Jaunumi
Aktualizēts interešu izglītības piedāvājums Līgatnē 2017./2018. m.g.

Līgatnes novads piedāvā plašu interešu izglītības nodarbību klāstu ikvienam vecumam. Izvēlamies un darbojamies! Esam aktīvi - satiksim jaunus draugus, interesantus sarunu biedrus, iespējas parādīt sevi, iepazīt citus.

Interešu izglītība Līgatnes novadā 2017./ 2018. m.g.

Diena Laiks   Nodarbība Maksa Vadītājs
Dienas, interešu un amatu centrs "Saulespuķe" (vadītāja Daina Klints (t.:29123825))
Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā, Pilsoņu ielā 4- katru darba dienu 14.00-18.00
Pirmdiena 16.30-17.30 Kokapstrāde Bez maksas Juris Bērziņš
Otrdiena 16.00-17.00 Folklora Bez maksas Aiga Auziņa
Ceturtdiena 16.00-17.00 Papīra plastika Bez maksas Diāna Gustava
Augšlīgatnē, Augšlīgatnes kultūras nama 1. stāvā, Nītaures ielā 4 - katru darba dienu 15.00-19.00
Otrdiena 16.00-18.00 Radošie darbi Bez maksas Antra Strazdiņa
Līgatnes novada Sporta centrs
Sporta hallē Augšlīgatnē (vadītājs Viesturs Dumpis(t.26403559))
Pirmdiena un trešdiena 15.00-16.00 Florbols (6-11 g.) Vec.līdzf. EUR 7,11 Viesturs Dumpis
  16.00-18.00 Florbols (12-15g.) Vec.līdzf. EUR 7,11 Viesturs Dumpis
Pirmdiena un ceturtdiena 15.00 - 16.00  Volejbols (6-11 g.) Vec.līdzf. EUR 7,11 Sallija Arhipova
  16.00-18.00 Volejbols (12-15 g.) Vec.līdzf. EUR 7,11 Sallija Arhipova
  18.00 - 20.00 Volejbols (15-...g.) Vec.līdzf. EUR 7,11 Sallija Arhipova
Ceturtdiena 17.00-... Makšķerēšana( visa vecuma) Bez maksas Pēteris Lideris
Trešdiena 17.00- 18.00 Karatē( 3-8g.) Vec. līdzf. EUR 10,- Agnese Auziņa
  18.00- 19.30 Karatē( 8-...g.) Vec. līdzf. EUR 10,- Agnese Auziņa
Otrdiena un Piektdiena 15.00-19.00 Peldēšana Vec.līdzf. EUR 25,-  
Pirmdiena (arī citās darbadienās skolotāja noteiktos laikos) 14.00-17.00 Robotika (no 1.kl.) Bez maksas Osvalds Puriņš
Līgatnes novada vidusskola
Direktore Kintija Blūmentāle (t.26361250)
Strautu ielā 4, Līgatnes pilsētā un Upes ielā 2, Augšlīgatnē
Otrdiena 8.10-8.50 5.-11.kl.meiteņu koris Bez maksas Dace Bicāne
Pirmdiena 13.50-14.30 1.,2.kl.vokālais ansamblis Bez maksas Dace Zariņa
Ceturtdiena 13.00-13.40 1.,2.kl.vokālais ansamblis Bez maksas Dace Zariņa
Ceturtdiena 13.50-14.30 Mūzikas ritma pulciņš Bez maksas Dace Zariņa
Otrdiena, piektdiena 6.stunda Tautiskās dejas (1.,2.kl.) Bez maksas Inga Buša
Otrdiena, pektdiena 7.stunda Tautiskās dejas (2.,3.kl.) Bez maksas Inga Buša
Pirmdiena trešdiena

14.40-15.20

13.50-14.30

Tautiskās dejas (3.-5.kl.) Bez maksas Daiga Meistere
PIrmdiena, trešdiena 15.30-16.10 Tautiskās dejas (6.-9.kl.) Bez maksas Daiga Meistere
Piektdiena 13.00-15.20 Tehniskā modelēšana (9-12g....) Bez maksas Osvalds Puriņš
Piektdiena 13.50-15.20 Teātra māksla (1.-6.kl.) Bez maksas Baiba Aizupiete
Otrdiena 14.40-16.10 Teātra māksla (7.-11.kl.) Bez maksas Baiba Aizupiete
Ceturtdiena 6.stunda Vizuālā, lietišķā māksla (1.-12.kl) Bez maksas Ināra Brence
Ceturtdiena (Upes ielā 2) 13.50-15.20 Kombinētie rokdarbi (4.-9.kl.) Bez maksas Ilga Gablika
Piektdiena (Upes ielā 2) 10.40-11.20 Kombinētie rokdarbi (4.-9.kl.) Bez maksas Ilga Gablika
Ceturtdiena 15.30-16.10 Citas sporta spēles (6.-9.kl.) Bez maksas Beāte Kobilinska
Otrdiena, ceturtdiena 11.20-11.50 Citas sporta spēles (1.-4.kl.) Bez maksas Beāte Kobilinska
 Otrdiena (Upes ielā 3) 13.50-14.30  Citas sporta spēles (1.-4.kl.)  Bez maksas  Beāte Kobilinksa
 Ceturtdiena 13.00-13.40  Aerobika (1.-4.kl.)  Bez maksas  Beāte Kobilinksa
 Piektdiena 14.40-15.20 Aerobika (1.-6.kl.)  Bez maksas  Beāte Kobilinksa
 Otrdiena 16.15.-16.55  Aerobika (5.-11.kl.)  Bez maksas  Beāte Kobilinksa
Piektdiena 11.50-12.30 Pirmās iemaņas svešvalodā - krievu valodā (2.kl.) Bez maksas Viktorija Mazurova
Trešdiena 14.40-15.20 Pirmās iemaņas svešvalodā - krievu valodā (3.-5.kl.) Bez maksas Viktorija Mazurova
Pirmdiena (Strautu ielā 4) 16.00-17.30 Jaunsardze (10-21 g.) Bez maksas Egils Kaimiņš
Otrdiena (Upes ielā 2) 14.00-15.00 Jaunsardze (10-21 g.) Bez maksas Egils Kaimiņš
Līgatnes mūzikas un mākslas skola 
Direktora v.i. Marlēna Lapiņa (29219075)
Mākslas iela 2, Augšlīgatnē
otrdiena un ceturtdiena 17.30-18.15 Mūzikas studija (pirmsskola) Vec.līdzf. EUR 7,- Dace Bicāne
  pap. nod.(40 min.) Instrumentu spēle (6 g.)    
Otrdiena  18.15 - 19.00 Nodarbības materiālā (6 g.,1.-3.kl.) Vec.līdzf. EUR 7,- Ingūna Briede
Trešdiena 17.30-18.30 Zīmēšana, gleznošana (6 g.,1.-3.kl.) Vec.līdzf. EUR 7,- Juris Bindemanis

Pirmdiena

Trešdiena

17.00-18.30

17.30 - 19.00

Dejas studija (1.-4.kl.+...) Vec.līdzf. EUR 7,- Andis Kozaks
Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde 
Pirmdiena, trešdiena  15.30-16.45 Dejošana (no 3g. - visiem novada bērniem) EUR 2.85 Andis Kozaks, Inga Buša
Ceturtdiena 15.30-16.45 Angļu val.(tikai b/d bērniem - no 5g.)) Bez maksas Mudīte Grava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvājums pieaugušajiem
Dienas, interešu un amatu centrs "Saulespuķe" (vadītāja Daina Klints (t.:29123825)
Līgatnes pilsētā, Skolas kalnā, Pilsoņu ielā 4
Pirmdiena 15.00-17.00 Adīšanas un tamborēšanas klubiņš Bez maksas Diāna Gustava
Otrdiena 17.00-18.30 Vācu val.(iesācējiem) EUR 4,- Ilona Rodina
  18.30-20.00 Vācu val.(pamatgrupa) EUR 4,- Ilona Rodina
Ceturtdiena (skat. info www.ligatne.lv) 10.30 - 12.00 Māmiņu klubs Bez maksas Natālija Juškova
Augšlīgatnē, Augšlīgatnes kultūras nama 1. stāvā, Nītaures ielā 4
Otrdiena 18.00-20.00 Adīšanas un tamborēšanas klubiņš Bez maksas Ārija Bērze
Trešdiena 18.00-20.00 Gleznošanas studija EUR 4,-  Ārija Bērze
Ceturtdiena (skat. info www.ligatne.lv) 10.30-12.00 Māmiņu klubs Bez maksas Natālija Juškova
Ceturtdiena 18.00-20.00 Mūzikas studija Bez maksas Anatolijs Terentjevs
Līgatnes novada Sporta centrs
Sporta hallē Augšlīgatnē (vadītājs Viesturs Dumpis (t.:26403559)
Darba dienās 14.00- 22.00. brīvdienās 10.00- 18.00
Pirmdiena un trešdiena 18.00-20.00 Florbols (vīr.) Līdzf. EUR 7,11 Ziedonis Skrivļa/Viesturs Dumpis
Pirmdiena un trešdiena 18.00-20.00 Aerobika EUR 3,50 Dace Dzilna
Trešdiena 18.00- 19.00 TRX nodarbības EUR 20,-/5x vai EUR 6,-/1x Viesturs Dumpis
Amatiermākslas kolektīvu nodarbības, ko organizē P/A "Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centrs"
Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnes pilsēta (direktora v.i. Sarmīte Usāne (t.:64153180))
Katra mēn. 3.svētd. 12.00-18.00 Senioru klubs "Možums"(Sporta ielā 14, Augšlīgatnē) Bez maksas Jānis Zaķis
Katra mēn.2.ceturtd. 14.00-19.00 Senioru klubs "Spēkavots" Bez maksas Rasma Johansone
Otrdiena 18.30-20.00 Līnijdeju grupa "Možums" (Sporta ielā 14, Augšlīgatnē) Bez maksas Irēna Rešetņika
Pirmdiena 17.00-19.00 Pūtēju orķestris Bez maksas Anatolijs Terentjevs
Otrdiena, ceturtdiena 20.00-22.00 Vid. paaudzes deju kolekt. "Zeperi" (20-60 g.) Bez maksas Liene Frīdberga
Trešdiena 15.00-17.00 Sieviešu vok.ansamblis "Mantojums' Bez maksas Dace Bicāne
Pirmdiena, trešdiena 19.00-21.00 Jauktais koris "Līgatne" (Sporta ielā 14, Augšlīgatnē) Bez maksas Mārcis Katajs, Ilmārs Seilis
Reizi mēnesī   Tautas lietišķās mākslas studija (Amatu centrā) Bez maksas Laila Šteinberga
Trešdiena 19.00-21.00 Sarīkojumu deju grupa (16 un vecāki)) EUR 20,-/mēn. Andris Miķelsons

 

2016-12-11