Jaunumi
Aicinām jauniešus izteikt savu viedokli aptaujā jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei

Attēlu rezultāti vaicājumam “līgatnes ģerbonis”              Attēlu rezultāti vaicājumam “jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”       Attēlu rezultāti vaicājumam “cofunded by erasmus jpg”

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-KA347-001061 ietvaros tiek veikta jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem anketēšana ar mērķi izprast un izzināt jauniešu vajadzības. Anketa ir anonīma, un anketēšanas rezultātā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei. 

Anketa atrodama šeit:

https://goo.gl/forms/B29pdlz8s5xlSWFJ2

 

 

2017-12-16