Jaunumi
Aicina piedalīties mācībās lauksaimniekiem "Profilaktiskie pasākumi ganāmpulka veselības nodrošināšanai"

Cēsu konsultāciju birojs 8. un 15. februārī organizē divu dienu mācības lauksaimniecības nozarē strādājošiem (t. sk. kvalifikācijas celšanai veterinārārstiem, pārraugiem). Mācības notiek LAP 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Mācību tēma “Profilaktiskie pasākumi ganāmpulka veselības nodrošināšanai”.

 

Mācību norises laiks: 08.un 15.02.2017. Sākums plkst. 10.00, Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads

Galvenās apmācību tēmas:

Pirmās mācību dienas tēmas:

·         1.Profilaktisko pasākumu ganāmpulka veselības nodrošināšanas loma ekonomiskā un efektīvā saimniekošanā- Vet-med. veterinārais konsultants par atgremotāju slimībām un infekcijas slimību profilaksi/ārstēšanu Baltijas valstīs - Sanita Straume

·         2.Slaucamo govju biežāko veselības problēmu cēloņi, pazīmes un konstatācija.

- teļu infekciozās caurejas (rota un korona vīrusi, kriptosporidioze, entorotoksiskie E.coli u.c.) - cēloņi, pazīmes, diagnoze (vispārīgie principi)

- teļu pneimonijas un respiratorās infekcijas (arī pieaugušām govīm: infekciozais rinotrahaīts, Paragripa- 3. ,Govju respiratorais sincitiālais vīruss, pastereloze, mikoplazmoze)

- paratuberkuloze

- ziemas caureja

·         3.Profilaktisko pasākumu un problēmu novēršanas plāns.

- vakcinācijas plāna sastādīšanas principi

-ganāmpulka atveseļošanas programmas principi (rinotraheīts un govju virusālā diareja)

-pret kurām slimībām ir iespējams cīnīties ar vakcīnu palīdzību, kā tās strādā? 

- kā mazināt baktēriju rezistences veidošanos?

·         4. Profilaktiskie pasākumi biežāko veselības problēmu novēršanai- konsultante piena lopkopībā Andra Seredina

- ko mēs varam darīt, lai samazinātu teļu saslimšanu ar infekciozām caurejām (pirmpiena izēdināšana, pasīvās imunitātes noteikšana), teļu pneimoniju profilakse.

- kā nenopirkt/ neievest jaunas infekcijas + biodrošības principi

 

Otrās mācību dienas tēmas:

·         5. Laba dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšana-  konsultante piena lopkopībā Silvija Dreijere/ Andra Seredina 

·         6. Govs signāli problēmu diagnostikā - konsultante piena lopkopībā Silvija Dreijere /Andra Seredina

·         7. Labturības apstākļu novērtēšana ganāmpulkā - konsultante piena lopkopībā Andra Seredina / Silvija Dreijere

Apmācību struktūra: Paredzētas divu dienu mācības ar  teorētiskām un praktiskām nodarbībām, pēc kuru100% apmeklējuma, mācību noslēgumā izsniegs apliecinājumu.  

Mācību norises laiks: 08. līdz 15.02.2017. Sākums plkst. 10.00.

Mācību norises vieta: Cēsu KB, Dārza iela 12., Priekuļi, Priekuļu novads.

Mācību maksa: ES atbalsta intenitāte ir 50% vai 90% ( Ja saimniecībai pēdējā noslēgtā gada deklarācijā neto apgrozījums (ieņēmumi no lauksaimniecības) ir līdz 15000 eur- atbalsts 90%, ja pārsniedz 15000 EUR – 50%)

25,00 līdz 101,00 eiro (t. sk. PVN) Mācību maksā iekļauta apmācība, izdales materiāli, apliecība.

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 3. februārim (ieskaitot), zvanot/rakstot un nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa.

Plašāka informācija un pieteikšanās: Andra Seredina, tālr. 26171795, e-pasts: andra.seredina@llkc.lv


Publicēts 2017. gada 23. janvārī

2017-01-23