Jaunumi
Gadumija – pārdomu laiks

Mīļie līgatnieši!

Klāt Ziemassvētki, tuvojas Jaunais 2022. gads. Šai klusajā pārdomu un cerību laikā vēlos padalīties ar sajūtām par pagājušo gadu un iedomāties, ko varam sagaidīt no nākamā.

Aizejošais gads Līgatnes, tāpat kā visas Latvijas, vēsturē ieies kā lielo pārmaiņu laiks. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā beidza pastāvēt Līgatnes novads, pagasta un pilsētas teritorijai iekļaujoties jaunajā Cēsu novadā, kurā apvienojās divas pilsētas un 21 pagasts. Cēsu novada teritorija ir 2 668,2 km², kas ir vairāk nekā 10 reižu lielāka par Rīgas pilsētas teritoriju. Attālums starp tālākajiem novada punktiem ir virs 110 km, un tā veikšanai ar automašīnu būs nepieciešama vismaz pusotra stunda. Iedzīvotāju skaita ziņā starp Latvijas novadiem Cēsu novads ir sestais lielākais ar 4 4842 iedzīvotāju. Teritorijas apdzīvotības ziņā starp Latvijas novadiem esam 16. pozīcijā ar apdzīvotības blīvumu 17,1 iedz./km².

Jaunajā Cēsu novadā pēc reformas ievēlēti 19 pašvaldības deputāti. Vēlēšanu rezultātā deputātu pārstāvniecība ir no visiem iepriekšējiem novadiem. Atzīstot, ka plašajā novadā vienlīdz jārūpējas par visu iedzīvotāju labsajūtu, tomēr katra deputāta saikne ar savu dzīvesvietu un vairumu saviem vēlētājiem ir pašsaprotama, un būtu dīvaini, ja tas būtu citādi. Tas deputātu kopumam ļauj precīzāk izprast konkrētu kopienu vajadzības un pamatojumu, un tas kopējiem lēmumiem ir liels ieguvums.

Ieguvums jaunajam novadam ir arī tas, ka starp deputātiem ir bijušie novadu vadītāji, no kuriem vairumam ir iepriekšējās reformas pieredze. Tas jau sākotnēji ļauj paredzēt ne tikai reformas ieguvumus, bet arī apdraudējumus. Šī pieredze labi palīdz veidot jauno administratīvo struktūru, stiprinot ieguvumus un izvairoties no draudiem. Kā galvenie ieguvumi ir iepriekšējo novadu labo piemēru, noteikumu un tradīciju iedzīvināšana visā novadā teritorijā, visiem tā iedzīvotājiem. Piemēram, no Priekuļiem pārmantojam, un tagad visa novada iedzīvotājiem būs pieejama virkne jaunu sociālo pakalpojumu. Sekojot Cēsu un Jaunpiebalgas piemēram, tagad visi novadā deklarētie bērni, kas apmeklē privāto bērnudārzu vai skolu, saņems pašvaldības līdzmaksājumu. Turpmāk visa novada teritorijā būs pieejams pašvaldības atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivātes un pagalmu labiekārtošanas projektiem. Bet, sekojot Līgatnes piemēram, visa novada daudzbērnu ģimenēm un jaundzimušo bērnu vecākiem tiks palielināti pabalsti. Būtiskas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumos, kur, ņemot vērā visu novadu līdzšinējo pieredzi un statistiku, izveidots jauns piedāvājums, kas turpmāk būs daudz draudzīgāks daudzbērnu ģimenēm, uzņēmējiem un citām iedzīvotāju grupām, un būs vienots visa jaunā Cēsu novada teritorijā.

Nākamajam un turpmākajiem gadiem novadā esam iezīmējuši vairākas prioritātes. Galvenās ir ceļu tīkla sakārtošana, izglītības pieejamības un kvalitātes uzlabošana, ES struktūrfondu sekmīga apgūšana, uzņēmējdarbības attīstība. Lai īstenotu plānoto, ir uzsāktas un pozitīvi risinās sarunas ar A/S “Latvijas valsts ceļi” un jaunajā budžetā tiks iezīmēts konkrēts finansējums ilgtermiņa ceļu sakārtošanas programmai Cēsu novadā. Izglītības mērķu sasniegšanai tiek apzinātas vajadzības, lai jau tuvākajā laikā nodrošinātu bērnudārzu pieejamību visiem novada bērniem, ir izstrādāta vienota motivācijas programma skolu direktoriem, ieviesta pašvaldības līdzfinansējuma programma izglītības jomas studentiem. ES struktūrfondu apguvei izveidota profesionāla Attīstības pārvalde, kurā kopēju mērķu sasniegšanai plecu pie pleca strādās labākie projektu vadītāji, teritorijas plānotāji, būvinženieri un citi jomas speciālisti. Savukārt uzņēmējdarbības attīstībai piesaistīts uzņēmējdarbības speciālists, kas sniegs atbalstu esošajiem uzņēmējiem un konsultācijas tiem, kas vēlas uzsākt savu biznesu. Būtiski stiprināta novada būvvalde, kuras uzdevums nodrošināt nevainojamu klientu servisu, birokrātijas mazināšanu un ievērojami ātrāku lēmumu pieņemšanu. Būvvaldei uzdota jauna funkcija un nodrošināts speciālists kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

Jūs jautāsiet – kādi no tā visa ieguvumi Līgatnei? Lai par atbildi kalpo problēmas, kas mums jāatrisina, – ceļš Asaru ezers-Augšlīgatne, Dārza un Jumpravas ielas, tilts pār Gauju Līgatnē, SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” energoefektivitāte un infrastruktūra, Augšlīgatnes bērnudārza un Jaunās sākumskolas paplašināšana, Augšlīgatnes ciema teritorijas paplašināšana, Līgatnes papīrfabrikas ciemata vēsturiskā centra un Līgatnes papīrfabrikas sakārtošana… Šīs un daudzas citas līgatniešu vajadzības tiek uzklausītas un tiek risinātas!

Domājot par jaunā novada attīstību, mēs nedrīkstam aizmirst par reformas apdraudējumiem. Un lielākais apdraudējums, ja vien netiek īstenota kopienu politika, ir vietējo tradīciju un patstāvības nonivelēšana un zaudēšana. Tas noteikti ir tas, ko nedrīkstam pieļaut! Cēsu novadā jau reformas sagatavošanās periodā paredzējām, ka centralizācija būs jomās, kas tiešā veidā neskar iedzīvotāju ikdienu, bet pakalpojumu pieejamību, kā līdz šim, nodrošināsim katrā pagastā. Lai to īstenotu, esam izveidojuši apvienību pārvaldes, kas aptver iepriekšējo novadu teritorijas un kurās pārvaldniekiem ir gan lemtspēja, gan rīcībspēja. Raugoties uz procesu centralizāciju, pašvaldības vadība vienlīdz svarīgu vērību velta gan pakalpojumu kvalitātei un ekonomiskajam izdevīgumam, gan vietējo kopienu tradīcijām. Un, kaut reizēm šķiet, ka vienu vai citu procesu varētu veikt izdevīgāk, tomēr vietējo tradīciju nozīme ir svarīgāka. Kā piemēru var minēt novadu izdevumus un mājaslapas, kas arī turpmāk atspoguļos konkrētai teritorijai un tās iedzīvotājiem svarīgāko. Ļoti svarīga ir kultūras nozare, kuras restrukturizācijai pieejam ar vislielāko atbildību. Saprotam, ka šeit neko nedrīkst sasteigt, tai pašā laikā saprotam, kas apvienojot jaunā novada teritoriju bagātīgo kultūras mantojumu, mēs visi varam būt lieli ieguvēji. Šai jomā turpinās diskusijas, lai izvēlētos vislabāko ceļu un ieguvējs būtu katrs novada iedzīvotājs.

Vai administratīvi teritoriālā reforma līgatniešiem būs ieguvums vai zaudējums, atkarīgs gan no novada vadības, gan pašiem iedzīvotājiem. Novada vadība centīsies radīt tādus apstākļus, lai katra iedzīvotāja vajadzības tiktu sadzirdētas un īstenotas sabiedrības vairākuma labā. Savukārt iedzīvotāju aktīva un konstruktīva iesaistīšanās palīdzēs tikt pie ātrākiem lēmumiem un problēmu vai vajadzību risinājumiem.

Novēlu līgatniešiem priecīgus Ziemassvētkos un laimīgu jauno 2022. gadu! Lai katra sirdij nekad netrūktu siltuma un labestības, ko sniegt apkārtējiem! Lai jaunajā gadā esam līdzcietīgāki un iejūtīgāki, lai spējam piedot un dot. Lai mums kopā viss izdodas!

 

Ainārs Šteins
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

2022-01-03