Jaunumi
Līdz 20. maijam aicina pieteikties lauksaimniecības zemju nomas tiesību iegūšanai Gaujas Nacionālajā parkā.

Dabas aizsardzības pārvalde ir izsludinājusi valsts īpašumā esošo lauksaimniecības zemju nomas tiesību izsoli uz pieciem gadiem. Zemes iznomāšanas mērķis ir zālāju apsaimniekošana un uzturēšana atbilstoši Lauku atbalsta dienesta noteiktajiem nosacījumiem platību maksājumu saņemšanai bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanā.

Iznomājamās platības atrodas Siguldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Amatas novados. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir š.g. 20. maijs, līdz plkst. 9:30. Baznīcas ielā 7. Siguldā.

Ar izsoles objektu informāciju var iepazīties Pārvaldes mājaslapā: http://daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/ipasumi/

Papildus informācija:

Ēriks Andžāns, e-pasts: eriks.andzans(at)daba.gov.lv, tel. 29433852

Informāciju sagatavoja: 

Dabas aizsardzības pārvaldes  

Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa

 


Publicēts 2016. gada 16. maijā

 

 

 

2016-05-16