Jaunumi
Informācija par Līgatnes novada Sociālā dienesta darba režīmu valstī noteiktās ārkārtas situācijas apstākļos

Koronavīrusa COVID-19 saslimšanas izplatības mazināšanai un epidemioloģiskās drošības uzturēšanai no 2020. gada 16. marta Līgatnes novada Sociālais dienests sniegs pakalpojumus attālināti.

 • Klientu konsultēšana telefoniski:

  • Santa Rudmieze – sociālā darbiniece darbam ar senioriem, aprūpes mājās pakalpojuma koordinatore – 29392952

  • Sarmīte Dāniele - sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem – 29414465

  • Velita Solnceva - sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām – 29414465

  • Iveta Viļumsone – dienesta vadītāja – 26433188

  • Ilze Serģe – psihologs - 29719144

  • Iesniegumu pieņemšana pabalstu saņemšanai un trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa noteikšanai notiks telefoniski vai elektroniskā veidā:

  • Baiba Putniņa – sociālās palīdzības organizators – 64155587 baiba.putnina@ligatne.lv;

  • Santa Rudmieze – 29392952 santa.rudmieze@ligatne.lv

 • Trūcīgas vai maznodrošinātas personas izziņas tiks nosūtītas pa pastu.

 • Tiek pārtraukta klientu apsekošana dzīvesvietā, izņemot īpašas krīzes situācijas.

 • Tiek pārskatītas aprūpes mājās pakalpojuma prioritātes atbilstoši katra klienta vajadzībām un epidemioloģiskās situācijas attīstībai.

Līgatnes novada Sociālā dienesta vadītāja Iveta Viļumsone

2020-03-27
Laika ziņas
Aptaujas