Jaunumi
Cēsu novada pašvaldībā, iestādēs – vienotas e-pasta adreses

Lai iedzīvotāju saziņu ar Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem padarītu ērtāku, tai skaitā, apvienību un pagastu pārvaldēs, pašvaldības, tās aģentūru un iestāžu darbinieku e-pasti turpmāk būs ar vienotu domēna nosaukumu: @cesunovads.lv. 

Galvenajos Cēsu novada pašvaldības iestāžu komunikācijas kanālos kontaktinformācijas sadaļas aktualizētas atbilstoši pārmaiņām, process turpinās.

Veicot šādas izmaiņas, paredzēts pārejas periods - arī lietojot iepriekšējo e-pasta adresi, vēstule sasniegs adresātu.

2022-01-12