Jaunumi
Absolventu saraksts, kuri Līgatnes vidusskolu beiguši no 1959.gada līdz 2013.gadam /pēc Līgatnes vidusskolas absolventu lūguma/

Līgatnes novada vidusskola pošas svētkiem.
 
24. maijā gaidām uz salidojumu visus, kas jūtas piederīgi Līgatnes skolai. Sākot ar 1959. gadu, atestātu par vidējo izglītību ieguvuši pāri par 700 jauniešu. Šeit publicētie absolventu saraksti varbūt kādam palīdzēs atcerēties savus klases biedrus. Diemžēl šeit neparādās to absolventu vārdi, kuri septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados vidusskolu pabeidza vakarskolā jeb neklātienē, jo oficiāli atestātus izsniedza Cēsu vakara vidusskola. Tomēr gribu uzsvērt, ka gaidīti ir visi, kuri šo skolu uzskata par savējo, ne tikai tie, kas iekļuvuši sarakstā. Uz tikšanos!
Leonora Dubkeviča, direktora vietniece
 
Absolventi
Līgatnes  vidusskola
 
1959. gada izlaidums
Audzinātājs Tadeušs Buņķis
 1. Buša Vizma
 2. Ervalds Andrejs
 3. Gulbis Jānis
 4. Jaunzeme Maija
 5. Kārkliņa Ausma
 6. Kurakina Elza
 7. Lūkina Skaidrīte
 8. Ozola Ārija
 9. Sietpine Aija
 10. Siliņa Ruta
 11. Šulcs Voldemārs
 12. Teteris Laimonis
 13. Tīss Pēteris
 14. Voicišs Gunārs
 15. Siliņa Smaida
 16. Kārkliņš Andrejs
 17. Dreimanis Guntis
 
1960. gada izlaidums
Audzinātāja Olga Vītola
 1. Apinis Juris
 2. Balodis Guntis
 3. Bērziņa Ināra
 4. Branta Gunta
 5. Brīvule Valija
 6. Dzērve Mairita
 7. Dzērve Rudīte
 8. Helds Otto
 9. Jaunzeme Laima
 10. Skrastiņa Vera
 11. Labpuķe Maija
 12. Liepiņa Ligita
 13. Labeiko Ivars
 14. Leikarte Dzintra
 15. Norlinde Māra
 16. Varapoga Uldis
 17. Zariņa Aina
 18. Sika Māra
Vakarskola
 1. Birzkalns Valdis
 2. Bedikere Māra
 3. Gailāns Imants
 4. Pauls Gunta
 5. Platnieks Ēvalds
 6. Ruģis Fanija
 7. Silakaktiņa Benita
 8. Skādule Vija
 9. Vinzarāja Vija
 10. Bērziņš Ēriks
 
1961. gada izlaidums
Audzinātāja Erna Šterna
 1. Apine Līvija
 2. Bičulis Laimons
 3. Krūmiņa Ārija
 4. Lence Rasma
 5. Medne Anda
 6. Pluto Valentīns
 7. Riekstiņš Arvīds
 8. Roštoka Maija
 9. Siliņa Vija
 10. Tītmane Brigita
 11. Zariņa Inese
 12. Ļebedeva Zoja
 13. Dreimanis Oļģerts
Vakarskola
 1. Matulis Jānis
 2. Bērziņa Lilija
 
1962. gada izlaidums
Audzinātāja Olga Vītola
 1. Ābele Andris
 2. Akmentiņa Zaiga
 3. Alševskis Juris
 4. Apine Lidija
 5. Balode Aija
 6. Balode Maija
 7. Balodis Juris
 8. Bērziņa Brigita
 9. Bērziņa Sarma
 10. Kauliņš Arijs
 11. Matīsa Skaidrīte
 12. Meisters Gunārs
 13. Mellīte Biruta
 14. Pauls Jānis
 15. Pluto Leonards
 16. Rudzītis Egils
 17. Ruka Ārija
 18. Sneškova Anna
 19. Strazds Vilnis
 20. Švinska Valda
 21. Šiliņa Dzintra
 22. Vēbere Anita
 23. Andermane Anita
Vakarskola
 1. Lūsare Gaida
 2. Timermane Dzidra
 3. Puriņa Vija
 
1963. gada izlaidums
Audzinātājs Laimonis Rācenājs
 1. Arcimoviča Viktorija
 2. Blome Elga
 3. Bulte Mārtiņš
 4. Gribovska Lidija
 5. Krūmiņa Ausma
 6. Lejiņa Baiba
 7. Ozoliņa Zigrīda
 8. Ozols Juris
 9. Pilaine Aleftīne
 10. Purviņa Sarmīte
 11. Repša Arvīds
 12. Sarkisjans Edvīns
 13. Veidemane Ilga
 14. Piķele Daina
 
1964. gada izlaidums
Audzinātāja Zigrīda Jansone
 1. Ābrams Juris
 2. Cīrulis Andrejs
 3. Imša Vilnis
 4. Jansone Astrīda
 5. Jermaloviča Maiga
 6. Liepiņš Imants
 7. Raudiņš Juris
 8. Rozentāls Voldemārs
 9. Salmiņš Austris
 10. Sproģe Valentīna
 11. Viļumsone Dace
 12. Volmere Brigita
 13. Ledaine Gunta
 14. Ekerts Māris
 
1965. gada izlaidums
Audzinātāja Olga Vītola
 1. Grostiņa Dzintra
 2. Jaskoviča Juzefa
 3. Lukumiete Dace
 4. Nolberga Māra
 5. Segliņa Smaida
 6. Vizulis Andris
 7. Zilgalve Ruta
Vakarskola
 1. Iliņa Maija
 2. Boguļko Anita
 3. Boguļko Uldis
 4. Zariņa Olga
 
1966. gada izlaidums
Audzinātāji Erna Pakalna un Aivars Meisters
 1. Buka Raita
 2. Bušs Aldis
 3. Jankoviča Skaidrīte
 4. Kalniņa Valda
 5. Ozola Māra
 6. Paurniete Ligita
 7. Rudzīte Maija
 8. Rutkina Marlena
 9. Sika Ilona
 10. Vērmane Gunta
 11. Klūga Benita
 12. Nedēļa Inese
 13. Reinicāne Alda
 14. Vilcāns Jānis
 15. Zūpe Gaida
 16. Kronīte Ausma
 
1968. gada izlaidums
Audzinātājs Aivars Siliņš
 1. Bulte Māra
 2. Daiga Maija
 3. Kalniņa Māra
 4. Namniece Mārīte
 5. Nolberga Agrita
 6. Ozoliņa Skaidrīte
 7. Tomass Rūdolfs
 8. Žukova Anita
 9. Sproģe Astrīda
 10. Zaķe Gunta
 11. Plūme Haralds
 
1969. gada izlaidums
Audzinātāja Zigrīda Jansone
 1. Aļļens Agris
 2. Akmentiņš Visvaldis
 3. Griezne Astrīda
 4. Tahtahunova Ņina
 5. Tahtahunova Zoja
 6. Blaua Dzintra
 7. Ieviņš Jānis
 8. Līcis Andris
 9. Kisele Marija
 10. Puriņš Agris
 11. Meņģelis Einārs
 
1970. gada izlaidums
Audzinātāja Helēna Terentjeva
 1. Balodis Egils
 2. Bankovskis Pēteris
 3. Beķere Anita
 4. Dance Agnese
 5. Jaskoviča Maija
 6. Krīvens Jānis
 7. Ozoliņš Dainis
 8. Prūsis Imants
 9. Plūme Vija
 10. Ulmanis Guntars
Vakarskola
 1. Bergmanis Aivars
 2. Terentjevs Anatolijs
 
1971. gada izlaidums
Audzinātāja Paula Guzaite
 1. Bērziņa Maija
 2. Bušs Aldis
 3. Kalniņš Andris
 4. Krapa Biruta
 5. Litvinoviča Regīna
 6. Melngailis Māris
 7. Puriņa Alda
 8. Strihele Alja
 9. Teihmanis Leonīds
 10. Terentjevs Vitālijs
 11. Venckute Virgīnija
 12. Segliņa Dzintra
 
1972. gada izlaidums
Audzinātāja Olga Vītola
 1. Andermane Irīda
 2. Bankovska Karmena
 3. Janitēns Atis
 4. Kļava Valdis
 5. Krasnova Ženjora
 6. Marčaka Marija
 7. Skraustiņa Dzintra
 8. Sviķis Valdis
 9. Šarova Anita
 10. Vimba Ināra
 11. Zviedre Alda
 12. Zviedre Zigrīda
 
1973. gada izlaidums
Audzinātājs Aivars Meisters
 1. Beķeris Artūrs
 2. Cirītis Guntis
 3. Gavariņš Pēteris
 4. Krastiņš Juris
 5. Kākule Aida
 6. Leikarts Juris
 7. Priedīte Anita
 8. Skraustiņš Guntars
 9. Šiliņš Agris
 10. Širjajevs Valdis
 11. Šleicere Rasma
 12. Trofimovs Aleksandrs
 13. Veļķere Sandra
 14. Zvirbule Lilita
 
!974. gada izlaidums
Audzinātāja Biruta Jargāne
 1. Batņa Ruta
 2. Beķere Elita
 3. Bērziņa Gunta
 4. Bērziņa Lilita
 5. Dunde Anita
 6. Eglītis Aigars
 7. Gebharde Pārsla
 8. Gutāne Vija
 9. Ieviņš Vilnis
 10. Jakobijs Valters
 11. Jaskoviča Zenta
 12. Kazia Uldis
 13. Lamberga Vizma
 14. Marčaka Dzidra
 15. Mitre Inese
 16. Reinicāns Arnis
 17. Riekstiņš Jānis
 18. Sauša Ausma
 19. Segliņa Ināra
 20. Šūmanis Haralds
 21. Veihmanis Mārtiņš
 
1975. gada izlaidums
Audzinātāja Paula Guzaite
 1. Balodis Uldis
 2. Bērziņš Valdis
 3. Goldbergs Aivars
 4. Grīnvalde Anita
 5. Krīvens Andris
 6. Martinsons Guntars
 7. Puriņa Irīna
 8. Ramulis Valdis
 9. Šveice Vija
 10. Zicmane Jausma
 
1976. gada izlaidums
Audzinātājs Feodors Terentjevs
 1. Āboltiņa Ina
 2. Baumane Gunta
 3. Bajāre Zane
 4. Bērziņa Agnese
 5. Brants Miervaldis
 6. laganovskis Harijs
 7. Liepa Māris
 8. Linde Dzintra
 9. Ošiņa Antra
 10. Plūme Dainis
 11. Putniņš Jānis
 12. Rauzenberga Zeltīte
 13. Semjonovs Leons
 14. Šaumbergs Edmunds
 15. Širins Zigurds
 16. Venckus Rimants
 17. Vimba Māra
 
1977. gada izlaidums
Audzinātāja Valentīna Kiseļova
 1. Grigorjevs Edvīns
 2. Dīriņš Aivars
 3. Eglīte Ita
 4. Kažemaka Dace
 5. Lipiņa Lilita
 6. Ločmelis Juris
 7. Poriete Margita
 8. Sidorova Silvija
 9. Šleicers Jānis
 10. Trijeca Ineta
 11. Vimba Ilze
 12. Zicmane Ilona
 
1978. gada izlaidums
Audzinātāja Helēna Terentjeva
 1. Balodis Modris
 2. Bērziņš Viesturs
 3. Brence Anda
 4. Iliško Anita
 5. Jaunzeme Sarma
 6. Kākulis Jānis
 7. Kokina Lilija
 8. Legzdiņš Aldis
 9. Ošiņa Daiga
 10. Ozoliņa Sarmīte
 11. Paeglīte Ausma
 12. Segliņš Andris
 13. Skraustiņa Iveta
 14. Senkāne Alita
 15. Skrastiņa Māra
 16. Stūre Alvis
 17. Šleicers Uldis
 18. Rudzika Mudīte
 
1979. gada izlaidums
Audzinātāja Paula Guzaite
 1. Balode Aija
 2. Beķeris Harijs
 3. Bērziņš Inārs
 4. Dimante Inta
 5. Eglīte Antra
 6. Eglīte Lilita
 7. Gerasimova Marina
 8. Kalderovska Solvita
 9. Kalniņa Anita
 10. Krūmiņa Dace
 11. Lapiņš Edvīns
 12. Lipiņa Renāte
 13. Mača Olita
 14. Martinsone Marita
 15. Mežale Irēna
 16. Mūrnieks Ansis
 17. Neiberga Daina
 18. Pavlovskis Artūrs
 19. Seimuškina Indra
 20. Stepiņa Anda
 21. Vasiļevska Lilita
 22. Veļķere Marita
 23. Zviedre Inta
 24. Johansone Aiva
 
1980. gada izlaidums
Audzinātāja Zigrīda Ikauniece
 1. Bajārs Andis
 2. Freimane Iveta
 3. Galaktionko Margarita
 4. Krieviņa Vanda
 5. Gedauska Dzintra
 6. Kuskova Smaida
 7. Ķepīte Rita
 8. Poriņa Dzidra
 9. Rozenfelde Ilona
 10. Sidorova Vija
 11. Sidorovs Jānis
 12. Zeidenberga Iveta
 13. Zicmanis Guntis
 14. Zviedre Indra
 15. Vingris Ainārs
 
1981. gada izlaidums
Audzinātāja Aina Vabulniece
 1. Aizupietis Didzis
 2. Ābols Spodris
 3. Baumane Antra
 4. Bērziņa Aelita
 5. Bērziņa Iveta
 6. Bēmere Ineta
 7. Grīnberga Ligita
 8. Guzaite Alda
 9. Jansone Sandra
 10. Jermacāne Inese
 11. Kalniņš Dainis
 12. Kažoka Arita
 13. Matuzele Sandra
 14. Missa Egils
 15. Plūmīte Ilona
 16. Segliņa Ineta
 17. Treifelde Ineta
 18. Vītola Jolanta
 
1982. gada izlaidums
Audzinātāja Helēna Terentjeva
 1. Adiņš Aldis
 2. Alberts Māris
 3. Barišņikova Aina
 4. Čandere Ingrīda
 5. Dreijere Ilze
 6. Gaigala Anita
 7. Jankova Mārīte
 8. Jurikase Agita
 9. Kokins Edvīns
 10. Krišjāne Aija
 11. Kupčs Ainis
 12. Lejniece Jolanta
 13. Pavlova Ludmila
 14. Tetere Vita
 15. Zicmanis Andis
 16. Lasmanis Guntis
 
1983. gada izlaidums
Audzinātāja Biruta Jargāne
 1. Aizupietis Uģis
 2. Ābeltiņa Agrita
 3. Āboliņa Sigita
 4. Briedis Raimonds
 5. Eriksone Laima
 6. Gailīte Guna
 7. Glāznieks Raitis
 8. Kangro Ero
 9. Korņilova Natālija
 10. Līgute Daiga
 11. Martinova Ļena
 12. Ruģis Ints
 13. Širjajeva Zita
 14. Timermanis Raitis
 15. Viņķele Dagnija
 16. Zakare-Zaķe Jana
 
1984. gada izlaidums
Audzinātāja Velta Višņevska
 1. Arsentjevs Vadims
 2. Bērziņa Aija
 3. Bērziņš Māris
 4. Darviņš Andris
 5. Eglītis Aldis
 6. Jansons Ints
 7. Kārkliņa Anita
 8. Lapiņa Agita
 9. Markote Laila
 10. Potašova Anda
 11. Raga Iveta
 12. Švinka Inga
 13. Zariņš Agris
 
1985. gada izlaidums
Audzinātāja Ināra Vimba
 1. Aizupiete Baiba
 2. Ekarte Solvita
 3. Golubkova Rita
 4. Guzaite Inga
 5. Jaunzeme Dace
 6. Kažoka Dagnija
 7. Strante Vita
 8. Šusts Bruno
 9. Uzoliņa Ineta
 10. Viņķele Mairita
 11. Vītols Andris
 12. Beitāns Māris
 13. Zurģis Raimonds
 14. Malkausis Zintis
 
1986. gada izlaidums
Audzinātāja Paula Guzaite
 1. Ābeltiņa Iveta
 2. Bērziņa Una
 3. Barbare Judīte
 4. Briedis Vilnis
 5. Kalniņa Vita
 6. Petrovska Mudīte
 7. Ridūzis Druvis
 8. Stepiņš Artis
 9. Villere Mārīte
 10. Zvejnieks Normunds
 
1987. gada izlaidums
Audzinātāja Baiba Skrastiņa
 1. Dārzniece Līga
 2. Kļaviņa Laila
 3. Ramža Artis
 4. Ribakova Rima
 5. Skuba Vaira
 6. Vējiņa Jolanta
 7. Rence Anda
 
1988. gada izlaidums
Audzinātājs Māris Taube
 1. Jermacāne Anna
 2. Leikarts Jānis
 3. Rone Una
 4. Viņķele Dace
 5. Višņevskis Māris
 
1989. gada izlaidums
Audzinātāja Inga Puriņa
 1. Ančevskis Irvīns
 2. Birkenfelds Gatis
 3. Griķis Tālis
 4. Kreitāle Eva
 5. Mārtiņjēkabs Normunds
 6. Miķelsone Džina
 7. Miķelsone Ilona
 8. Mūrmane Sanita
 9. Skaraine Sanita
 10. Skrastiņš Juris
 11. Strihele Elita
 12. Treijs Kārlis
 13. Veide Evija
 14. Zvejnieks Andris
 
1991. gada izlaidums
Audzinātāja Silvija Zaharāne
 1. Bendzelovska Evita
 2. Pastuhova Aldona
 3. Pelša Ieva
 4. Rozenberga Gita
 5. Saukuma Ilze
 6. Vanaga Aiga
 7. Vērmane Baiba
 
1992. gada izlaidums
Audzinātājs Aigars Bicāns
 1. Jaunzeme Inese
 2. Ozola Baiba
 3. Pūcīte Rudīte
 4. Saukums Raimonds
 5. Slavēna Inga
 6. Veihmane Lāsma
 7. Voite Līga
 8. Vrubļevska Viktorija
 
1993. gada izlaidums
Audzinātāja Ināra Loča
 1. Balode Evita
 2. Jaunzeme Santa
 3. Klūga Edvīns
 4. Korņilova Jeļena
 5. Polnijs Pauls
 6. Laizāne Ginta
 7. Šļaukstiņa Inga
 8. Štālberga Baiba
 9. Vērmanis Atis
 
1994. gada izlaidums
Audzinātāja Skaidrīte Gasperte
 1. Jaunzeme Ilze
 2. Gudovskis Edmunds
 3. Sockis Gaitis
 4. Šulce Sandra
 5. Priede Jānis
 
1995. gada izlaidums
Audzinātāja Skaidrīte Gasperte
 1. Beitika Angelika
 2. Goršanova Olita
 3. Kamša Inese
 4. Lozberga Inga
 5. Makarova Iveta
 6. Malkausis Didzis
 7. Meistere Arta
 8. Peičs Gints
 9. Polnijs Austris
 10. Rozentāle Aiga
 11. Rožicka Maija
 
1996. gada izlaidums
Audzinātāja Iveta Viļumsone
 1. Bule Inta
 2. Fārnaste Evija
 3. Kalniņa Kristīne
 4. Makarova Sanita
 5. Losinska Zane
 6. Šļaukstiņš Andris
 7. Treijs Mārtiņš
 
1997. gada izlaidums
Audzinātāja Baiba Skrastiņa
 1. Aizupietis Sandijs
 2. Bērziņa Agnese
 3. Daugule Ieva
 4. Dumbrovska Ināra
 5. Janitēna Liene
 6. Jaunzems Linards
 7. Kaņepe Ilze
 8. Kauls Ernests
 9. Klūga Jānis
 10. Kreitāle Inese
 11. Krūmiņa Dace
 12. Mūrmane Ilze
 13. Stabulniece Raivita
 14. Vasiļjeva Diāna
 15. Zecmane Gunta
 16. Zīverte Ilze
 
1999. gada izlaidums
Audzinātāja Ināra Vimba
 1. Biele Liene
 2. Borisovs Māris
 3. Briede Sintija
 4. Buša Guna
 5. Eglīte Baiba
 6. Goršanova Dace
 7. Grostiņa Inguna
 8. Jēkabsone Ramona
 9. Lagons Jānis
 10. Lazdiņa Aiga
 11. Plūksna Sintija
 12. Purgailis Mārtiņš
 13. Vecvanaga Jolanta
 
2000. gada izlaidums
Audzinātāja Ināra Loča
 1. Annuškāns Mareks
 2. Bardauskis Aļģis
 3. Bērziņa Zanda
 4. Eglīte Liena
 5. Fiļipova Dace
 6. Graudiņa Zane
 7. Janitēna Anda
 8. Kalniņa Zane
 9. Kauķīte Vineta
 10. Radionova Inga
 11. Ulmane Alita
 
2001. gada izlaidums
Audzinātāja Laila Bērziņa
 1. Bendzelovska Inese
 2. Bernharde Aija
 3. Biele Kristīne
 4. Buķe Aiga
 5. Eglīte Agnese
 6. Makarova Ilze
 7. Millers Kristaps
 8. Plūme Arnis
 9. Rijnieks Atis
 10. Šedko Iveta
 11. Šveice Elīna
 12. Tralle Ieva
 13. Treifelde Kristīne
 14. Višņevska Ingūna
 
2002. gada izlaidums
Audzinātāja Laila Bērziņa
 1. Bērziņa Ita
 2. Bērziņa Rūta
 3. Dombrovskis Uldis
 4. Krīvens Pēteris
 5. Liepa Zintis
 6. Ločs Dagnis
 7. Pundurs Renārs
 8. Skrastiņa Solvita
 9. Skujiņš Jānis
 10. Zunde Māris
 
2003. gada izlaidums
Audzinātāja Skaidrīte Gasperte
 1. Apsītis Raitis
 2. Bergmane Ināra
 3. Bitenieks Mārtiņš
 4. Cibiņš Andris
 5. Devenis Armands
 6. Eglītis Edgars
 7. Eglītis Mārcis
 8. Graudiņš Jānis
 9. Lūsars Kristaps
 10. Martinovs Ivars
 11. Milberga Laura
 12. Platkova Vineta
 13. Puriņš Ervīns
 14. Rozītis Gatis
 15. Sirbu Aleksandra
 16. Zārdiņa Linda
 
2004. gada izlaidums
Audzinātāja Aija Ziediņa
 1. Čemme Uģis
 2. Irmane Agnese
 3. Kalniņš Edgars
 4. Kirillova Diāna
 5. Nežborte Ilze
 6. Šulca Līva
 7. Vīksnīte Aija
 8. Voitkāne Sandra
 9. Zaharāne Evita
 10. Zicmane Agnese
 11. Zīle Ingars
 12. Osītis Rolands
 
2005. gada izlaidums
Audzinātāja Leonora Dubkeviča
 1. Biteniece Madara
 2. Lāce Ineta
 3. Lele Zita
 4. Mellīte Inese
 5. Mieriņš Jānis
 6. Miezītis Aigars
 7. Nikolajevs Artūrs
 8. Osis Artūrs
 9. Pētersone Lāsma
 10. Puriņa Kamena
 11. Tormanis Kaspars
 12. Viļumsone Jolanta
 13. Zirģele Rita
 
2006. gada izlaidums
Audzinātāja Iveta Viļumsone
 1. Bajāre Anete
 2. Bērziņš Jānis
 3. Bērziņš Nauris
 4. Gasperte Ilze
 5. Greblis Aivis
 6. Kozlovska Laura
 7. Kozlovska Sindija
 8. Liepiņa Iveta
 9. Osītis Jānis
 10. Puriņa Līga
 11. Rijniece Līga
 12. Šleicere Ieva
 13. Viļumsone Agnese
 14. Voitkāns Ivars
 15. Žagars Mārtiņš
 
2007. gada izlaidums
Audzinātāja Baiba Aizupiete
 1. Bicāns Salvis
 2. Kisļicka Laila
 3. Kravale Laura
 4. Legzdiņš Lauris
 5. Martinova Lelde
 6. Molotoks Jānis
 7. Puriņš Kristaps
 8. Retjunskihs Andrejs
 9. Sprudzāne Madara
 10. Šleicere Ilze
 11. Vītola Dace
 
2008. gada izlaidums
Audzinātāja Ināra Loča
 1. Bērziņa Ieva
 2. Bērziņa Liene
 3. Jansons Nauris
 4. Kainaizis Rolands
 5. Kirillovs Viktors
 6. Osīte Madara
 7. Petrovska Madara
 8. Plūme Marta
 9. Šulca Ieva
 10. Vaivads Jurģis
 11. Višņevska Lauma
 
2009. gada izlaidums
Audzinātāja Laila Bērziņa
 1. Arsentjevs Artūrs
 2. Bērziņš Eduards
 3. Eglītis Toms
 4. Grava Ance
 5. Kauls Mārtiņš
 6. Liepa Monta
 7. Lūsars Aigars
 8. Meisters Jānis
 9. Petrovskis Ints
 10. Plūme Anete
 11. Plūme Jānis
 12. Ramule Inese
 13. Zariņš Kārlis
 14. Žagars Matīss
 
 
Līgatnes novada vidusskola
 
2010. gada izlaidums
Audzinātāja Viktorija Mazurova
 1. Afanasjeva Jana
 2. Bērziņa Elīna
 3. Gerasimovs Tomass
 4. Gribuste Laura
 5. Grigorjeva Līga
 6. Kaula Rasa
 7. Mihailova Rita
 8. Molotoks Egils
 9. Puriņš Andrejs
 10. Timermane Ieva
 11. Vītols Dzintars
 12. Zariņa Kristīne
 
2011. gada izlaidums
Audzinātāja Skaidrīte Gasperte
 1. Ikaunieks Lauris
 2. Kozlovskis Dmitrijs
 3. Krūms Jānis
 4. Ramule Lāsma
 5. Strazdiņa Anna
 
2012. gada izlaidums
Audzinātāja Aija Ziediņa
 1. Ābols Emīls
 2. Ābols Jānis
 3. Dudaša Anna
 4. Humparova Kristīne
 5. Malkause Monta
 6. Plūksnis Jorens
 7. Puriņš Jānis
 8. Skerba Una
 9. Skrastiņa Monta
 10. Šleicere Marija
 11. Šulca Māra
 12. Timermane Ilze
 13. Timermanis Jānis
 14. Vaivade Laine
 15. Vanags Rinalds
Audzinātāja Dace Bērziņa
 1. Gavars Dainis
 2. Svikle Dace
 3. Sviklis Guntis
 4. Vecozols Gints
 5. Viļuma Gunta
 6. Zariņa Aiva
 
2013. gada izlaidums
Audzinātāja Leonora Dubkeviča
 1. Ābeltiņa Ieva
 2. Griezne Līga
 3. Ikaunieks Dainis
 4. Krieviņa Inga
 5. Litvinoviča Simona
 6. Švāģeris Matīss
 7. Trubačs Edgars
 8. Vīksniņa Sniedze

2014-06-07