Jaunumi
Aicina piedalīties jauniešu iniciatīvā "Vēlies vēlēt"!

Tev ir interese par sabiedrībā notiekošajiem procesiem? Ikdienā strādā ar jauniešiem? Esi sasniedzis 18 gadu vecumu un jūnijā pirmo reizi Tev ir iespēja piedalīties vēlēšanās? Vēlies uzzināt vairāk par pašvaldību vēlēšanām un kāpēc ir svarīgi tajās piedalīties? Tev nav ne mazākās intereses par politiku? Tev liekas, ka Latvijā ir zema jauniešu līdzdalība, t.sk. jauniešu politiskā līdzdalība? 

PIESAKI SAVU SKOLU vai JAUNIEŠU CENTRU

un piedalies jauniešu iniciatīvā

Vēlies vēlēt” 

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” turpina īstenot iniciatīvu “Vēlies vēlēt” ar mērķi veicināt jauniešu informētības līmeņa par vēlēšanu sistēmu Latvijā paaugstināšanu, veicināt jauniešu līdzdalību vēlēšanās, lai perspektīvā novada, valsts un Eiropas līmenī tiktu pieņemti tādi lēmumi, kas ir atbilstoši jauniešu interesēm. LJP ir iecerējusi organizēt tikšanās Latvijas skolās, lai runātu par jautājumiem, kas ir saistīti ar gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām un jo īpaši, lai uzsvērtu ikviena balsstiesīgā jaunieša īpašo nozīmi piedaloties vēlēšanās. Pašreiz valstī notiekošais ļoti skaidri norāda, ka malā palikt nav iespējams. Neatkarīgi no tā vai piedalāmies politiskajos procesos, ejam vai neejam uz vēlēšanām, politika un politiķu pieņemtie lēmumi skar mūs visus – arī jauniešus, kuri līdz šim ir bijuši vispasīvākā vēlētāju grupa. 

Pasākumu tiešā mērķauditorija: Latvijas vidusskolas vecuma jaunieši, kas uz vēlēšanu brīdi ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu.

Pasākumu netiešā mērķauditorija: ikviens interesents. 

Pasākuma formāts: 45min ilgs seminārs visā Latvijas teritorijā (1 mācību), ar minimālu dalībnieku skaitu – 10 cilvēki, maksimālais dalībnieku skaits vienā seminārā – neierobežots (klase vai vidusskolas klašu kopa, tikšanās Jauniešu centrā). 

Nepieciešamais tehniskais aprīkojums: telpa (atbilstoši dalībnieku skaitam), iespēja pieslēgt projektoru un datoru (HDMI vads, pagarinātājs), projicēšanas vieta (ekrāns vai siena). Citus nepieciešamos materiālus sarūpēsim mēs. 

Pasākumu īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis-maijs (pēc individuālas vienošanās). 

Semināra tēma: Jauniešu loma vēlēšanās

Semināra darba kārtība:

Pašvaldību vēlēšanas: „Tava tuvākā iespēja savas dzīves vides uzlabošanai” (par nepieciešamību piedalīties pašvaldību vēlēšanās, kā pašvaldības var ietekmēt ikviena iedzīvotāja dzīvi, un kā pašvaldības darbu var ietekmēt vēlētāji);

Informācija par vēlēšanu norises kārtību, vēlētāju tiesībām un iespējām tajās piedalīties (vispārīga informācija par vēlēšanu norisi un iespēju tajās piedalīties, vēlētāju reģistrs, balsošana pēc dzīvesvietas, biļetenu aizpildīšana  u.tml.);

Jauniešu kā pilsoniski aktīvu sabiedrības locekļu loma Latvijas attīstībā (ko ikkatrs no mums var ietekmēt, darīt un iegūt esot pilsoniski aktīviem).Informācijas iegūšanas avoti un to uzticamība (par vēlēšanu kandidātiem, partijām).

Jauniešu personīgā motivācija dalībai vēlēšanās (kāpēc man tur ir jābūt?)

 

Seminārus vada: LJP apmācītāju kopas dalībnieki, jaunatnes politikas eksperti

Pieteikšanās:http://ejuz.lv/elieselet2017 

Iniciatīva “Vēlies vēlēt”  tiek organizēta Eiropas Komisijas finansēta projekta ietvaros.

 

PIESAKI SAVU SKOLU VAI JAUNIEŠU CENTRU UN TIEKAMIES JAU DRĪZUMĀ!

Papildus informāciju var saņemt pie iniciatīvas koordinatores, LJP izpilddirektores Ineses Šubēvicas, ljp@ljp.lv, 29209607


Publicēts 2017. gada 23. martā

2017-03-23