Jaunumi
Dome ārkārtas sēdē pieņem atbalsta pasākumus

 Līgatnes novada dome 2020. gada 1. aprīļa ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumus:

  • Par atbalsta pasākumiem  trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem attālinātās apmācības laikā ēdināšanas nodrošināšanai Līgatnes novada pašvaldībā.
  • Par Kārtību, kādā  Līgatnes novadā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību apstiprināšanu.  

Noteikts, ka Līgatnes novada pašvaldībā deklarēto trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem tiks sniegta sociālā palīdzība, vienu reizi mēnesī katram bērnam piegādājot pārtikas paku šādā apmērā:

  • Trūcīgas ģimenes  bērnam  -  EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 centi) vērtībā;
  • Daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātas ģimenes bērnam 20,00 EUR (divdesmit euro 00 centi) vērtībā.

Minētais pabalsts pienākas bērniem, kuri mācās attālināti vispārizglītojošās un arodskolās vai neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Piešķirtais pabalsts nesummējas. Šī pabalsta forma ir spēkā uz Latvijas valstī noteiktās ārkārtējās Covid -19 krīzes laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. maijam.  

Dome ārkārtas sēdē apstiprināja “Kārtību, kādā  Līgatnes novadā tiek pieprasīts, piešķirts un izmaksāts pabalsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību.”

Kārtībā tiek noteikts, ka pašvaldība izmaksā krīzes situācijas pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai 80,00 (astoņdesmit eiro) katrai mājsaimniecības personai, kas deklarēta Līgatnes novadā un kura Covid-19 izplatības dēļ ir palikusi bez iztikas līdzekļiem un nesaņem valsts nodrošinātos pabalstus - bezdarbnieka, dīkstāves, slimības u.c. pabalstus.

Kārtība skatīt šeit, uzklikšķinot uz saites

Iesniegums pabalsta pieprasīšanai skatīt šeit, uzklikšķinot uz saites

 

2020-04-09
Laika ziņas
Aptaujas