Jaunumi
Latvijas reģionos notiks semināri par Energoefektivitātes likuma prasībām uzņēmumu energoefektivitātei

Šā gada oktobrī un novembrī Ekonomikas ministrija organizēs Latvijas reģionos seminārus par Energoefektivitātes likuma prasībām uzņēmumu energoefektivitātei. Pasākumos aicinām piedalīties uzņēmumu pārstāvjus un citus interesentus.

Semināra laikā Ekonomikas ministrija informēs par  Energoefektivitātes likuma un tam pakārtoto Ministru kabineta noteikumu prasībām uzņēmumiem energoefektivitātes jomā. Uzņēmumu energoauditori un energopārvaldības sistēmas sertificētāji iepazīstinās ar uzņēmumu energoaudita veikšanas un energopārvaldības sistēmas ieviešanas praksi un dažādajiem ieguvumiem.  

Energopārvaldības sistēmas ieviešana vai energoaudita ieteikumu īstenošana samazinās uzņēmuma izmaksas par enerģiju un cels tā konkurētspēju. Energoaudita vai energopārvaldības sistēmas mērķis ir apzināt komersanta kopējo enerģijas patēriņu un katra procesa patēriņu, vienlaikus identificējot pasākumus, kurus īstenojot uzņēmums var samazināt izmaksas par patērēto enerģiju.  

Semināri notiks:

·         6. oktobrī plkst. 11:00 Liepājā (Liepājas Latviešu biedrības namā, Rožu laukumā 5/6). Pasākuma dienas kārtība publicēta šeit;

·         20. oktobrī plkst. 11:00 Cēsīs (Cēsu pils kompleksā, Pils ielā 9). Pasākuma dienas kārtība publicēta šeit;

·         27. oktobrī plkst. 11:00Aizkrauklē (Aizkraukles pilsētas kultūras namā, Spīdolas ielā 2). Pasākuma dienas kārtība publicēta šeit;

·         3. novembrī plkst. 11:00 Daugavpilī (Latviešu Kultūras centrā, Rīgas ielā 22a).  Pasākuma dienas kārtība publicēta šeit.  

Seminārus par Energoefektivitātes likuma prasībām uzņēmumu energoefektivitātei organizē Ekonomikas ministrija informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros. 

Kā zināms, Energoefektivitātes likums paredz veikt energoauditus reizi četros gados vai ieviest energopārvaldības sistēmu, vai arī papildināt esošo vides pārvaldības sistēmu lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem. Savukārt mazie un vidējie uzņēmumi energoauditus var veikt brīvprātīgi. 

Lielais uzņēmums ir komersants, pie kura nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā — 43 miljonus euro, bet par lielo elektroenerģijas patērētāju uzskatāms komersants, kura ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas.

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193

E-pasts: Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv

Web: www.em.gov.lv; www.energoefektivakaeka.lv

Seko mums Twitter: @EM_gov_lv; @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija

Facebook: https://www.facebook.com/dzivosiltak


Publicēts 2016. gada 10. oktobrī

 

2016-10-10