Jaunumi
Fonds "Sibīrijas bērni" šogad izsludina divus konkursus skolēniem

Fonds “Sibīrijas bērni” šogad izsludina divus konkursus skolēniem. Aicinām līdz š.g. 22. maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941./1949. – TRIMDAS BĒRNI 1944.” un līdz š.g. 18. maijam iesūtīt darbus zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941./1949.”.

Ar konkursiem vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt bērnos un jauniešos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai. 

Mēs regulāri braucam uz skolām, rādām filmas par vēsturi un stāstām par ekspedīcijām uz Sibīriju. Daudziem skolēniem ģimenē ir gan Sibīrijas, gan trimdas stāsti. Vēlamies mudināt bērnus interesēties par šiem stāstiem.

Konkursā darbus vērtēs trīs vecuma grupās. Sacerējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Ina Druviete, Pauls Raudseps, Ligita Kovtuna, Elita Veidemane, Valdis Bērziņš, Liveta Sprūde un Kaspars Pūce. Zīmējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Ruta Čaupova, Tatjana Krivenkova, Vaira Cīrule, Linda Lūse un Regīna Deičmane.

Konkursu labāko darbu autoru apbalvošana notiks 14. jūnija konferences laikā Rīgā.


Sacerējumu konkursa nolikums

Zīmējumu konkursa nolikums


Baiba Kazule

Fonds “Sibīrijas bērni”

t.26598498, sibirijasberni@gmail.com

2017-04-24