Jaunumi
Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksas tarifā
Cēsu novada dome atbalstījusi vienota atkritumu apsaimniekošanas tarifa plāna izveidi Cēsu novadā, kā arī izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksas tarifā.
 
Izmaiņas stāsies spēkā 2022.gada 1. jūlijā.  

Kopējā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada teritorijā būs 21,94 EUR par 1 m3 atkritumu (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veidos:
maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām – 11,33 EUR apmērā par 1 m3;
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā "Daibe"– 10,61 EUR apmērā par 1 m3.
 
Izmaiņas apsaimniekošanas plānā saistītas ar būtiski pieaugušo ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu kāpuma dēļ, piemēram, 2022.gada laikā veidojies degvielas izmaksas pieaugums par 51,85% (nekā brīdī, kad tika apstiprināta iepriekš norādītā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu). Maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināšana turpmāk ļaus nodrošināt saprātīgu balansu starp pakalpojuma kvalitāti SIA "ZAAO" darbības reģionā kopumā un maksas apmēru par šāda rakstura pakalpojumu.
2022-05-24