Jaunumi
Lepojamies ar Līgatnes novada sieviešu vokālā ansambļa sasniegto

Lepojamies ar Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra sieviešu vokālā ansambļa rezultātiem

2011. gada vokālo ansambļu konkursā - skatē senioru vokālo ansambļu grupā Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra sieviešu  vokālais ansamblis Daces Bicānes vadībā pārliecinoši ieguvis 1. pakāpi, kopsummā saņemot 41.00 punktus. Ansamblis izpildīja R.Paula un G. Rača dziesmu "Neskati vīru no cepures" un latviešu tautas dziesmu "Ai, ciemiņi, ai, kaimiņi".

Sirsnīgu paldies sakām Līgatnes novada Kultūras un tūrisma centra sieviešu vokālā ansambļa vadītājai Dacei Bicānei un ikvienai ansambļa dalībniecei!

Līgatnes Kultūras un tūrisma centra vadītāja

Laimdota Lapiņa

2011-04-14