Jaunumi
Jaunieši aicināti piedalīties Baltijas jūra reģiona valstu darba grupās

Līdz jūnija izskaņai Baltijas jūras reģionā, tostarp Latvijā, dzīvojošie jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem aicināti pieteikties darba grupām, lai paplašinātu savu redzesloku un diskutētu par dažādām uz makro-reģiona attīstību un ilgtspēju vērstām tēmām, kā, piemēram, politiskie procesi, mediju komunikācija un dizains, IT joma u.c., kopā ar nozaru profesionāļiem un politikas veidotājiem. 

Dalība darba grupās sniedz iespēju gūt jaunu pieredzi, atrast domubiedrus un tikt sadzirdētam starptautiskā mērogā, atnesot zināšanas, tendences un potenciālu sadarbības partneru kontaktus arī uz Vidzemes reģionu, vietējo pašvaldību vai organizāciju. Lai pretendētu dalībai grupās, ir nepieciešama TIKAI vēlme sadarboties, iesaistīties dažādās aktivitātēs un būt vienam no makro-reģiona nākotnes veidotājiem.

 

Aicinām nodot informāciju par šo iespēju kolēģiem, jauniešiem, jauniešu organizācijām, izglītības iestādēm, kā pārstāvji varētu būt ieinteresēti piedalīties!

 

Pieteikties ir iespēja arī jauniešiem ārpus norādītās vecuma grupas, sūtot motivācijas vēstuli uz e-pastu aline.mayr@cbss.org.

 

2020-06-29
Laika ziņas
Aptaujas