Jaunumi
Līdz 30. aprīlim aicinām jauniešus pieteikties darbam vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā

 

Līgatnes novadā no 1.jūnija līdz 31.augustam Līgatnes novada pašvaldība dod iespēju Līgatnes novadā deklarētajiem jauniešiem (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju apgūt nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Saskaņā ar "Noteikumiem par kārtību, kādā organizējami jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Līgatnes novadā" (2019. gada 28. februāra domes lēmums, protokols Nr. 2), 

 no 1. līdz 30.aprīlim gaidām pašvaldībā rakstisku iesniegumu un ārsta izziņu, kurā norādīts, ka jaunietim atļauts strādāt algotu darbu (Pielikums Nr. 2 norādītajos noteikumos, aizpilda skolēns un vecāks, ja skolēns ir nepilngadīgs):

·         Līgatnes pakalpojumu centrā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē (pastkastītē “Iesniegumi”, k/n ārpusē, pie durvīm);

·         Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (pastkastītē “Iesniegumi”, 1.stāvā) .

Informācijai:

1.      Jaunietim tiek dota iespēja strādāt mēnesi.

2.      Atbilstoši Darba likumam nodarbinātības pasākumos iesaistītie jaunieši, kuru dzīvesvieta deklarēta Līgatnes novadā un kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs, strādā:

2.1.no 13 līdz 14 gadiem – ne vairāk kā 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā;

2.2.no 15 līdz 17 gadiem – ne vairāk kā 7 stundas dienā un 35 stundas nedēļā;

2.3.No 18 gadiem – ne vairāk kā 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā.

 

Jauniešu ievērībai!

Saplānojam savu laiku vasarā, saprotot, ka visiem nebūs iespēja nodrošināt darbu jūnijā un jūlijā, būs jāstrādā arī augustā. Pašvaldība patur tiesības darba vietu sadalei, ņemot vērā darba devēju pieprasījumu.

Nodarbinātības pasākumi jauniešiem vasarā Līgatnes novada pašvaldībā tiks organizēti, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības.

 

Kontakttālrunis informācijai: 26866855 (Dace Bērziņa).

 

Dace Bērziņa

Līgatnes novada

 izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

 

 

 

2021-04-30