Jaunumi
Ķempju evaņģēliski luteriskā baznīca, Informāciju apkopoja: Liene Bērziņa, Līgatnes TIC speciāliste

Informāciju apkopoja:

Liene Bērziņa,

Līgatnes TIC speciāliste

Ķempju evaņģēliski luteriskā baznīca

Ķempju baznīcas vēsturiskais apraksts

      Vēstures materiālos Ķempju baznīcas pirmsākumi meklējami 1669. gadā, kad netālu no vietas, kur pašreiz atrodas baznīca 17. gadsimtā bijusi neliela koka baznīciņa, kas 1798. gadā nodēvēta par Siguldas draudzes Sv. Ignāta kapelu (Ķempju evaņģēliski luteriskā draudze 2010, ER).

Tagadējās baznīcas pamati likti 19. gadsimtā. 1841.gadā ar Jaunķempju muižas īpašnieku fon Ikskilu dzimtas palīdzību tika uzcelta un 14.septembrī iesvētīta jaunā mūra baznīca. Pagasta rakstveža Jāņa Leikarta 1900.gada piezīmēs atrodams, ka 1849.gadā 6.janvārī iesvētīta altārglezna. (Mašnovskis 2010, ER). 1864.gadā baznīcai tiek piebūvēts zvana tornis, ko uzceļ par 100 latviešu un vācu draudzes saziedotiem līdzekļiem (Vanaga 2010, ER).

Vairāk:

2011-03-18