Jaunumi
Aprīļa pilieni Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā

Pasaulē tā iekārtots, ka aprīlī daba sāk mosties pēc garās ziemas snaudas, saules siltums dod mums vairāk gaismas un enerģijas. Līdz ar aprīli un epidemioloģisko ierobežojumu mazināšanos, Līgatnes Mūzikas un mākslas skola (LMMS) tās organizētajās aktivitātēs var uzsākt aktīvāku rīcību, lai iniciētu sadarbības iespējas ar vietējo kopienu, veicinātu audzēkņu, pedagogu un vecāku piederības sajūtu skolai un un turpinātu tradicionālo vērtību akcentēšanu mācību un audzināšanas procesā.

Pirmais koncerts klātienē pēc divu gadu pārtraukuma    

24.martā LMMS kamerzālē norisinājās klavierspēles audzēkņu koncerts vecākiem. Koncerts bija kā sava veida reminiscence jeb ceļojums atmiņās vēl pirms 2020. gada 12. marta, kad valdība pieņēma lēmumu izsludināt Latvijā ārkārtas situāciju. Šī bija viena no pirmajām mūsu klātienes aktivitātēm kopā ar audzēkņu vecākiem pēc vairāk nekā divu gadu piespiedu pārtraukuma. Vitāli svarīgi, lai audzēkņi mācību un vingrināšanās procesā iegūtās zināšanas un prasmes varētu nostiprināt, muzicējot klausītāju un auditorijas priekšā. Šādas prasmes, iemaņas un sevis izzinošu skatuves paškontroli nav iespējams iegūt attālināto mācību norisē. Audzēkņi, skolotāji un arī vecāki šajā koncertā saņēma daudz pozitīvu emociju un gandarījumu par iespēto, dzirdēto un baudīto.

Satiekas vienuvien, lai iekrāsotu pavasari

Aprīlī vecāki, bērni un LMMS skolotāji satikās skolas rīkotajā aktivitātē “Iekrāsosim pavasari kopā”. Pasākums bija iecerēts kā radoša darbnīca, kurā ikviens klātesošais bija aicināts iesaistīties mākslinieciski izveidotu koka putnu ilustrēšanā un apgleznošanā vizuāli plastiskās mākslas skolotāju Ingūnas Briedes un Daigas Rudzurogas vadībā. Pasākuma norises laikā muzicēja mūzikas izglītības programmu audzēkņi, priecējot klātesošos ar mūzikas instrumentu skanējumu un dažāda žanra un stila skaņdarbiem. Kora klases audzēkne Anete Gulbe dziedāja komponista Alvila Altmaņa un dzejnieka Jāņa Baltvilka skaņdarbu “Nozagtā Parīze”, akordeonists Rūdolfs Melnis atskaņoja Paolo Picogini kompozīciju “Gaisma un ēnas”. Jaunās pianistes Justīne Gradovska un Rūta Okonova uzbūra Itālijas smaržu ar itāļu tautas dziesmu ”Guarda che passa”, bet drosmīgā un talantīgā čelliste Anna Stumbure ieskandināja apkārtni “akapella” atskaņojot J.S. Baha “Menuetu”. Topošais trombonists Valters Vasiļjevs skaņdarbā “Rudens lapas” demonstrēja trombona unikālo skanējuma šarmu, kuram pievienojās trompetists Rūdis Emīls Zelčs, kopīgi atskaņojot J.S. Baha radīto mūziku. Jaunais sitaminstrumentālists Hugo Korņejevs stalti un braši atskaņoja Latviešu tautas dziesmu “Seši mazi bundzinieki”. Flautiste Melānija Gulbe ienesa pasākuma gaitā nedaudz muzikālas draiskulības ar Viljama Konrāda Polla kompozīciju “Funny Folks”, savukārt vijolnieku ansamblis ieskatījās V.A. Mocarta radītajā “Spogulī” un radīja romantiskas emocijas ar Alana Bulava skaņdarbu “Graciozais valsis”. Pianists Gustavs Priekulis  iekustināja auditorijas klausītājus ar ritmisko Antonio Kazellas skaņdarbu “Polka - Galops”. Čelliste Emīlija Martinsone atskaņoja V.A.Mocarta skaņdarbu “Maija laikā” un Džona Stainera “Labo karali”. Noslēgumā LMMS koris skolotājas Daces Bicānes vadībā priecēja auditoriju, atskaņojot komponista Jāņa Lūsēna un dzejnieka Normunda Beļska dziesmu  “Zeme laimīgā”, Valta Pūces un Pētera Brūvera “Cik pasaule šī ir skaista”, Olafa Gūtmaņa un Inas Aizgales radīto “Spītnieka dziesmiņu”, Imanta Kalniņa un Ziedoņa Purva “Jautro danci” un Renāra Kaupera “ Krāsaino maršu”. Dejas skolotājas Monikas Blockas vadībā varējām vērot ritmisku, aizraujošu un kaislīgu dejas priekšnesumu “Dejas pamatu” audzēkņu sniegumā. Paldies ikvienam skolotājam, vecākam un audzēknim par pasākumu veidošanu un norisi!

LMMS audzēkņu sasniegumi

Audzēkņi guvuši panākumus “Valsts konkursā Latvijas profesionālās ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem 2021./2022.mācību gadā”. Konkursu tradicionāli organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs un tas norisinās divās kārtās. Šajā mācību gadā konkursa uzdevums bija “Mākslas izstādes izveide”, kur katrs audzēknis varēja iejusties izstādes kuratora lomā un izstrādāt ieceri savai mākslas izstādei. Kā panākums vērtējams tas, ka konkursa otro kārtu skolotājas Daigas Rudzurogas un Ingūnas Briedes vadībā aizsnieguši trīs iesūtītie LMMS audzēkņu darbi - Paulas Hamčanovskas darbs “Saplūšana”, Rūdolfa Eglīša veikums “Mondriāns, māksla un mākslīgais intelekts” un Lindas Beātes Pimberes radītais darbs “Latviskās melanholijas meklējumos”. Visi šie minētie darbi tiks izstādīti Valsts konkursa darbu izstādē Salacgrīvas Mākslas skolā no 29. aprīļa līdz 27. maijam.

Lai atzīmētu 18. gadskārtu, kopš Latvija ir iestājusies NATO un Ziemeļatlantijas alianses dibināšanas 73. gadadienu, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Transatlantisko organizāciju, Aizsardzības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju aprīlī rīkoja bērnu un jauniešu zīmējumu konkursu “Sargāsim Latviju kopā”. Konkursa mērķis bija rosināt bērnos un jauniešos interesi par Latvijas dalību NATO un veicināt viņu drošības sajūtu, bet uzdevums – atspoguļot savas idejas un sajūtas atainojot savu redzējumu par Latvijas drošību un aizsardzību. Konkursam tika iesūtīti četri LMMS audzēkņu darbi.  5.klases audzēknes Elizabetes Krūmiņas darbs ir nokļuvis 8 darbu laureātu sarakstā. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks 22.aprīlī Ārlietu ministrijā, kurā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa – Lukaševica paziņos konkursa uzvarētājus. Pēc konkursa uzvarētāju paziņošanas sekos kopīga ekskursija uz Ādažu militāro bāzi un Latvijas Nacionālo Bibliotēku, lai apskatītu izstādi “Sargāsim Latviju kopā”. Esam tiešām gandarīti, ka mums ir iespēja būt klātesošiem šādā augsta līmeņa valstiski organizētā svinīgajā ceremonijā. Īpaša pateicība skolotājai Daigai Rudzurogai, kura nerimstoši ir iedvesmojusi audzēkņus visa mācību gada garumā, lai tie piedalītos dažāda formāta aktivitātēs un konkursos.

Esam izveidojuši jaunu mājas lapu mūsu izglītības iestādei – www.ligatnesmms.lv

Lai ikvienam kāds negaidīts aprīļa piliens atnes jaunas radošas idejas un ieceres.

Jauku un veiksmes pilnu aprīli!

 

Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktors

Kaspars Gulbis

 

2022-04-20