Jaunumi
Konkursā aicina bērnus stāstīt par savu interneta lietošanas pieredzi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina konkursu vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēniem, aicinot iesūtīt savus stāstus par dažādām ar vardarbību saistītām situācijām interneta vidē un piedāvājot savā pieredzē balstītus vai izdomātus risinājumus, kā bērni varētu izvairīties no šādām situācijām un mazināt to sekas. 

Konkurss tiek rīkots, lai vairotu bērnu izpratni par dažādiem vardarbības veidiem (izsmiešana, pazemošana, ietekmēšana, draudi utt.) interneta vidē un informētu par iespējām no tiem izvairīties un mazināt to sekas Konkursa darbus var iesūtīt līdz šī gada 10. aprīlim. Labākie darbi vai to fragmenti tiks izmantoti, sagatavojot informatīvos un izglītojošos materiālus par šo tēmu. 

Sīkāka informācija par konkursu atrodama VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”. 

 

Informāciju sagatavoja:

TaivoTrams (VBTAI) 67359145, 22007194,

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv


Publicēts 2017. gada 2. martā

2017-03-02