Jaunumi
Aicinājums darba devējiem par jauniešu vasaras praksēm brīvlaikā

Jau septīto gadu Līgatnes novadā no 1. jūnija līdz 31. augustam Līgatnes novada pašvaldība dod iespēju jauniešiem (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju apgūt nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Aicinām Līgatnes novada domes struktūrvienības, komersantus, kapitālsabiedrības, zemnieku saimniecības u.c. saimnieciskās darbības veicējus, piedāvājot darbu vasaras brīvlaikā, saskaņā ar "Noteikumi par kārtību, kādā organizējami jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā" (2019. gada 28. februāra domes lēmums, protokols Nr. 2), (2019. gada 28. februāra domes lēmums, prot. Nr.2, 2.§.) -  sniegt jauniešiem:

 

  • iespēju gūt pirmo praktisko darba pieredzi profesionāļu uzraudzībā;
  • iespēju vienu mēnesi lietderīgi pavadīt vasaras brīvlaiku, papildinot savu un ģimenes budžetu.

Jaunumi!

  1. Jaunietim tiek dota iespēja strādāt mēnesi, nevis divas nedēļas (kā iepriekš).
  2. Atbilstoši Darba likumam nodarbinātības pasākumos iesaistītie jaunieši, kuru dzīvesvieta deklarēta Līgatnes novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs, strādā:
    • no 13 līdz 14 gadiem – ne vairāk kā 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā;
    • no 15 līdz 17 gadiem – ne vairāk kā 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā;
    • no 18 gadiem – ne vairāk kā 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā. 

No 2. marta līdz 31. martam gaidām pašvaldībā rakstiskus pieteikumus no darba devējiem un iestādēm (Pielikums Nr. 1) Līgatnes pakalpojumu centrā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē, vai Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā.

Kontakttālrunis informācijai: 26866855 (Dace Bērziņa).

 

Dace Bērziņa

Līgatnes novada domes

izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

 

 

 

2020-03-14