Jaunumi
Atbalsts, uzsākot jauno mācību gadu

Drīz sāksies jaunais mācību gads!

Līgatnes novada Sociālais dienests atgādina, ka novada pašvaldība arī šogad sniegs materiālu atbalstu mūsu novadā deklarētām ģimenēm ar bērniem, gan uzsākot mācību gadu, gan visa mācību gada garumā.

Pabalsts mācību līdzekļu iegādei 50,00 EUR apmērā tiek piešķirts bērniem, kuri uzsāk jauno mācību  gadu Līgatnes novada domes dibinātajās vispārizglītojošajās izglītības iestādēs – Līgatnes novada vidusskolā vai Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā.

Pabalstu mācību līdzekļiem piešķir:

  • ģimenēm, kuru bērni uzsāk mācības 1.klasē;
  • daudzbērnu ģimeņu bērniem;
  • trūcīgo ģimeņu bērniem.

Pabalsti nesummējas. Katrs bērns var saņemt 50,00 EUR.

Pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts bērniem, kuri mācās Līgatnes novada vispārējās izglītības iestādēs un Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pabalstu ēdināšanai piešķir:

  • trūcīgo ģimeņu bērniem;
  • bērniem invalīdiem, kuru ģimeņu ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas ģimenes ienākumu līmeni (285,00 EUR mēnesī vienam ģimenes loceklim);
  • daudzbērnu ģimeņu bērniem. 

Pabalstu izmaksā natūrā, pārskaitot ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam.

Pabalstu piešķir pēc vecāku vai citu bērna likumisko pārstāvju rakstiska iesnieguma saņemšanas Līgatnes novada Sociālajā dienestā.

Detalizētāka informācija  iegūstama pa tālruni 64155587, mob. tālr.29414465       

 

Informāciju sagatavoja Sociālā dienesta vadītāja   

Iveta Viļumsone

 

2019-09-01