Jaunumi
Deju lieluzvedums „Tēvu laipas" ceļā uz XV Deju svētkiem pietur Līgatnē, 18.05.2013., 2.daļa /video/

Deju lieluzvedums „Tēvu laipas" ceļā uz XV Deju svētkiem pietur Līgatnē, 18.05.2013., 2.daļa, video Anita Jaunzeme.

Lieluzvedumā piedalās 700 dejotāji: TDA „Rotaļa", TDA „Lielupe", TDA „Daiļrade", VPDK "Amata", VPDK "Skujene", JDK "Šurumburums", SDK "Dzirnas", TDA "Raitais solis", VPDK "Raitais solis", VPDK "Saulgrieži", JDK "Kande", VPDK "Vaive", VPDK "Zeperi", JDK "Idumeja", SDK "Munsturis", VPDK "Straupe", VPDK "Jumis", JDK "Miķelēni", VPDK  "Miķelis", JDK "Zelta Virpulis", JDK "Virpulis", VPDK "Sadancis", JDK "Veselava", Raunas pagasta kultūras nama JDK, JDK "Balga", JDK "Slātaviņa", SDK "Mudurainis", SDK "Juveris"

2013-06-14