Jaunumi
LAD uzsāk pieteikšanos platību maksājumiem 2019. gadā

Informējam, ka uzsākta pieteikšanās platību maksājumiem 2019. gadā. Aicinām pieteikšanos neatlikt uz pēdējo brīdi!

Pieteikties platību maksājumiem var līdz 2019. gada 22. maijam (bez atbalsta apjoma samazinājuma), iesniedzot vienoto iesniegumu LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS - eps.lad.gov.lv/login).

Vienotajiem iesniegumiem, kas iesniegti pēc 2019. gada 22.maija, bet ne vēlāk kā 2019. gada 17. jūnijā (ieskaitot), atbalstu samazina 1% apmērā par katru nokavēto darbdienu. Vienotie iesniegumi, kas iesniegti pēc 2019. gada 17. jūnija un vēlāk, tiks noraidīti, izņemot gadījumu, ja vienoto iesniegumu līdz 2019. gada 17. jūnijam nebija iespējams iesniegt ārkārtas apstākļu dēļ.

Pirms vienotā iesnieguma aizpildīšanas rūpīgi izlasiet Informatīvo materiālu platību maksājumu saņemšanai 2019. gadā un Rokasgrāmatu Vienotā iesnieguma aizpildīšanai un iesniegšanai, izmantojot EPS.


Jautājumu un neskaidrību gadījumos
Jūs varat sūtīt e-pastu uz adresi: eps@lad.gov.lv
vai zvanīt 67095000
Lauku atbalsta dienests

2019-04-11