Jaunumi
ENSURE projekta partneri tiekas Slovēnijā

  

2017. gadā aizsāktais projekts “Eiropas sadarbības tīkls lauku teritoriju kohēzijai un solidaritātei” tuvojas noslēgumam. No 5. līdz 7. jūnijam Slovenska Bistricā, Slovēnijā notiks sestā un pēdējā partneru tikšanās. Tikšanās tēma ir “Diskusijas par ENSURE tīkla NVO izveidošanu”.

Pasākumā, kas norisināsies trīs dienas, piedalīsies pārstāvji no 13 Eiropas valstīm. Galvenās diskusiju tēmas būs, kā labāk iepazīt Eiropas Savienību, kā padarīt to tuvāku pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam un kā atpazīt mūsdienu problēmas un izaicinājumus. Projektā īpaša vērība pievērsta Eiropas Savienības popularizēšanai lauku teritorijās un tam, kādas problēmas risināmas Eiropas laukos. Arī šīs tikšanās laikā mēģināsim rats atbildes uz šiem jautājumiem.

Pirmajā dienā atskatīsimies uz visiem iepriekšējiem projekta pasākumiem. Pārlūkosim galvenās tēmas un uzdevumus, kuri tikuši risināti. Tā kā daļa partneru it izteikuši vēlmi sadarboties arī nākotnē, pārrunāsim arī šādas iespējas.

Otrās dienas galvenais pasākums būs starptautiska konference “Eiropas Savienības izaicinājumi un attīstība pēc 2020. gada”. Gūsim ieskatu projektā “Viedie ciemi” un aplūkosim Kopējās lauksaimniecības politikas perspektīvas pēc 2020. gada. Iesaistoties ekspertiem, notiks arī apaļā galda diskusijas par eiroskepticismu un citiem izaicinājumiem Eiropas nākotnes attīstībai. Tāpat salīdzināsim lauku attīstības pašreizējo modeli ar vēlamo.

Pēc konferences projekta dalībniekiem būs iespēja iepazīt vietēji kultūru.

Pēdējā tikšanās dienā mēs tiksimies ar Slovenska Bistricas vidusskolas audzēkņiem, lai kopīgi diskutētu par Eiropas Savienības nākotni.

Projekts tiek īstenots programmā “Eiropa pilsoņiem”, ko finansē Eiropas Savienība.

Projekta jaunumiem aicinām sekot līdzi facebook mājaslapā: https://www.facebook.com/ensurenetwork

 

 

2019-06-04
Laika ziņas
Aptaujas