Jaunumi
Konkurss bērniem un jauniešiem "Eiropas kultūras mantojuma radītāji"

Ja esi jaunāks par 18 gadiem, novērtē skaisto vidē ap sevi un Tev patīk pētīt un izzināt kultūras mantojumu, tad Tu esi kultūras mantojuma radītājs, ko meklējam. Izvēlies kādu kultūras mantojuma vietu vai objektu savā apkārtnē, piedalies konkursā un kopā ar pavadošo personu laimē iespēju doties uz Strasbūru novembrī!

Veidojot savu stāstu, apdomā:

 • Kādu stāstu par Eiropu Tu vari ieraudzīt kultūrvēsturiskajā vidē savā apkārtnē?
 • Kas ir interesantākais Tavā apkārtnē? Vai tas ir kas raksturīgs tikai konkrētajai vietai vai būtu atrodams arī citur?
 • Ko Tavs izvēlētais mantojuma stāsts vēsta par kultūras daudzveidību Eiropā?
 • Ko Tavs mantojuma stāsts vēsta par kopīgo Eiropā?
 • Kā stāstu attēlosi vizuāli un kā vārdos?

Latvijas bērnu un jauniešu iesūtītos darbus vērtēs Eiropas kultūras mantojuma dienu koordinators – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Pieci veiksmīgākie stāsti tiks izvirzīti pārstāvēt Latviju, un tos vērtēs Eiropas Komisijas izveidota žūrija. Stāstus vērtēs pēc tā kā tie parāda kultūras mantojumu un tā Eiropas dimensiju, kā arī radošuma to izpildījumā. Interesantāko Latvijas stāstu autori saņems pārsteiguma balvas no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

Mantojuma radītāju (Heritage Makers) konkurss aizsācies 2013. gadā Somijā ar mērķi aicināt nākotnes mantojuma sargātājus iepazīt tuvāko apkārtni, meklēt un identificēt vērtības sev apkārt. Šogad konkurss kļuvis par Eiropas kultūras mantojuma dienu iniciatīvu, kas tiks rīkota Eiropas mērogā Eiropas Kultūras mantojuma gada ietvaros.

Konkursa norise

 • No 18. aprīļa līdz 14. maijam izpēti apkārtni, radi stāstu, kas atspoguļo izvēlētās mantojuma vietas vai objekta vērtību, un rādi to mājaslapā http://mantojums2018.lv/HeritageMakers/. Stāsts var būt attēls vai video, ko iespējams papildināt ar īsu aprakstu latviešu vai angļu valodā. Konkursā aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 17 gadiem.             
 • Ja stāstu veido video formātā, Tev jāiesūta saite (youtube vai citā vietnē). Maksimālais attēla izmērs ir 5 MB.
 • Aicinām dalīties ar savu stāstu arī sociālajos tīklos lietojot tēmturi #HeritageMakers. Pēc apstiprinājuma iesūtītais darbs būs redzams Latvijas profilā Eiropas kultūras mantojuma dienu portālā.
 • Līdz 9. maijam iesūtītie stāsti tiks izcelti sociālajos tīklos, svinot Eiropas dienu.
 • Līdz 1. jūnijam tiks izvēlēti 5 mantojuma stāsti, kas pārstāvēs Latviju Eiropā; līdz 30. jūnijam būs zināmi vismaz 10 radošākie stāsti Eiropā, kuru autorus Eiropas Komisija aicinās uz Strasbūru novembrī, lai iepazītu pilsētu un Eiropas institūcijas.
 • Stāsta iesūtītājs, piedaloties konkursā, apliecina, ka to veidojis pats. Konkursa rīkotājs neuzņemas atbildību par autortiesību pārkāpumiem. Ja attēlā redzams bērns vai jaunietis, stāsta iesūtītājs apliecina, ka ir saņemta vecāku atļauja foto publicēšanai. Stāsta iesūtītājs atļauj konkursa rīkotājiem darbu publicēt un izmantot komunikācijas materiālos.
 • Piedaloties konkursā, atceries, ka Tev ir jāsaņem vecāku vai aizbildņa atļauja dalībai konkursā. Vislabāk darbu augšupielādējiet kopā!

Papildus informācija:
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Kultūras mantojuma politikas daļas speciāliste
Alma Kaurāte (alma.kaurate@mantojums.lv, 67326602)

2018-04-21