nekustamo īpašumu "Lejas Vēveri"
Līgatnes novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē (atkārtotā) nekustamo īpašumu "Lejas Vēveri" sastāvošu no dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un zemes vienības. Nekustamā īpašuma sākuma cena EUR 9360,00.
Par izsoles rezultātiem
2018-02-11
Par izsoles rezultātiem
Notikusi izsole par Līgatnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Parks" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42110020201 daļas iznomāšanu tīklu atrakciju parka ierīkošanai.
Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Parks" daļai
2018-01-03
Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Parks" daļai
Līgatnes novada pašvaldība izsola atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības Līgatnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Parks" daļai, 13500 m2 platībā, tīklu atrakciju parka ierīkošanai. Gada nomas maksas sākuma cena izsolē – EUR 100,00.