Jaunumi
Aicinājums!
Savāksim vienkopus visas fotogrāfijas, kurās ir redzama Lielās talkas norise Līgatnes novadā, lai varētu publicēt mūsu novada mājas lapā!
Joprojām gaidu fotogrāfijas un materiālus par Līgatnes novada vēsturi!
 

Fotogrāfijas un materiālus sūtīt uz e-pastiem: novadadome@ligatne.lv, anitajaunzeme@inbox.lv vai personīgi Līgatnes novada domē Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV-4110
sekretārei Anita Jaunzemei, tel. 64153176

 

2011-05-02