Jaunumi
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu 2016. gada 4. ceturksnī

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 4. punktu Līgatnes novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

 

N.p.k.

Nosaukums

Reģ.Nr.

1.

SIA ARMANDI

40003502775

2.

SIA Papīrfabrika “Līgatne”

40003477891

3.

SIA JRG Bloks

40003931621

4.

SIA AVEKSS

49503004741

5.

A/S SKLYPO SERVISAS

LT260307917

6.

SIA Ozolkrogs

44103004365

7.

SIA Keita

40003860460

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma 416. pantu, Līgatnes novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

N.p.k.

Vārds, uzvārds

1.

Edgars Hermanis Siliņš

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Līgatnes novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

N.p.k.

Vārds, uzvārds

1.

Jeļena Kapustina

2.

Jānis Voitišķis

3.

Lūcija Voitišķe

4.

Ruta Vasule

5.

Aina Ošiņa

6.

Anna Nolberga

7.

Valija Možājeva

8.

Baiba Miķilpa

9.

Saulcerīte Makarska

10.

Malvīne Liepiņa

11.

Ilmārs Kūlītis

12.

Anna Tušinska

13.

Raisa Tuleiko

14.

Rita Savilova

15.

Alma Rubene

16.

Juris Porietis


Publicēts 2016. gada 29. decembrī

2016-12-29