Jaunumi
Izsludināts 2018. gada konkurss Erasmus+ projektu pieteikumiem

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi 2018. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmā izglītības un mācību jomā. Konkursā aicinātas piedalīties organizācijas, kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros.

No nākamā gada programma sniegs iespēju augstskolu studentiem doties ne tikai studiju mobilitātē, bet arī praksē ārpus ES. Viena no prioritātēm būs arī papildu iespējas tādu prakšu organizēšanai augstskolu studentiem, kas paredzētas digitālo prasmju pilnveidošanai. Plānots uzsākt arī ErasmusPro iniciatīvu, kas ļaus organizēt ilgtermiņa mobilitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

“Kā Latvijas projektu īstenotāji atzinuši EK veiktajā Erasmus+ programmas vidusposma izvērtējumā, mobilitāte sniedz nozīmīgu ieguldījumu gan izglītības iestāžu pedagoģiskā un vispārējā personāla profesionālajā pilnveidē, gan audzēkņu un studentu izaugsmē. Savukārt stratēģisko partnerību projektiem ir būtiska loma iesaistīto organizāciju attīstībā, kā arī starpnozaru sadarbības un internacionalizācijas veicināšanā,” stāsta VIAA ES Izglītības programmu departamenta direktore Dārta Darbiņa.

Konkursā projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt tikai juridiskas personas. Pirms projekta pieteikuma aizpildīšanas VIAA aicina iepazīties ar ES Erasmus+ programmas 2018. gada konkursa vadlīnijām. Projektu pieteikumi ir iesniedzami tikai tiešsaistē. VIAA informēs, kad būs pieejamas veidlapas un instrukcijas to aizpildīšanai.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

Mācību mobilitāte:

  • Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, t.sk. starptautiskā augstākās izglītības iestāžu studentu un personāla mobilitāte – 2018. gada 1. februāris;
  • Erasmus Mundus Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana – 2018. gada 15. februāris. 

Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa:

  • Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 2018. gada 21. marts;
  • Zināšanu apvienības, Nozaru prasmju apvienības – 2018. gada 28. februāris;
  • Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs - 2018. gada 8. februāris.

Žana Monē (Jean Monnet) programma:

  • Moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts asociācijām, tīkli, projekti – 2018. gada 22. februāris.

EK ir noteikusi, ka visi projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas plkst.12.00 (pusdienlaikā) pēc Briseles laika.

VIAA gada nogalē organizēs semināru par projektu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību skolu, profesionālās, pieaugušo, augstākās izglītības un mācību jomā.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu un 2018. gada projektu pieteikumu konkursu pieejama EK mājaslapā un VIAA mājaslapā. Papildu informācija pieejama arī Erasmus+ programmas Latvijas mājaslapā: www.erasmusplus.lv.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina ES Erasmus+ programmas ieviešanu.

 

Papildu informācija:
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461
Mob.: 28628088 
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

2017-11-14