Jaunumi
Līgatnes apvienības pārvalde aicina darbā speciālistu personāllietu jautājumos

 

Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde

aicina darbā speciālistu personāllietu jautājumos

 (profesiju klasifikatora kods 2423 07)

(darbs uz noteiktu laiku)

 

Nepieciešamās kompetences:
· Pieredze personāla dokumentu izstrādāšanā;
· Vēlama pieredze personāla vadībā;
· Darba likuma un citu ar nodarbinātību saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
· Zināšanas par personāla atlasi un attīstību;
· Zināšanas par pašvaldības darbību;
· Ļoti labas komunikācijas un sadarbības organizēšanas prasmes;
· Mūsdienām atbilstošas datorprasmes (vēlam pieredze darbā ar vienoto pašvaldību sistēmu “Visvaris”);

· Priekšroka tiem kandidātiem, kuriem zināšanas un pieredze darba drošības jautājumos.


 
Galvenie darba pienākumi:
· Personāla lietvedības kārtošana – darba tiesisko attiecību procesa dokumentēšana, personāla dokumentus darba tiesisko attiecību nodibināšanai sagatavošana; darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanas uzraudzība; arhivēšanai personāla dokumentācijas sagatavošana u.c.;
· Personāla datu uzkrāšana, sistematizēšana, analīze un pārskatu sagatavošana;
· Personāla meklēšana, atlases organizēšana un integrācija organizācijā;
· Personāla mācību plānošana un attīstības pasākumu organizēšana;
· Sadarbībā ar struktūrvienību vadītājiem un iestāžu vadītājiem – personāla kompetenču un darba izpildes novērtēšana;
· Darbinieku konsultēšana un līdzdalība iekšējās komunikācijas procesu organizēšanā.
 
Mēs piedāvājam:

· darbu no 2022. gada 1. jūlija;
· darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu - 1066 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
· iespējas attīstīt un pilnveidojot prasmes;
· veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.
 
CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Līgatnes apvienības pārvaldē Nītaures ielā 6, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā vai sūtīt uz e-pasta adresi
ligatne@cesunovads.lv ar norādi “Personāla speciālists” līdz 2022. gada 31. maijam.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.
 
Informācija par personas datu apstrādi:
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.
 
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildu informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

2022-05-05