Jaunumi
Cēsu apkārtnes sievietes soli tuvāk savu biznesa ieceru īstenošanai

Projektā „Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana vietas potenciāla attīstībai”, kuru organizē Āraišu biedrība sadarbībā ar biedrību „Urbāna fonds izglītībai un zinātnei” noslēdzies klātienes pasākumu cikls Cēsu apkārtnes sievietēm, kuras vēlas realizēt savas biznesa ieceres. Spriežot pēc projekta dalībnieču atsauksmēm, projekts sasniedza izvirzīto mērķi: deva iedvesmu un ierosmi tālākai darbībai, palīdzēja ieraudzīt jaunas iespējas un risinājumus savu biznesa ieceru īstenošanai, kā arī iedrošināja spert nākamos soļus uzņēmējdarbības mērķu virzienā.

Atsaucība šāda veida pasākumiem ir liela; pirms pasākuma bija jāveic dalībnieču atlase, jo pieteicās divreiz lielāks pretendentu skaits nekā iespējams projekta ietvaros apmācīt. Projektā piedalās 30 uzņēmīgas sievietes no Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem un Vaives pagasta.

Projekta klātienes pasākumu sērija sastāvēja no 3 pilnu dienu praktiskām apmācībām Drabešu Jaunajā pamatskolā, reizi mēnesī – oktobrī, novembrī un decembrī, nodrošinot lekcijas, pieredzes stāstus un praktiskas nodarbības projekta dalībniecēm klātienē.

Lai parādītu vietējās teritorijas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāla izmantošanas iespējas uzņēmējdarbībā, bija gan lekcijas un pieredzes stāsti par saimniekošanu kultūrvēsturiskas ainavas teritorijā un vietējās teritorijas dabas potenciāla izmantošanu savā labā, gan piemēri no jau apkārtnē zināmiem uzņēmumiem, kuri attīstījušies, izmantojot dabas veltes, attīstot vēsturisko mantojumu – dzirnavas, smeļoties iedvesmu dabas krāsās un materiālos.

Bez kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas potenciāla izmantošanas iespējām uzņēmējdarbībā, programmā bija iekļautas lekcijas un praktiskās nodarbības par projekta dalībnieču pašu izvēlētajām aktuālākajām tēmām, un tās bija: Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu instrumentu izmantošana biznesa attīstībā, mūsdienu tendences mārketingā, zīmolvedībā un komunikācijas nozīme biznesā.

Klātienes pasākumu otrā daļa bija veltīta praktisku uzdevumu veikšanai un darbam grupās, kurās kouču un mentoru vadībā, izmantojot transformatīvo infomācijas apguvi un koučingu kā biznesa izaugsmes veicināšanas metodi, tika sekmēta pasākuma dalībnieču biznesa idejas virzība.

Projekta dalībnieces strādāja pie savas biznesa vīzijas, izvērtēja sava pakalpojuma/produkta stiprās un vājās puses, kā arī noteica sava biznesa potenciālo izaugsmes zonu, kuras pilnveidošana ļautu attīstīt dalībnieces uzņēmējdarbību straujāk. Jaunās uzņēmējas dziļāk iepazina savu mērķtirgu, veidoja tā segmentāciju un noteica svarīgākos aspektus preces izvēlē un informācijas ieguvē, pētīja savu konkurentu sniegumu, izvērtēja potenciālos mārketinga kanālus un gatavoja mārketinga stratēģiju, kā arī izstrādāja nākamos soļus uzņēmējdarbības attīstībai tuvākajam gadam.

Kā galvenos ieguvumus no pasākuma dalībnieces min gūto pārliecību, drosmi un enerģiju turpināt iesākto, ticību savam produktam/pakalpojumam un tam, ka ar darbību var visu atrisināt. Kā min pasākuma dalībniece Sabīne Metāla no Augšlīgatnes, gūta izcila atziņa: „Ja tev ir problēma, ko var atrisināt ar darbību, tev problēma nav”. Savukārt Alise Greiziņa no Vecpiebalgas novada atzīst: „Ja ir sapnis – jādara. Viss ir iespējams, ja vien ieguldīsi darbu”.

Dalībnieces īpaši vēlējās atzīmēt lektoru pieredzes stāstus, kas iedvesmo radošām idejām un vēlmei darboties, kā arī ieguvumu, saņemot plašāku skatījumu, padomus un ieteikumus no malas. Pasākumu dalībniece Ilze Andersone no Dzērbenes pagasta pēc nodarbībām atzīst:”Pārdodamajam produktam ir jābūt ar stāstu un jēgu, tādam, kas atrisina klienta problēmas. Problēmas risināšana ir veiksmes atslēga.”

Praktiskajās nodarbībās kā galvenais ieguvums tiek atzīmēta domu, prioritāšu sastrukturizēšana un skaidrs plāns biznesa idejas realizēšanai. Ne mazāk svarīga projekta dalībniecēm šķiet projekta dotā iespēja sadarboties ar citām jaunajām uzņēmējām, kam ir līdzīgi izaicinājumi un risināmie jautājumi. Projekta dalībniece Ilze Bušujeva no Kārļiem, kas jau guvusi Amatas novada atzinību kā jaunā uzņēmēja ar izveidoto sajūtu pirtiņu, kā vienu no būtiskākajiem ieguvumiem min radīto iespēju sadarboties ar grupas biedrenēm un gūto iedvesmu organizēt radošas sanākšanas sievietēm.

Projekta ietvaros dalībnieču atbalstam un komunikācijas veicināšanai tika radīta tikšanās vieta digitālajā vidē, kur ir iespēja sadarboties, uzdot jautājumus, dalīties ar informāciju un pieredzi gan savā starpā, gan ar pasniedzējiem un koučiem. Dalībniecēm ir nodrošināta iespēja  saņemt individuālas koučinga sesijas uzņēmējdarbības atbalstam līdz nākamā gada februārim.

Jau šobrīd ir pārliecība, ka projekta laikā radītā sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta – pieredzes apmaiņas - iedvesmas platforma turpinās attīstīties un darboties arī pēc projekta beigām; projekta dalībnieces ir jau saplānojušas vairākus savstarpējus pieredzes apmaiņas pasākumus līdz nākamajai vasarai un turpina aktīvi dalīties pieredzē un idejās, atbalstīt viena otru arī neklātienē. Mēs ticam, ka dzims radošas un kopīgas biznesa idejas, un tiks radīti jauni projekti, kas sekmēs Cēsu apkārtnes attīstību.

Vairāk informācijas par projektu var saņemt vietnē:  http://www.upfoundation.io/projekti/sievietem/

Projekts tiek realizēts Cēsu rajona lauku partnerības īstenotā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

Image may contain: 23 people, people smiling, people standing, shoes and indoor

 

Projektu līdzfinansē Amatas novada dome

 

 

 

 


 

2020-01-02
Laika ziņas
Aptaujas