Jaunumi
Informācija par nodokļu parādu dzēšanu 2017. gada 3. ceturksnī

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta 2.daļai un  25.panta pirmās daļas, 3.punktam,  pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības.

Līgatnes novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

 

N.p.k.

Persona

1.

Ilga Neiberga

2.

Arvīds Bērziņš

3.

Nadežda Hmeļeva

4.

Ausma Rozenberga

 

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta 2.daļai un  25.panta pirmās daļas, 3.punktam, 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā,  pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas, Līgatnes novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

N.p.k.

Persona

1.

Gerda Ērika Lusis

2.

AMG EKSPORTS SIA

3.

Ināra Baumeistere

4.

Buholte Agnese

5.

Rasma Irgensone

6.

Kantāne Mirdza

7.

Krieviņš Uģis

8.

Līgatnes bruģa fabrika SIA

9.

Paeglis Vilnis

10.

Ārija Saikova

11.

Lāsma Sandere

12.

Edvīns Timermanis

13.

Vorens Valdmanis

14.

Staņislavs Vusiks

15.

Austris Žīgurs

16.

Vita Ceipa

Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.punktu , likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta 4.punktu,pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības. Līgatnes novada dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar to saistītās nokavējuma naudas sekojošiem nodokļu maksātājiem:

N.p.k.

Persona

1.

Nilova Raisa

2.

Nikolajs Lugovskis

 

3.

Iļja Sīmanis

4.

Zigmārs Skoliņš

5.

Michael Gordon Parr

6.

Intars Ķinne

 

 

 

 

2017-09-18