Jaunumi
E-recepšu ieviešana nemaina kārtību, kādā pacients var iegādaties zāles

Ņemot vērā speciālistu un iedzīvotāju interesi par e-receptes zāļu iegādi pa daļām, Nacionālais veselības dienests vērš uzmanību, ka līdz ar e-receptes ieviešanu nav mainījusies kārtība, kādā pacients var iegādāties zāles. Tāpat kā līdz šim, izmantojot: 

  • īpašo e-recepti (rozā krāsā - valsts kompensējamo zāļu, psihotropo vai narkoloģisko zāļu iegādei), medikamenti ir jāiegādājas vienā reizē, jo šādu zāļu izsniegšana pa daļām nav atļauta;
  • parasto e-recepti (zilā krāsā), medikamentus var iegādāties pa daļām. To var izdarīt vienā vai vairākās aptiekās, jo farmaceits E-veselības sistēmā redz atlikušo medikamentu daudzumu.

Ja farmaceits vai farmaceita asistents tomēr izsniedz daļu no īpašajā e-receptē norādītajām zālēm, e-recepte iegūst atprečotas (izmantotas) e-receptes statusu, līdz ar to šī e-recepte aptiekās vairs nebūs pieejama un pacients nevarēs iegādāties atlikušos medikamentus. 

Uz vienas īpašās e-receptes ārsts ir tiesīgs izrakstīt tikai vienas zāles, iepakojumu skaitu paredzot ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam (īpašās receptes derīguma termiņš ir 90 dienas*). Ņemot vērā, ka pacientam var būt ierobežotas finansiālās iespējas iegādāties visu zāļu daudzumu vienā reizē, ārsts var, piemēram, izrakstīt trīs e-receptes - katram mēnesim paredzot noteiktu zāļu apjomu.

Vēršam uzmanību arī uz to, ka kaut arī ieviesta e recepte kā receptes elektroniskā forma, tas neatbrīvo pacientu no ārsta apmeklējuma.

 

2018-03-18
Laika ziņas
Aptaujas