Jaunumi
Aicinājums darba devējiem par jauniešu vasaras praksēm brīvlaikā

Jau sesto gadu Līgatnes novada dome dod iespēju jauniešiem (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju apgūt nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Aicinām Līgatnes novada domes struktūrvienības, komersantus, kapitālsabiedrības, zemnieku saimniecības u.c. saimnieciskās darbības veicējus, piedāvājot darbu vasaras brīvlaikā (no 4. jūnija līdz 28. augustam), saskaņā ar “Noteikumiem par kārtību, kādā organizējama jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) vasaras prakse brīvlaikā Līgatnes novadā” (2012. gada 27. septembra domes lēmums, prot. Nr. 12, 67.§.):

  •  sniegt jauniešiem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajā, darba saturu, pienākumiem, perspektīvu;
  •  sniegt iespēju gūt pirmo praktisko darba pieredzi profesionāļu uzraudzībā ;
  •  lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku. 

No 1. februāra līdz 29. martam gaidām domē rakstiskus pieteikumus (Pielikums Nr. 1, http://www.ligatne.lv/uploads/filedir/noteikumiparnodarbintbuvasarargrozjumiem.doc):

Līgatnes pakalpojumu centrā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, Līgatnes novadā, LV - 4110 vai Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, LV - 4108. Kontakttālrunis informācijai: 26866855 (Dace Bērziņa).

 

Dace Bērziņa

Līgatnes novada domes

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

 

 

2018-03-27