Jaunumi
Aicinājums darba devējiem par jauniešu vasaras praksēm brīvlaikā

Jau piekto gadu Līgatnes novadā no 1. jūnija līdz 25. augustam Līgatnes novada pašvaldība dod iespēju jauniešiem (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju apgūt nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Aicinām Līgatnes novada domes struktūrvienības, komersantus, kapitālsabiedrības, zemnieku saimniecības u.c. saimnieciskās darbības veicējus sadarboties, piedāvājot darbu vasaras brīvlaikā, saskaņā ar “Noteikumiem par kārtību, kādā organizējama jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) vasaras prakse brīvlaikā Līgatnes novadā” (2012. gada 27. septembra domes lēmums, prot. Nr. 12, 67.§., ar grozījumiem 2013. gada 25. aprīlī, prot. Nr. 4,9.§. un 2014. gada 23. janvārī, prot. Nr.1,26.§.)

·         sniegt jauniešiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajā, darba saturu, pienākumiem, perspektīvu;

·         sniegt iespēju gūt pirmo praktisko darba pieredzi profesionāļu uzraudzībā ;

·         lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku. 

No 2. februāra līdz 31. martam gaidām pašvaldībā rakstiskus pieteikumus (Pielikums Nr. 1, http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/noteikumiparnodarbintbuvasarargrozjumiem.doc):

Līgatnes pakalpojumu centrā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē vai Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā. Kontakttālrunis informācijai:26866855 (Dace Bērziņa).

 

Dace Bērziņa

Līgatnes novada domes

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste


 Publicēts 2017. gada 2. februārī

2017-03-31