Jaunumi
Gandrīz ideāla skola 2017. Nekad, nekad, nekad nepadodies!

Pavara brīvlaikā konferencē Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pedagogiem kopā pulcējās 300 interesentu. Šoreiz konferences moto: Nekad, nekad, nekad, nekad nepadodies! Jo, ja reiz esi padevies – jau esi zaudējis.

Reizēm arī pedagogiem nākas sastapties ar sajūtu, kad sāk pietrūkt uzņēmības, spara un enerģijas, jo nemitīgi esam pārmaiņu priekšā. Pašlaik izglītībā esam sākuši īstenot pakāpenisku pāreju uz kompetenču pieeju, kas prasa jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes no visiem pārmaiņās iesaistītajiem. Apzinoties, ka sekmīgas pārmaiņas prasa savlaicīgu, secīgu un līdzatbildīgu darbu, kā arī pašu skolotāju profesionālo pilnveidi, šoreiz konferencei piesaistītie lektori mudināja skolotājus izprast metodes, veidus, ceļus, kā motivēt 21.gs. skolēnus mācību darbam, kā to saistīt ar reālo dzīvi. Kā nodrošināt, ka ceļā uz izglītības standartā noteikto, mērķtiecīgi tiek attīstītas skolēna prasmes, iemaņas, attieksmes, ko šobrīd dēvējam vienā vārdā - "kompetences".

Tika runāts, diskutēts, gūtas jaunas idejas gan par skolas organizācijas kultūru, gan skolēnu lasītprasmes pilnveidošanu, gan to, kas tad īsti ir kompetencēs balstīts mācību saturs, gan to, cik svarīgi skolotājam uzdrošināties būt inovatīvam un netradicionālam, vienmēr labi izskatīties un prast pārliecinoši uzstāties publikas priekšā. Tika runāts arī par veselīgu un sabalansētu uzturu, prasmi atrast laiku un vēlmi, lai sevi palutinātu, māku relaksēties, ieklausoties un izjūtot pašam sevi.

Par to, kas notiek vai nenotiek Latvijā, pedagogi iesaistījās diskusijā ar Saeimas deputāti, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāju Ilzi Viņķeli, kurarosināja pedagogus audzināt jaunus un spēcīgus līderus, kuriem nav sveša sirdsgudrība un emocionālā inteliģence un kuri ir gatavi nepadoties, sastopotiesar pirmajām grūtībām.

Prasmi būt pozitīviem un atjautīgiem jebkurā dzīves situācijā pedagogi varēja mācīties no darbošanās kopā ar aktieri Rihardu Leperu. Pedagoģijas doktores Karine Oganisjanas vadībā skolotāji darbojās grupās, cenšoties izprast efektīvākos veidus, kā motivēt skolēnus mācīties un kā veiksmīgāk attīstīt viņu īpašos talantus, jo viena un tā pati recepte nekad nederēs visiem. Savukārt, psihoterapeits Aivis Dombrovskis skolotājus mudināja ieraudzīt pašiem sevi,,no otras puses”, jo tikai, izprotot sevi, varam izprast un pieņemt citus.

Pārdomājot konferencē dzirdēto, redzēto, gūto, vēl reizi pārliecinājāmies, ka 21. gadsimtā izglītība ir pakalpojums, nevis misija, tādēļ milzīga ir skolu vadības komandu un ikviena skolotāja atbildība par sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Taču arī skolotājiem ir kas nepieciešams.. Ir vajadzīgs kāds, kurš viņus iedvesmo, ir viņu enerģijas avots.. un ikdienā to paveikt var tikai skolēni un viņu ģimenes. Reizi gadā arī konference ,,Gandrīz ideāla skola” cenšas kļūt par skolotāju iedvesmas avotu un apliecinājumu pedagogu darba novērtējumam.

Konference tiek rīkota ar Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pašvaldību finansiālu atbalstu.

Pasākuma noslēgumā pedagogi ar smaidu, laba vēlējumiem un apņēmības pilni šķīrās, lai arī turpmāk stāvētu pāri visiem šķēršļiem, kas gadās ceļā, koncentrējoties uz savu vēstījumu. Jo pasaule pieder drosmīgajiem. Un, vai nu mēs beigu beigās uzvaram vai ne, mēs tik un tā būsim ieviesuši pārmaiņas. Nekad, nekad, nekad, nekad nepadosimies! 

 

Diāna Briede,

Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe


Publicēts 2017. gada 20. martā

2017-03-20