Jaunumi
Informācija Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes un Līgatnes novada vidusskolas audzēkņu vecākiem

Līgatnes novada Sociālais dienests informē, ka, sākoties jaunajam mācību gadam, no 1.septembra tiek piešķirti šādi pabalsti:

1)      Pabalsts mācību piederumu iegādei 50,00 EUR apmērā

Ø  ģimenēm, kuru bērns 1.septembrī uzsāk mācības Līgatnes novada vidusskolas 1.klasē;

Ø  daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri 1.septembrī uzsāk vai turpina mācības Līgatnes novada vidusskolā;

Ø  trūcīgo ģimeņu bērniem.

2)      Pabalsts ēdināšanas maksas atlaidei 50% apmērā novadā deklarēto daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri

Ø  apmeklē Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādi,

Ø  mācās Līgatnes novada vidusskolā.

 

Pabalstu piešķir uz vecāku vai citu bērna likumisko pārstāvju iesnieguma pamata, kurš iesniedzams Līgatnes novada Sociālajā dienestā

Pirmdienās un ceturtdienās

Augšlīgatnē, Nītaures ielā 6

9:00 – 12:00

Trešdienās

 Līgatnē, Spriņģu ielā 7

9:00 – 12:00

Ja nav iespējams ierasties norādītajos laikos, var sazināties telefoniski un vienoties par citu tikšanās laiku.

Tālruņa numuri – 64155587; 64174123

2017-09-03