Jaunumi
Aicinājums, Ķempju dievnama 180 pamatakmens likšanas jubilejas gadā.

 

Aicinājums, Ķempju dievnama 180 pamatakmens likšanas jubilejas gadā.

Mīļie Līgatnes iedzīvotāji, novadnieki, katrs kuram ir kāds attēls un varbut arī stāsts par Ķempju luterāņu dievnamu ir lūgums, padalies atnesot savus foto un stāstījumus (var ar roku rakstītu) iepriekš sazvanoties ar Anitu Jaunzemi Tel.26362206 vai Līgu Pommeri Tel. 29408385 E-pasts ligapo5@inbox.lv. Viņas foto noskanēs vai pārfotogrāfēs un foto atgriezīs jums. Šie attēli tiks publicēti draudzes mājaslapā un īpaši (cauri gadsimtiem, gadu desmitiem, gadiem) veidotās slaidrādēs jūlīja un augusta mēneša vasaras vakaros tiks rādītas dievnama dārzā uz lielā ekrāna. Šiem foto nav jābūt obligāti ar svētdarbībā saistītām, der arī vienkārši, garām braucot fotografēti attēli, vai padomju gados, vai sniegoti Ķempju skati, kur dievnams ir redzams. Mums katram ir savas atmiņas par mūsu dievnamu. Tie, kas to atjaunoja pirmajā Latvijas valsts laikā, var stāstīt, kā no nekā, tikai ar lielu apņēmību un lielu sirdsdegsmi, tapa kaut kas tik skaists un svēts. Tie, kas šo namu uzturēja gadu desmitiem ilgi, tie var stāstīt par dedzīgiem strīdiem un nebeidzamām cīņām, bet arī par milzīgu sevis atdošanu un nodošanos. Šodien daudzi var stāstīt par savu teikto mīlestības jāvārdu šā dievnama altāra priekšā. Šodien daudzi var stāstīt, kā pār jums tika liets ūdens, kristījot jūs vai jūsu mīļos Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Kā jūs nācāt pie altāra saņemt dievgaldu, reizēm lēnām pieturoties pie margām, jo dzīves smagums un nastas spiež. Tā ir jūsu atmiņu krātuve. Mēs šai jubilejas gadā vēlamies veidot cauri gadu desmitiem un simtiem Jūsu stāstu.

Iepriekš pateicos par atsaucību, par ziedojumiem, par nesavtīgu darbu un mīlestību ko cauri gadiem esat devuši dievnama atjaunošanai, Dieva valstības celšanas labā.

Esiet svētīti.

Ķempju ev.lut.draudzes padome

2021-04-07