Jaunumi
Apbalvoti konkursa „Sakoptākais mežs” laureāti

Ir apbalvoti konkursa “Sakoptākais mežs” trīs visaugstāk novērtētie meža īpašnieki. Ņemot vērā valstī pastāvošos ierobežojumus, šogad netika rīkota svinīgā Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs”, apbalvošanas ceremonija taču ikviens interesents par apbalvotajiem īpašniekiem un citu nomināciju uzvarētājiem varēs uzzināt, noskatoties īpaši izveidotu filmu “Zaļais zelts”, kas tiks rādīta 22. februārī plkst. 21:25 kanālā ReTV.

Galveno balvu “Zelta čiekurs” un praktiski pielietojamu motorinstrumentu jaunaudžu kopšanai saņēma īpašuma “Auziņas 1” saimnieks Gatis Lācis no Limbažu novada. Gatis savā īpašumā saimnieko jau vairāk nekā 20 gadus, un vislielāko gandarījumu viņam dod izkoptās jaunaudzes. Kā stāsta pats saimnieks, jaunaudzes ir kā skats nākotnē. Turklāt, vērojot jaunaudzes, var arī labāk redzēt to, cik liels darbs katru dienu tiek ieguldīts meža apsaimniekošanā un kāds ir šī darba rezultāts. Gatis regulāri apmeklē dažādus seminārus, kur iegūst jaunas zināšanas, apmainās ar pieredzi un iegūst jaunu motivāciju darbam mežā.

Galvenajai balvai konkursā „Sakoptākais mežs” bija nominēti arī Atis Poga no Jelgavas novada un Dzintars Laivenieks Tukuma novadā, kas saņēma dāvanu kartes meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla iegādei. Turklāt šogad balvu fonds tika papildināts arī ar Makita Oy pārvietojamo radio no kompānijas MAKITA OY, ko saņēma Dzintars Laivenieks. Tāpat, atzinīgi vērtējot Ata Pogas ieguldījumu sava meža apsaimniekošanā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte Atim sarūpēja piemiņas velti.

Šogad starp konkursa dalībniekiem varēja vērot ģimenisku saimniekošanu, - pat gadījumos, kad īpašumu saimnieks ir pircis, nevis mantojis, saimniekošanā tiek iesaistīta visa ģimene. Tas nozīmē, ka pašu koptā un audzētā meža vērtība saimnieku acīs tikai kāps, jo ieguldītais darbs šķitīs vēl nozīmīgāks.

„Kā jau katru gadu arī šogad bija prieks sastapt cilvēkus, kam meža apsaimniekošana ir ne tikai ikdienas darbs, bet arī sirdslieta. Ikviens saimnieks – gan tas, kurš divreiz nedēļā izstaigā mežu, lai apskatītu teju katru koku, gan tas, kurš savā īpašumā īsteno Eiropas Savienības fondu finansētus projektus, - ir atbildīgs meža apsaimniekotājs. Tas ir tas, ko mēs gadu no gada vēlamies parādīt plašākai sabiedrībai. Labo stāstu nekad nevar būt par daudz, tāpēc jāturpina runāt par saimniekiem, kas rūpējas par saviem īpašumiem un domā par ilgtspējīgu saimniekošanu,” norāda LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Konkursa „Sakoptākais mežs” komisiju pārstāv LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks, Meža departamenta meža stratēģijas un politikas nodaļas vietniece Ilze Silamiķele, Meža pētīšanas stacijas direktors Mārtiņš Līdums, Zemkopības ministrijas Meža resursu un medību nodaļas vadītāja Rita Benta, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe, AS „Latvijas valsts meži” pārstāvis Tomass Kotovičs, LTV raidījuma „Savai zemītei” veidotāja Daina Bruņiniece, Valsts kultūrkapitāla fonda direktors Edgars Vērpe, kardiologs Andrejs Ērglis un biologs, pētnieks Māris Olte.

Šogad konkursā tika saņemti 15 pieteikumi no Alūksnes, Limbažu, Kokneses, Kocēnu, Tukuma, Engures, Talsu, Kuldīgas, Jelgavas, Ozolnieku, Aizputes, Madonas un Vecpiebalgas novadiem. No tiem otrajai kārtai tika izvēlēti septiņi meža īpašumi, kurus žūrijas locekļi devās vērtēt klātienē.

Konkursanti tika vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā. Tāpat tika lūgtas arī vietējās pašvaldības atsauksmes par konkrēto meža īpašumu.

Konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos un veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība.

Papildu informācija:

Signe Sēne

Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizētā konkursa „Sakoptākais mežs”

Projektu vadītāja

Tālr.nr. 26612153

e-pasts: signe@mezaipasnieki.lv

 

 

 

2021-02-02