Jaunumi
Atkārtoti pagarināta pieteikšanās konkursam – pārvadātāji pieteikumu varēs iesniegt līdz 14. septembrim

Pasažieru pārvadātāji savu pieteikumu konkursam par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 10 maršrutu tīkla daļās varēs iesniegt līdz 2017.gada 14.septembrim. Iesniegšanas termiņš pagarināts, ņemot vērā apstākli, ka ar nodokļu reformu saistītie likumi vēl nav izsludināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pamatojoties uz Autotransporta direkcijas un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas panākto vienošanos attiecībā uz izmaiņu veikšanu līguma nosacījumos, kā rezultātā nepieciešamas korekcijas arī konkursa nolikumā.  

Sagatavojot savu piedāvājumu, pretendentam pakalpojumu cenā jāiekļauj visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tādēļ pārvadātājam, aprēķinot pakalpojuma cenu, ir jābūt zināmām visām nodokļu likmēm un piemērošanas nosacījumiem. Ņemot vērā, ka ar nodokļu reformu saistītie likumi vēl nav izsludināti, pretendents šobrīd vēl nevar veikt precīzu cenas aprēķinu. Tāpat Autotransporta direkcija un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijavienojusies mainīt līguma nosacījumus, kas saistīti ar līgumcenas pārskatīšanas kārtību. Nedaudz izmainot līguma nosacījumus, ir jāveic korekcijas arī konkursa nolikumā, tādēļ konkursa termiņš atkārtoti tiek pagarināts. 

Konkursu par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu 333 maršrutos, kas ietilpst 10 lotēs (Alūksne, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Limbaži, Ludza, Madona, Preiļi, Rēzekne un Ziemeļkurzeme) Autotransporta direkcija izsludināja 2017. gada 15. maijā. Konkursa termiņš tika divas reizes pagarināts, jo pārvadātāji Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedza sūdzības saistībā ar konkursa nolikumu, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu līgumu ar konkursa uzvarētāju nevar slēgt, kamēr nav saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja komisijas lēmums par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem. Visas sūdzības, kuras Iepirkumu uzraudzības birojs ir izvērtējis, tika atzītas par nepamatotām.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija 

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

 

 

Papildu informācijai:

Zane Plone,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Tālr.: + 371 67686485; + 371 28627003

E-pasts: zane.plone@atd.lv

twitter.com/ATD_LV; facebook.com/AutotransportaDirekcija

2017-08-08
Laika ziņas
Aptaujas