Jaunumi
Aicinājums jauniešiem (13 līdz 18 gadi) vasaras praksēm brīvlaikā Līgatnes novadā

Jau sesto gadu Līgatnes novadā no 4. jūnija līdz 28. augustam Līgatnes novada pašvaldība dod iespēju jauniešiem (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) praktiski sagatavoties konkurētspējai darba tirgū, radot iespēju apgūt nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

Saskaņā ar “Noteikumiem par kārtību, kādā organizējama jauniešu (vecumā no 13 līdz 18 gadiem) vasaras prakse brīvlaikā Līgatnes novadā” :

no 3. aprīļa līdz 27. aprīlim gaidām pašvaldībā rakstisku iesniegumu un ārsta izziņu, kurā norādīts, ka jaunietim atļauts strādāt algotu darbu (Pielikums Nr. 2, norādītajos noteikumos): 

  • Līgatnes pakalpojumu centrā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē (sekretārei Anitai Jaunzemei)
  • Augšlīgatnes pakalpojumu centrā, Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā (sekretārei Līvijai Andersonei).

Kontakttālrunis informācijai: 26866855 (Dace Bērziņa)

Līgatnes novada izglītības un jaunatnes lietu speciāliste

Dace Bērziņa

 

2018-04-24